بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی زارم از معشوقی که هرزگی هایش را میگذارد پای آزادی اسم نگرانی هایم را میگذاردگیر دادن وبرای بیتفاوتی هایشاعتماد را بهانه میکند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم میون دو تا چشمون قشنگ لونه کرده شب تو موهای سیاهت خونه کرده دوتا چشمون سیاهت مثه شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل غم های منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو بخاطر منی. کس نگذشت بر دلم مثل تو کیست در جهان. تا زتو مهر بگسلم میرم و همچنان رود نام تو بر زبان من ریزم و همچنان بود مهر تو در مفاصلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم از خیلی روزا با کسی نیست تو دلم فریاد و فریاد رسی نیست شدم اون هرزه گیاهی که گلاش پرپر دستای خار و خسی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز شادی،روز دیگر غمگین،یک روز دوری،روز دیگر نزدیک،یک روز بامنی،روز دیگر بی من،ومن...یک روز عاشقمو.روز دیگر عاشق تر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـدونـی ی شــــب چــنــد روز طـــــــول مــیــکــشــه؟ آره مـیـخـنـدن اونــائـی ک دلـــتـــنــــگ نـشـدن, عــــاشـــق نــشـــدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــرایِ بـــــه گـریه انداختنِ من نـــــیازی به داد و فـــــریاد نیست! بغـــــضِ لعنتیِ من این روزهـا بــــآ عـــزیزم و جانم می شکـــند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید این "تکرار" ان "تکرار" نباشد.. حرفی که احساسم با ان، مغزم را شست برای دوباره شکستن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تکرار غریبانه ترین جمله ی قرن... دوستت دارم...:^)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به اندازه ی چشمان تو غمگین ماندم... و به اندازه ی هر برق نگاهت...نگران... و تو تنها... تو به اندازه ی تنهایی من شاد بمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتیست یاد گرفته ام ، انسان مدرنی باشـم؛ و هــر بار که دلتنـگ میشــــوم ، بـه جای بغض و اشک تنهـا به این جمله اکتفا کنـم: هوای بـد این روزها ، آدم را افســرده میکنـد ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیابان های تنهایی دلی ولگرد میخواهد و اوازم بدون تو سکوتی سرد برایت مرده بودم تا برایم تب کند قلبت ولی حتی نپرسیدی دلت هم دردی میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك وقت اشتباهي مرا از خاطرات پاك نكني. هر وقت پاك كن دستت بود. بگو از روي كاغذت بروم كنار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم لحظه هایت را شاد کنم تا اگر بخاطر بی من بودن لحظه ای غمگین شدی مدیونت نباش  حتی به اندازه یک بغض

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال همراه اول نیستم ..! این روزها اولِ راه ، همه همراهند... این روزها باید دنبال همراهِ آخر گشت ، همراه تا آخرین قدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور می ایستم اگر بخواهی... مثل آخرین چراغ خیابان... اما روشن ... برای تـــــــــــو...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی زارم از معشوقی که هرزگی هایش را میگذارد پای آزادی اسم نگرانی هایم را میگذاردگیر دادن وبرای بیتفاوتی هایشاعتماد را بهانه میکند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم میون دو تا چشمون قشنگ لونه کرده شب تو موهای سیاهت خونه کرده دوتا چشمون سیاهت مثه شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل غم های منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو بخاطر منی. کس نگذشت بر دلم مثل تو کیست در جهان. تا زتو مهر بگسلم میرم و همچنان رود نام تو بر زبان من ریزم و همچنان بود مهر تو در مفاصلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم از خیلی روزا با کسی نیست تو دلم فریاد و فریاد رسی نیست شدم اون هرزه گیاهی که گلاش پرپر دستای خار و خسی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز شادی،روز دیگر غمگین،یک روز دوری،روز دیگر نزدیک،یک روز بامنی،روز دیگر بی من،ومن...یک روز عاشقمو.روز دیگر عاشق تر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـدونـی ی شــــب چــنــد روز طـــــــول مــیــکــشــه؟ آره مـیـخـنـدن اونــائـی ک دلـــتـــنــــگ نـشـدن, عــــاشـــق نــشـــدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــرایِ بـــــه گـریه انداختنِ من نـــــیازی به داد و فـــــریاد نیست! بغـــــضِ لعنتیِ من این روزهـا بــــآ عـــزیزم و جانم می شکـــند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید این "تکرار" ان "تکرار" نباشد.. حرفی که احساسم با ان، مغزم را شست برای دوباره شکستن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تکرار غریبانه ترین جمله ی قرن... دوستت دارم...:^)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به اندازه ی چشمان تو غمگین ماندم... و به اندازه ی هر برق نگاهت...نگران... و تو تنها... تو به اندازه ی تنهایی من شاد بمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتیست یاد گرفته ام ، انسان مدرنی باشـم؛ و هــر بار که دلتنـگ میشــــوم ، بـه جای بغض و اشک تنهـا به این جمله اکتفا کنـم: هوای بـد این روزها ، آدم را افســرده میکنـد ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیابان های تنهایی دلی ولگرد میخواهد و اوازم بدون تو سکوتی سرد برایت مرده بودم تا برایم تب کند قلبت ولی حتی نپرسیدی دلت هم دردی میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك وقت اشتباهي مرا از خاطرات پاك نكني. هر وقت پاك كن دستت بود. بگو از روي كاغذت بروم كنار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم لحظه هایت را شاد کنم تا اگر بخاطر بی من بودن لحظه ای غمگین شدی مدیونت نباش  حتی به اندازه یک بغض

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال همراه اول نیستم ..! این روزها اولِ راه ، همه همراهند... این روزها باید دنبال همراهِ آخر گشت ، همراه تا آخرین قدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور می ایستم اگر بخواهی... مثل آخرین چراغ خیابان... اما روشن ... برای تـــــــــــو...