بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز در آغوش من بود... امروز در آغوش دیگری... خدا میداند فردا در آغوش که باشد! هر چه هست بوی گند خیانتش همه جا را فرا گرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مرد ایده آل کسی نیست که بیبشترین ثروت و جذاب ترین ظاهر را داشته باشد..!!!!!!!!! بلکه کسی است که بداند چگونه لبخند را بر لبانتان بنشاند و هر روز و همه روز تا ابد مراقبتان باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد یعنی.. خدا دست ب کار شده برای تفسیر موهایت!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نمیشود زد به بیخیالی و گفت: تنها آمده ام‏;‏ تنها میروم.. یک وقتایی!‏ شاید حتی برای ساعتی یا دقیقه ای‏;‏ کم می آوری.. دل وا مانده ات یک نفر را میخواهد..‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردم این نیست که او عاشق نیست،دردم این نیسـت که...معشوق مـن از عـشـق تـهی اسـت،دردم این اسـت که با دیـدن این سردی ها مـن چـرا دل بستـم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بهانه ات را میگیرد.. چقدر امشب حس میکنم نبود ترا.. صدایت در گوشم می پیچد و من میگویم: جانم مرا صدا کردی؟ دلم تنگ است!‏ صدایم کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین ک هستی همین ک لابلای کلماتم نفس میکشی،راه میروی!‏ در آغوشم میگیری.. همین ک پناه واژه هایم شده ای.. همین ک سایه ات هست!‏ همین ک کلماتم از بی تویی یتیم نشده اند.. کافیست برای یک عمر آرامشم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باش!‏ حتی همین قدر دور حتی همین قدر دست نیافتنی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیخاهم خاطره فردایم شوی!‏ امروز من باش.. حتی لحظه ای...‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیدمش پشتش ی چیزی قایم کرده بود ، منم فکر کردم واسه من کادو خریده ،  واسش ناز کردمو بهش گفتم دیگه نمیخوامت . اونم بهم گفت چ بهتر بیا اینم کارت عروسیم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه التماس میکنم نه خیره خیره نگاهت. فقط یک آه میکشم وسکوت و نگاهت میکنم. همین آه برای تمام زندگیت کافیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا الان براتون پیش اومده گاهی بعضی چیزا شوخی شوخی جدی میشه؟؟!! مثل جدایی یا آشنایی یا حتی شروع یه رابطه دوست داشتنی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام ماجرای من سه واژه شد برای تو سه واژه جدا جدا من و.. شب و.. هوای تو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیخوام برام بمیری . . تو فقط بگووووووووووو نمیری!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این هیاهوی شلوغ ” یادت لحظه ای مرا گم نمیکند” و به هرجا میروم پیش تر از من آنجاست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می پرسیدی دل من دلتنگ کیست! یا که این شوری اشکم بهر چیست در کنار خاطرات خوب تو کاش بودی تا بدانی جای خالی مال کیست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز در آغوش من بود... امروز در آغوش دیگری... خدا میداند فردا در آغوش که باشد! هر چه هست بوی گند خیانتش همه جا را فرا گرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مرد ایده آل کسی نیست که بیبشترین ثروت و جذاب ترین ظاهر را داشته باشد..!!!!!!!!! بلکه کسی است که بداند چگونه لبخند را بر لبانتان بنشاند و هر روز و همه روز تا ابد مراقبتان باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد یعنی.. خدا دست ب کار شده برای تفسیر موهایت!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نمیشود زد به بیخیالی و گفت: تنها آمده ام‏;‏ تنها میروم.. یک وقتایی!‏ شاید حتی برای ساعتی یا دقیقه ای‏;‏ کم می آوری.. دل وا مانده ات یک نفر را میخواهد..‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردم این نیست که او عاشق نیست،دردم این نیسـت که...معشوق مـن از عـشـق تـهی اسـت،دردم این اسـت که با دیـدن این سردی ها مـن چـرا دل بستـم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بهانه ات را میگیرد.. چقدر امشب حس میکنم نبود ترا.. صدایت در گوشم می پیچد و من میگویم: جانم مرا صدا کردی؟ دلم تنگ است!‏ صدایم کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین ک هستی همین ک لابلای کلماتم نفس میکشی،راه میروی!‏ در آغوشم میگیری.. همین ک پناه واژه هایم شده ای.. همین ک سایه ات هست!‏ همین ک کلماتم از بی تویی یتیم نشده اند.. کافیست برای یک عمر آرامشم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باش!‏ حتی همین قدر دور حتی همین قدر دست نیافتنی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیخاهم خاطره فردایم شوی!‏ امروز من باش.. حتی لحظه ای...‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیدمش پشتش ی چیزی قایم کرده بود ، منم فکر کردم واسه من کادو خریده ،  واسش ناز کردمو بهش گفتم دیگه نمیخوامت . اونم بهم گفت چ بهتر بیا اینم کارت عروسیم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه التماس میکنم نه خیره خیره نگاهت. فقط یک آه میکشم وسکوت و نگاهت میکنم. همین آه برای تمام زندگیت کافیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا الان براتون پیش اومده گاهی بعضی چیزا شوخی شوخی جدی میشه؟؟!! مثل جدایی یا آشنایی یا حتی شروع یه رابطه دوست داشتنی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام ماجرای من سه واژه شد برای تو سه واژه جدا جدا من و.. شب و.. هوای تو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیخوام برام بمیری . . تو فقط بگووووووووووو نمیری!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این هیاهوی شلوغ ” یادت لحظه ای مرا گم نمیکند” و به هرجا میروم پیش تر از من آنجاست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می پرسیدی دل من دلتنگ کیست! یا که این شوری اشکم بهر چیست در کنار خاطرات خوب تو کاش بودی تا بدانی جای خالی مال کیست