بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شده‌اَم مثل فانوس‌بانِ پیر وقتی آخرین کشتی بندر را ترک می‌کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونیکه دوسش نداری اصرار پشت اصرار؛اونیکه دوسش داری انگار نه انگار!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعـــني ؛  هر وقــت يــادش ميفتـي ،  بي اختيـار بـا يــه لبخـند خـودتو تـابــلو کنــي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخره لذته  باهاش توپارک قدم زدن آخره خوشحالیه  شنیدن جمله :دوستتدارم بانو خدایادمت گرم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو تنها یک حس مانده با من امشب که تو را گم بکنم پیش بیهودگی احساسم آخرین بار سلام ! آخرین بار خدا حافظ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میانِ قابِ عکس لب‌خندِ تو خالی‌ست کی می‌رسی میوه‌ی نارسِ پاییز؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو دلــم میان نامه هایی که هر شــب با عشق برایت نوشتــــــه م,  نمیدانم پاره شان کنم یا دل را به دریــا بزنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگه هوا بودی یه پنکه روبروم میذاشتم که همه ات بیاد طرف من :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وختی تمام مردانگی اش را به رخ ضعفم کشید فهمیدم اومردآرزوهایم نیست آری من عربده کشی رانیاموخته ام . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال عجیــــــبی دارد این روزهای مــــن ... گیر کرده ام... بین "ســــاعتی" که "نمیــــگذرد و ... "عمــــــری" که به سرعــــت "میــــــگذرد" .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایا.... طآقــــتم رآ... بآ طآق آسمـــانت... اشتــــباه گـــرفتی..! تــو دیـــگر چــرآ..!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه طبق مد دوستت دارم نه به حکم سنت همه چیز بنا بر فطرت است "خوب ها" دوست داشتنی اند مثل " تو "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش احســآس را میتوان نوشــــت انوقت پست عاشقانه من چه لایکی میخورد برایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتنت مثل هوای برفی یا نم نم باران جاده شمال یا مثل آن بغلی که عاشقت است و تنهایت نمی گذارد و یا مثل برگشتن آدمی که سالهای سال منتظر آمدنش بودی ؛ آی می چسبد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن! بدون انتظار پاسخی از دنیا ، بدان روزی دنیا انقدر شرمنده می شود  که به جای پاسخ لبخند ، با تمام سازهایت می رقصد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم فیلم بلند میخواهد .... یک واقعیت عاشقانه .... با پر از سکانس های با تو بودن .... و یک دکمه تکرار ....(!)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شده‌اَم مثل فانوس‌بانِ پیر وقتی آخرین کشتی بندر را ترک می‌کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونیکه دوسش نداری اصرار پشت اصرار؛اونیکه دوسش داری انگار نه انگار!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعـــني ؛  هر وقــت يــادش ميفتـي ،  بي اختيـار بـا يــه لبخـند خـودتو تـابــلو کنــي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخره لذته  باهاش توپارک قدم زدن آخره خوشحالیه  شنیدن جمله :دوستتدارم بانو خدایادمت گرم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو تنها یک حس مانده با من امشب که تو را گم بکنم پیش بیهودگی احساسم آخرین بار سلام ! آخرین بار خدا حافظ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میانِ قابِ عکس لب‌خندِ تو خالی‌ست کی می‌رسی میوه‌ی نارسِ پاییز؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو دلــم میان نامه هایی که هر شــب با عشق برایت نوشتــــــه م,  نمیدانم پاره شان کنم یا دل را به دریــا بزنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگه هوا بودی یه پنکه روبروم میذاشتم که همه ات بیاد طرف من :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وختی تمام مردانگی اش را به رخ ضعفم کشید فهمیدم اومردآرزوهایم نیست آری من عربده کشی رانیاموخته ام . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال عجیــــــبی دارد این روزهای مــــن ... گیر کرده ام... بین "ســــاعتی" که "نمیــــگذرد و ... "عمــــــری" که به سرعــــت "میــــــگذرد" .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایا.... طآقــــتم رآ... بآ طآق آسمـــانت... اشتــــباه گـــرفتی..! تــو دیـــگر چــرآ..!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه طبق مد دوستت دارم نه به حکم سنت همه چیز بنا بر فطرت است "خوب ها" دوست داشتنی اند مثل " تو "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش احســآس را میتوان نوشــــت انوقت پست عاشقانه من چه لایکی میخورد برایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتنت مثل هوای برفی یا نم نم باران جاده شمال یا مثل آن بغلی که عاشقت است و تنهایت نمی گذارد و یا مثل برگشتن آدمی که سالهای سال منتظر آمدنش بودی ؛ آی می چسبد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن! بدون انتظار پاسخی از دنیا ، بدان روزی دنیا انقدر شرمنده می شود  که به جای پاسخ لبخند ، با تمام سازهایت می رقصد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم فیلم بلند میخواهد .... یک واقعیت عاشقانه .... با پر از سکانس های با تو بودن .... و یک دکمه تکرار ....(!)