بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلالی قلبت ارزانی دیگران من این احساس آبکی را نمی خواهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله گرچه دستهای مارا از هم جدا کرد ولی خوشحالم که جرات ندارد به دلهایمان نزدیک شود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری........... آغاز دوست داشتن است....... گر چه پایان راه ناپیداست....... من به پایان،دگر نیندیشم....... که همین دوست داشتنش زیباست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیر میشویم  میمیریم  فراموش میشویم  اما هنوز گوشه انبار هست عکس هایی  که در ان لبخند میزنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین خودمان می ماند... بگو از چند خانه دورتر دعایم میکنی بعد از رفتنت...هنوز زنده ام؟ این عادی نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر کندن گل سـرخ ارّه آورده‌اید؟ چرا ارّه؟ فقط به گل سرخ بگویید : " تــو " هـــی تـو ! خودش می‌افتد و می‌میرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم حتی دیگر نمیخواهم آرزویت باشم… آرزو میڪنم “او” آرزوی تو باشد و آرزوی او… “دیگری”…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت بود وقتی گفت:تو واسم غریبه ای... رفت و با نگاه آخرش،چشمان عاشق دلشکسته رو منتظر یک لحظه دیدن نگاهش گذاشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته با پسره دیدمت.. گفتی: بحث جزو بود... حرف دانشگاه نبود دله تورو برده بود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو روزگاری که هرلحظه اش دلشکستن است،از داشتن قلب های سنگی دیگران تعجب نکنید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دور هم که بروی نقطه نمیشوی.. سه نقطه میشوی در شعرهایم...‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی مواظب باش!! اگه با شنیدن صداش دلت لرزید.... اگه با بدی هاش فرار نکردی و موندی.... دیگه تمومه....!! اون شده همه ی دنیات.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به رازهای آفرینش ایمان می آورم قصه ی ما داستان همان پروانه ای ست که در آن سویِ سرزمین های ناشناخته ی عشق پرواز میکند… … مثلِ تو… تو در ورایِ ماورای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم مي خواهد در آرامش آغوشت طولاني بميرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش. . . از شماره بیفتد. . . تمام نفس هایی که بدون تو. . . دم و بازدم میشود. . . بی رحم شده ام میبینی. . .؟ اما مطمئنم به پای بی رحمی نبودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشستم اینجا زل زدم به عکسات به این که زندگیمون روبه غم رفت منو نگاه نکن یه لحظه شاید کنار من نبودنت یادم رفت!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلالی قلبت ارزانی دیگران من این احساس آبکی را نمی خواهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله گرچه دستهای مارا از هم جدا کرد ولی خوشحالم که جرات ندارد به دلهایمان نزدیک شود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری........... آغاز دوست داشتن است....... گر چه پایان راه ناپیداست....... من به پایان،دگر نیندیشم....... که همین دوست داشتنش زیباست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیر میشویم  میمیریم  فراموش میشویم  اما هنوز گوشه انبار هست عکس هایی  که در ان لبخند میزنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین خودمان می ماند... بگو از چند خانه دورتر دعایم میکنی بعد از رفتنت...هنوز زنده ام؟ این عادی نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر کندن گل سـرخ ارّه آورده‌اید؟ چرا ارّه؟ فقط به گل سرخ بگویید : " تــو " هـــی تـو ! خودش می‌افتد و می‌میرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم حتی دیگر نمیخواهم آرزویت باشم… آرزو میڪنم “او” آرزوی تو باشد و آرزوی او… “دیگری”…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت بود وقتی گفت:تو واسم غریبه ای... رفت و با نگاه آخرش،چشمان عاشق دلشکسته رو منتظر یک لحظه دیدن نگاهش گذاشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته با پسره دیدمت.. گفتی: بحث جزو بود... حرف دانشگاه نبود دله تورو برده بود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو روزگاری که هرلحظه اش دلشکستن است،از داشتن قلب های سنگی دیگران تعجب نکنید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دور هم که بروی نقطه نمیشوی.. سه نقطه میشوی در شعرهایم...‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی مواظب باش!! اگه با شنیدن صداش دلت لرزید.... اگه با بدی هاش فرار نکردی و موندی.... دیگه تمومه....!! اون شده همه ی دنیات.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به رازهای آفرینش ایمان می آورم قصه ی ما داستان همان پروانه ای ست که در آن سویِ سرزمین های ناشناخته ی عشق پرواز میکند… … مثلِ تو… تو در ورایِ ماورای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم مي خواهد در آرامش آغوشت طولاني بميرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش. . . از شماره بیفتد. . . تمام نفس هایی که بدون تو. . . دم و بازدم میشود. . . بی رحم شده ام میبینی. . .؟ اما مطمئنم به پای بی رحمی نبودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشستم اینجا زل زدم به عکسات به این که زندگیمون روبه غم رفت منو نگاه نکن یه لحظه شاید کنار من نبودنت یادم رفت!!!