بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" امروز آیینه، حزن چهره ام را تاب نیاورد . . . شکست و من ماندم و هزار تکه تنهایی ! ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بہت میگہ جات خالیہ،نگو دوستان ب جای ما... شاید منتظر اینہ ک بگی جامو نگہدار،زود میام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست چه مدرکى دارید مهم این است که چه درکى دارید ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی بدِ که مخفیانه خیانت کنه و تو رو با عاشقانه هاش فریب بده ولی بدتر از اون وقتیه که خیانتش رو علنی کنه و بگه ما فقط دوست معمولی بودیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم سفر می خواهد ! نه برای رسیدن به جایی.... فقط برای رفتن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن : دلت هر وقت برای کسی تنگ شد : نگاش کن! نبود صداش کن! نشنید دعاش کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محرم تن بودن...... با محرم دل شدن......... تفاوت دارد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسی که برای حرفم تره هم خورد نکرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورانی در زندگی وجود خواهد داشت که بین عشق و یا احترام باید یکی را انتخاب کنید...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــــب هــایـم درد دارد ... وقـتـــی نـدانـــم چـــراغ اتـاقـــت را کـدامیـــن دســت خـامــوش میــکنـد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت را با چنگ و دندان نگه داشته ام... ارام تر بکش لعنت!!! آخرین دندانم در حال شکستن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده هم مث میز ریاستی که میگن وفا نداره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یکرنگی چ مصوبه ای شده ک امروز هرکی بفهمه جرمش سوزوندن دلشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم کباب شده از این روزگار این روزا هرکی بوی دهنم رو میفهمه خیال میکنه چقدر خوشم ک کباب خوردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه کارکمی است برای توصیف نبودنت....دارم به کارباشکوهی شبیه به مرگ فکرمیکنم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زودبه نبودن یکدیگرعادت کرده ایم .انگاردیگرهیچ یک تنهانیستیم .من باتنهایی وتو باتن هایی........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" امروز آیینه، حزن چهره ام را تاب نیاورد . . . شکست و من ماندم و هزار تکه تنهایی ! ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بہت میگہ جات خالیہ،نگو دوستان ب جای ما... شاید منتظر اینہ ک بگی جامو نگہدار،زود میام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست چه مدرکى دارید مهم این است که چه درکى دارید ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی بدِ که مخفیانه خیانت کنه و تو رو با عاشقانه هاش فریب بده ولی بدتر از اون وقتیه که خیانتش رو علنی کنه و بگه ما فقط دوست معمولی بودیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم سفر می خواهد ! نه برای رسیدن به جایی.... فقط برای رفتن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن : دلت هر وقت برای کسی تنگ شد : نگاش کن! نبود صداش کن! نشنید دعاش کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محرم تن بودن...... با محرم دل شدن......... تفاوت دارد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسی که برای حرفم تره هم خورد نکرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورانی در زندگی وجود خواهد داشت که بین عشق و یا احترام باید یکی را انتخاب کنید...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــــب هــایـم درد دارد ... وقـتـــی نـدانـــم چـــراغ اتـاقـــت را کـدامیـــن دســت خـامــوش میــکنـد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت را با چنگ و دندان نگه داشته ام... ارام تر بکش لعنت!!! آخرین دندانم در حال شکستن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده هم مث میز ریاستی که میگن وفا نداره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یکرنگی چ مصوبه ای شده ک امروز هرکی بفهمه جرمش سوزوندن دلشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم کباب شده از این روزگار این روزا هرکی بوی دهنم رو میفهمه خیال میکنه چقدر خوشم ک کباب خوردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه کارکمی است برای توصیف نبودنت....دارم به کارباشکوهی شبیه به مرگ فکرمیکنم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زودبه نبودن یکدیگرعادت کرده ایم .انگاردیگرهیچ یک تنهانیستیم .من باتنهایی وتو باتن هایی........