بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیوتن باز هم که حرفت 3شد..... من با اعتماد به قانون سوم تو نیرویی به اندازه عشق به او وارد کردم اما او با حرف هاش نیرویی به اندازه مرگ به من وارد کرد.عشق و مرگ کجا مساوی ان ؟؟؟هان؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد می کشم درد... هم تلخ است هم ارزان... هم گیراییش بالاست... هم این که تابلو نمی شوم. رفیقی که مرا به این درد معتاد کرد ناباب بنود... اتفاقا باب باب بود... فقط نگفته بودد ماندنی نیست... همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایم گرمی دستهایت را میخواهد دوباره چشمانم ناز نگاه تو را کم می آورد اسمت قشنگترین حرف روی لبان من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنقدر حسودم که آرزوی دوست داشتنت را به هیچ کس نمیدم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قدر یار دوست را ندانیم...غریبه جفت شش می آورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیل حرفه.. ک تو هر روز تو زندگیت خاری کشنده احساس کنی.. برای کسی ک بدونی حتی یک بار تو عمرش ب خاطر تو بغض هم نکرده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیامدی نگاهم.. ‏"دست خالی برگشت‏"‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که رفتی آروم،چشام به غم نگاه کرد. وقتی که تنها شدم،اشکام تورو صدا کرد. وقتی که از پیش من،تو آهسته گذشتی. وقتی که بی کس شدم،تو قلبمو شکستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ستایش تو همین کلمات روزمره کافیست همین ک کجا میروی؟ دلتنگتم.. برای ستایش تو. همین گل و سنگریزه کافیست تا از تو بتی بسازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون که جامو گرفته،تو قلب سنگی تو. بدون که یک روز میره،با عشق ساده ی تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی غیر از تو نمونده اگه حتی دیگه نیستی همه جا بوی تو جاری خودت اما دیگه نیستی نیستی اما مونده اسمت توی غربت شبونه میون رنگین کمون خاطرات عاشقونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین ستاره بودی تو شب دلواپسی هام خواستنت پناه من بود تو غروب بی کسی هام لحظه هر لحظه پس از تو شب وگریه در کمینه تو دیگه بر نمی گردی ، آخر قصه همینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانه هایم را ملاله خستگی نیست سنگینیه غم این عشق تابم را بریده دلم میگوید:ای دوره گرد شب رو,رد پای شادیت از پشت به ت میخندند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من ازتباردیوارهای کاهگلی است ساده می افتد  ساده می شکند ولی سخت فراموش میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره های ِ لعنتی دو دسته اند ... ، خاطره هائی که هرگز از یاد نمیرند ... ، و ... خاطره هائی که به هیچ وجه از یاد نمیرند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل فرشته ها شده ای، احتیاط کن زیبا و با صفا شده ای، احتیاط کن چندیست که احساس میکنم عزیزتر از جان من شده ای، احتیاط کن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیوتن باز هم که حرفت 3شد..... من با اعتماد به قانون سوم تو نیرویی به اندازه عشق به او وارد کردم اما او با حرف هاش نیرویی به اندازه مرگ به من وارد کرد.عشق و مرگ کجا مساوی ان ؟؟؟هان؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد می کشم درد... هم تلخ است هم ارزان... هم گیراییش بالاست... هم این که تابلو نمی شوم. رفیقی که مرا به این درد معتاد کرد ناباب بنود... اتفاقا باب باب بود... فقط نگفته بودد ماندنی نیست... همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایم گرمی دستهایت را میخواهد دوباره چشمانم ناز نگاه تو را کم می آورد اسمت قشنگترین حرف روی لبان من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنقدر حسودم که آرزوی دوست داشتنت را به هیچ کس نمیدم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قدر یار دوست را ندانیم...غریبه جفت شش می آورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیل حرفه.. ک تو هر روز تو زندگیت خاری کشنده احساس کنی.. برای کسی ک بدونی حتی یک بار تو عمرش ب خاطر تو بغض هم نکرده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیامدی نگاهم.. ‏"دست خالی برگشت‏"‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که رفتی آروم،چشام به غم نگاه کرد. وقتی که تنها شدم،اشکام تورو صدا کرد. وقتی که از پیش من،تو آهسته گذشتی. وقتی که بی کس شدم،تو قلبمو شکستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ستایش تو همین کلمات روزمره کافیست همین ک کجا میروی؟ دلتنگتم.. برای ستایش تو. همین گل و سنگریزه کافیست تا از تو بتی بسازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون که جامو گرفته،تو قلب سنگی تو. بدون که یک روز میره،با عشق ساده ی تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی غیر از تو نمونده اگه حتی دیگه نیستی همه جا بوی تو جاری خودت اما دیگه نیستی نیستی اما مونده اسمت توی غربت شبونه میون رنگین کمون خاطرات عاشقونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین ستاره بودی تو شب دلواپسی هام خواستنت پناه من بود تو غروب بی کسی هام لحظه هر لحظه پس از تو شب وگریه در کمینه تو دیگه بر نمی گردی ، آخر قصه همینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانه هایم را ملاله خستگی نیست سنگینیه غم این عشق تابم را بریده دلم میگوید:ای دوره گرد شب رو,رد پای شادیت از پشت به ت میخندند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من ازتباردیوارهای کاهگلی است ساده می افتد  ساده می شکند ولی سخت فراموش میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره های ِ لعنتی دو دسته اند ... ، خاطره هائی که هرگز از یاد نمیرند ... ، و ... خاطره هائی که به هیچ وجه از یاد نمیرند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل فرشته ها شده ای، احتیاط کن زیبا و با صفا شده ای، احتیاط کن چندیست که احساس میکنم عزیزتر از جان من شده ای، احتیاط کن