بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که با تو شروع نشود اصلا نمی ارزد به شب برسانی اش 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را میخواهم و تو دیگری را .... تو باید تا ابد عشقش را از او گدایی کنی و من باید تا ابد عشقت را در دلم پنهان .... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زدوخورد ساده بود تو جازدی...من جاخوردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک درونم دلتنگی میکند برایت؛ بچه است دیگر،نمیفهمد دوری یعنی چه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بار دیگر مرا دیدی هرگز مرا نشناس از من روی بگردان به راه خودت برو اگر پشت سرم هم گریه کنی دل تنگت نمی شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من براي باتو پير شدن ،قسم خوردم باورم كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر انگشتانم ک میسوزد یعنی وقت نوشتن از توست.. بیا در خیالم آرام بنشین.. میخواهم صدای نفس هایت را بنویسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خیالت، زندگی میکنم‏;‏ و با خودت، عاشقی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بازمانده ی غذا را نمیخورم چه برسد به بازمانده ی احساس پس برو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـهـ ـار و خـزان من تــ ـ ـ ـ ـو هـــــــســتـــی عــ ــشــ ــ ــق فــصــل هــا را هــم  به بــازیِ عــاشــقــانـــه ی خــودش مــی گــیـرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها باید یقه‌ ی احساست را بگــــــــــــیری با تموم قدرت ســـــــرش داد بزنـــی و بگی: تورو خدا بــــــــــــــسه‌ ... بسه‌ دیگه‌ تا حالا هرچی کـــــــــشیدم از دست تو بود !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نبودن تورا آه میکشم با در آغوش گرفتن زانوهایم تونبودن مرا آه میکشی با درآغوش گرفتن او .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قانونی هست که میگه: اگه عشقت داره ناراحتت میکنه حتما یه نفر سومی هست که عشقت داره واسه خوشحالیه اون تلاش میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو... تفی هستی که من روی زمین انداخته ام.. حالا هرکی میخواد جمعت کنه... نوووش جونش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چیست جزء درد و غم را هدفی جزء سوختن و ساختن و تفی القصه پی شکست تا بسته صفی مرگ از طرفی زندگی از طرفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که شوق زندگی در من برانگیزد تویی آن که مهرش با دل و جانم در آمیزد تویی آخرین نقشی که شب در خاطرم ماند ز توست اولین یادی که صبح از خاطرم خیزد تویی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که با تو شروع نشود اصلا نمی ارزد به شب برسانی اش 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را میخواهم و تو دیگری را .... تو باید تا ابد عشقش را از او گدایی کنی و من باید تا ابد عشقت را در دلم پنهان .... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زدوخورد ساده بود تو جازدی...من جاخوردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک درونم دلتنگی میکند برایت؛ بچه است دیگر،نمیفهمد دوری یعنی چه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بار دیگر مرا دیدی هرگز مرا نشناس از من روی بگردان به راه خودت برو اگر پشت سرم هم گریه کنی دل تنگت نمی شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من براي باتو پير شدن ،قسم خوردم باورم كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر انگشتانم ک میسوزد یعنی وقت نوشتن از توست.. بیا در خیالم آرام بنشین.. میخواهم صدای نفس هایت را بنویسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خیالت، زندگی میکنم‏;‏ و با خودت، عاشقی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بازمانده ی غذا را نمیخورم چه برسد به بازمانده ی احساس پس برو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـهـ ـار و خـزان من تــ ـ ـ ـ ـو هـــــــســتـــی عــ ــشــ ــ ــق فــصــل هــا را هــم  به بــازیِ عــاشــقــانـــه ی خــودش مــی گــیـرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها باید یقه‌ ی احساست را بگــــــــــــیری با تموم قدرت ســـــــرش داد بزنـــی و بگی: تورو خدا بــــــــــــــسه‌ ... بسه‌ دیگه‌ تا حالا هرچی کـــــــــشیدم از دست تو بود !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نبودن تورا آه میکشم با در آغوش گرفتن زانوهایم تونبودن مرا آه میکشی با درآغوش گرفتن او .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قانونی هست که میگه: اگه عشقت داره ناراحتت میکنه حتما یه نفر سومی هست که عشقت داره واسه خوشحالیه اون تلاش میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو... تفی هستی که من روی زمین انداخته ام.. حالا هرکی میخواد جمعت کنه... نوووش جونش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چیست جزء درد و غم را هدفی جزء سوختن و ساختن و تفی القصه پی شکست تا بسته صفی مرگ از طرفی زندگی از طرفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که شوق زندگی در من برانگیزد تویی آن که مهرش با دل و جانم در آمیزد تویی آخرین نقشی که شب در خاطرم ماند ز توست اولین یادی که صبح از خاطرم خیزد تویی