بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر دوسِش دارم كهِ حتى اگه بش نرسم رو به دنيا مى ايستم و ميگم: آهاى دنيا چيِه خوشحالى؟! هنوزم يه تارهِ موهاشو به تمَومه تو و آدمات نميدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست گفت حافظ: دوران خوش ان بود که با دوست بسر شد باقی همه بیحاصلی و بوالهوسی بود........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینکه کسي به اندازه من دوسش نداره،  برام بسه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

--> باختم‏ تا دلخوشت کنم ؛ بدان برگ برنده ات سادگیم نبود .. دلم بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرين جمعه ی شهریور و، ای کاش از مهر... تو به فریادِ منِ عاشقِ دیوانه رسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مصرعی از قلب من با مصرعی از قلب تو  شاه بیتی میشود در دفتر دیوان عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در وصـــل هــــم ز عشق تو ای گل در آتشم عاشــق نمی شوی کــه ببینی چــه می کشم بـــا عقـــــل آب عشق به یک جــــو نمــی رود  بیـــــچاره مــن ، کــــه ساخته از آب و آتشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب به شوق تو تمدید می شوم... تاریخ اعتبار دلم،خنده های توست..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه شب ها پیام دادن به زن عاشق آداب دارد. اگر روی گفتن حرف عاشقانه ای را نداری پیام نفرست، آن ساعت شب... او فقط کسی را می خواهد که با جرات بگوید: با من،به هیچ گذشته ای فکر نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_میشه وقتی حرف میزنی تو چشام نگاه نکنی؟؟؟!!! +چرا مشکلش چیه؟؟؟ _آخه نمیشنوم چی میگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهارادیده ای؟ مردم ازپایان جهان میترسندعشق من... ولی نمیدانندپایان جهان من روزیست که تونباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایت را نباف نمیخواهم دستهای زنانه ات به کارهای مردانه عادت کند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دلبستن باید دلت را به دلش گره بزنی یکی زیر ...  یکی رو ... مادر بزرگم میگفت : "قالی دستبافت مرگ ندارد" ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي رد پاي مهربانيت را در قلب کسي باقي بگذاري هميشه بيشتر از حاضرين حاضر خواهي بود. حتي اگر غايب باشي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو چه پنهان، گاهی آنقدر خواستنی میشوی... که شروع میکنم به شمارش تک تک ثانیه ها... برای یکبار دیگر رسیدن، به "تو"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لياقتت را كه ندارم.... دوستم هم كه نداري .... از پيشم هم كه رفته اي ..... . . پس... پس فقط بگو... فقط بگو چرا انقدر به خوابم مي آيي؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر دوسِش دارم كهِ حتى اگه بش نرسم رو به دنيا مى ايستم و ميگم: آهاى دنيا چيِه خوشحالى؟! هنوزم يه تارهِ موهاشو به تمَومه تو و آدمات نميدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست گفت حافظ: دوران خوش ان بود که با دوست بسر شد باقی همه بیحاصلی و بوالهوسی بود........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینکه کسي به اندازه من دوسش نداره،  برام بسه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

--> باختم‏ تا دلخوشت کنم ؛ بدان برگ برنده ات سادگیم نبود .. دلم بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرين جمعه ی شهریور و، ای کاش از مهر... تو به فریادِ منِ عاشقِ دیوانه رسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مصرعی از قلب من با مصرعی از قلب تو  شاه بیتی میشود در دفتر دیوان عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در وصـــل هــــم ز عشق تو ای گل در آتشم عاشــق نمی شوی کــه ببینی چــه می کشم بـــا عقـــــل آب عشق به یک جــــو نمــی رود  بیـــــچاره مــن ، کــــه ساخته از آب و آتشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب به شوق تو تمدید می شوم... تاریخ اعتبار دلم،خنده های توست..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه شب ها پیام دادن به زن عاشق آداب دارد. اگر روی گفتن حرف عاشقانه ای را نداری پیام نفرست، آن ساعت شب... او فقط کسی را می خواهد که با جرات بگوید: با من،به هیچ گذشته ای فکر نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_میشه وقتی حرف میزنی تو چشام نگاه نکنی؟؟؟!!! +چرا مشکلش چیه؟؟؟ _آخه نمیشنوم چی میگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهارادیده ای؟ مردم ازپایان جهان میترسندعشق من... ولی نمیدانندپایان جهان من روزیست که تونباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایت را نباف نمیخواهم دستهای زنانه ات به کارهای مردانه عادت کند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دلبستن باید دلت را به دلش گره بزنی یکی زیر ...  یکی رو ... مادر بزرگم میگفت : "قالی دستبافت مرگ ندارد" ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي رد پاي مهربانيت را در قلب کسي باقي بگذاري هميشه بيشتر از حاضرين حاضر خواهي بود. حتي اگر غايب باشي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو چه پنهان، گاهی آنقدر خواستنی میشوی... که شروع میکنم به شمارش تک تک ثانیه ها... برای یکبار دیگر رسیدن، به "تو"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لياقتت را كه ندارم.... دوستم هم كه نداري .... از پيشم هم كه رفته اي ..... . . پس... پس فقط بگو... فقط بگو چرا انقدر به خوابم مي آيي؟