بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زن دیگری مرد شما را دزدید، هیچ انتقامی بهتر از آن نیست که بگذارید نگهش دارد! "مردان واقعی دزدیده نمیشوند"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که نمیخواد تورو به دوستاش معرفی کنه تنها یه دلیل داره اونم اینه که نمیخواد فرصت های بهتر رو از دست بده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگنگترين و تلخترين عاشقانه عمرم اين بود...زمين جاذبه نداره اين حس پرواز سيب بود كه اونو به سمت زمين كشوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز منتظرم وسط یک شب بارانی که از شدت تب عرق کرده ام بیدارم کنی و بگویی چیزی نیست ‏"خواب می دیدی"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا اسم وصداي عشقم مي آيد ... قلم در دستانم تعادلش رو از دست ميده نميدانم قلم به خودی خود ميلرزد  يا دستان من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانان من بهار شده تو كي ميايي / وقت كلزار شده تو كي ميايي تو وعده به برف هاي زمستان دادي / برف ها همه اب شدن تو كي ميايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غم را در سکوت، سکوت را در شب، شب را در بستر، بستر را برای اندیشیدن به تو دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عفــــــــو هر کس به اندازه ی عـشـــــق اوست.... بخشنـــــــــــــــده ها عاشقــــــــند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ببخش! سرهممینویسمزودتربهدستتبرسد! باد فاصله ها را... طولانی می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اینکه وقتی فهمید دوسش داری با عمل بهت نشون بده دوست داره و مردونه پای حرفش وایسه نه اینکه یه روز به تو بگه دوست دارم و فرداش بگه ما به درد هم نمیخوریم!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم به در دوختنم که بی فایده بود.... بی معرفت حداقل در خواب جایم نگذار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنفشه طره مفتول خود گره می زد صبا حکایت زلف تو در میان انداخت ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سینه از آتش دل در غم، جانانه بسوخت آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت تنم از واسطه ی دوری دلبر بگداخت جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه های با تو بودن از عمرم حساب نمی شود. از آخرت حساب میشود... از بهشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من... با همه فرق دارم!!! چون... چون من "تو" را دارم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ماه هاي شمسي يه عمر مني که بي تو تمومش محرم شده دلم سوخت و تو عذاي تو ام هنوزم تو حس و فضاي تو ام چه جوري نياوردي من رو به جا مني که نماز قضاي تو ام ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زن دیگری مرد شما را دزدید، هیچ انتقامی بهتر از آن نیست که بگذارید نگهش دارد! "مردان واقعی دزدیده نمیشوند"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که نمیخواد تورو به دوستاش معرفی کنه تنها یه دلیل داره اونم اینه که نمیخواد فرصت های بهتر رو از دست بده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگنگترين و تلخترين عاشقانه عمرم اين بود...زمين جاذبه نداره اين حس پرواز سيب بود كه اونو به سمت زمين كشوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز منتظرم وسط یک شب بارانی که از شدت تب عرق کرده ام بیدارم کنی و بگویی چیزی نیست ‏"خواب می دیدی"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا اسم وصداي عشقم مي آيد ... قلم در دستانم تعادلش رو از دست ميده نميدانم قلم به خودی خود ميلرزد  يا دستان من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانان من بهار شده تو كي ميايي / وقت كلزار شده تو كي ميايي تو وعده به برف هاي زمستان دادي / برف ها همه اب شدن تو كي ميايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غم را در سکوت، سکوت را در شب، شب را در بستر، بستر را برای اندیشیدن به تو دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عفــــــــو هر کس به اندازه ی عـشـــــق اوست.... بخشنـــــــــــــــده ها عاشقــــــــند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ببخش! سرهممینویسمزودتربهدستتبرسد! باد فاصله ها را... طولانی می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اینکه وقتی فهمید دوسش داری با عمل بهت نشون بده دوست داره و مردونه پای حرفش وایسه نه اینکه یه روز به تو بگه دوست دارم و فرداش بگه ما به درد هم نمیخوریم!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم به در دوختنم که بی فایده بود.... بی معرفت حداقل در خواب جایم نگذار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنفشه طره مفتول خود گره می زد صبا حکایت زلف تو در میان انداخت ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سینه از آتش دل در غم، جانانه بسوخت آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت تنم از واسطه ی دوری دلبر بگداخت جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه های با تو بودن از عمرم حساب نمی شود. از آخرت حساب میشود... از بهشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من... با همه فرق دارم!!! چون... چون من "تو" را دارم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ماه هاي شمسي يه عمر مني که بي تو تمومش محرم شده دلم سوخت و تو عذاي تو ام هنوزم تو حس و فضاي تو ام چه جوري نياوردي من رو به جا مني که نماز قضاي تو ام ...