بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ماه را دوست داری و من ماهاست که تو را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتي چشم هايت راببند تابازكني برميگردم.... چشم هايم رابستم....واكردم رفته بودي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭﻫﺎﯼ ﺷﻠﻮﻍ ﺭﺩ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﻟﺬﺕ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻥ)ﺗﻮ ﺑﺮﻭ ﺳﻤﺖ ﺩﯾﻮﺍﺭ ( ﻭ ﺩﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﻦ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﺎﯾﻞ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ » ﺍﺯﺩﺳﺘﺖ ﻟﺠﻢ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﯿﺮﺩ » ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﭘﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﺯ ﻓحﺵ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ»»»»»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به احترام رفتنت.. کلاهى که بر سرم گذاشتى را برمى دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــانند هــيزم هاي مــصنوعي شــومينه مي ســوزم و پــايان نــدارم درد يــعني اين...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منـــتــظــر بـــاش ! تــاوانــــــِـ بــازی بــا آدمهـــــا سنگیــــــــن استــــــــــــ .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﺘﺮﺱ… ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺗﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻡ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ ﺑﯽ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﺣﺮﻓﻢ ﺭﺍ ﭘﺲ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ… ﺑﯽ ﺗﻮ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺍﺻﻼً ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺭﺩ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویران شد از نگاهت... بنای استوار دلم... حالا تو... تنها ستون این ویرانه ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش گفته بودی عاشق دیگری شده ای؛ من خودم عاشق بودم، درکت میکردم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها داروئی که 2 خاصیت داره چشم های قشنگ توست که هم آرومم میکنه هم داغون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها جایی که میتونی زنده باشی توی حبس اتاق خودته! خارج ان مردم دندان تیز کردن واسه عمیق کردن زخمهات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای تنهایی!!! بیا با هم دوست شیم... بیا تمام چیزهایم رو با هم بذاریم سر جیگر وامونده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آغوش تو همچون ترانه هایم وقت تنهایی به سراغم می آمد سرمست و آزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را گره زده ام به بند کفشم تا هیچگاه هوس ماندن نکند؛ زیر پای خودم له شود بهتر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظی ات عجب خرابه ای به بار آورده نگله کن! مدت هاست در تلاشند مرا از زیر آوار تنهایی هایم بیرون کشند...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ماه را دوست داری و من ماهاست که تو را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتي چشم هايت راببند تابازكني برميگردم.... چشم هايم رابستم....واكردم رفته بودي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭﻫﺎﯼ ﺷﻠﻮﻍ ﺭﺩ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﻟﺬﺕ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻥ)ﺗﻮ ﺑﺮﻭ ﺳﻤﺖ ﺩﯾﻮﺍﺭ ( ﻭ ﺩﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﻦ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﺎﯾﻞ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ » ﺍﺯﺩﺳﺘﺖ ﻟﺠﻢ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﯿﺮﺩ » ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﭘﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﺯ ﻓحﺵ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ»»»»»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به احترام رفتنت.. کلاهى که بر سرم گذاشتى را برمى دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــانند هــيزم هاي مــصنوعي شــومينه مي ســوزم و پــايان نــدارم درد يــعني اين...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منـــتــظــر بـــاش ! تــاوانــــــِـ بــازی بــا آدمهـــــا سنگیــــــــن استــــــــــــ .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﺘﺮﺱ… ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺗﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻡ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ ﺑﯽ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﺣﺮﻓﻢ ﺭﺍ ﭘﺲ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ… ﺑﯽ ﺗﻮ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺍﺻﻼً ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺭﺩ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویران شد از نگاهت... بنای استوار دلم... حالا تو... تنها ستون این ویرانه ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش گفته بودی عاشق دیگری شده ای؛ من خودم عاشق بودم، درکت میکردم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها داروئی که 2 خاصیت داره چشم های قشنگ توست که هم آرومم میکنه هم داغون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها جایی که میتونی زنده باشی توی حبس اتاق خودته! خارج ان مردم دندان تیز کردن واسه عمیق کردن زخمهات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای تنهایی!!! بیا با هم دوست شیم... بیا تمام چیزهایم رو با هم بذاریم سر جیگر وامونده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آغوش تو همچون ترانه هایم وقت تنهایی به سراغم می آمد سرمست و آزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را گره زده ام به بند کفشم تا هیچگاه هوس ماندن نکند؛ زیر پای خودم له شود بهتر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظی ات عجب خرابه ای به بار آورده نگله کن! مدت هاست در تلاشند مرا از زیر آوار تنهایی هایم بیرون کشند...