بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواین زمونه خبری از عشق نیست همش وابستگی هست که بخاطرهمین وابستگی ها ما داغون شدیم هعی روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ساعت بخرم،اما هیچ ساعتی به قشنگی ساعتی که دور هم بودیم نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای روشنی چشمان من ! رویای من دیدار توست" ای جاری در شعر و ترانه هام!! در کلام من عطر نام توست" روزها و شب ها گذشتو" من روزم ،شب نشد بی یاد تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین حسه دنیا اینه که بدونی کسی که دوسش داری همون اندازه یکـــــــــــــــــی دیگه رو دوست داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربه زیره دلشکسته نازنینم اگه سادست واسه توگذشتن ازمن مرثیه سرکن برای رفتن من آخه مرگه واسه من ازتوگذشتن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو خط موازی همدیگر را می بوسند  اگر ..... پای عشق در میان باشد..... از فاصله چه میگویی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي من (مهر) درنگاه توست نه اولين ماه پاييز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــاور کن خیلی حـــــــرف است وفـــــــــادار دســـــــــت هایی باشی ، که یکبار هم لمســـــــشان نکرده ای…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه داشتن بهترین ها به ادم غرور میده!!! من مغرور ترینم ! چون عزیزم بهترینه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویه شب دوبار خواب تورو دیدن. . . فقط ثابت میکنه که من چقدر خوش خیالم. . . چی بگم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایدبهترین لحظه دنیا متعلق به لحظه ای است که دلمان هوای همدیگر را میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه زیباست عزیز نیست انچه عزیز است زیباست و تو زیباترینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخم های تو بالاترین لذت دنیاست... ای بهانه تمام لوس شدن های من! دوستت دارم مثل دیروز مثل امروز تاته فردا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از استخوانم برايت قلمي مي سازم و از خونم مركب تا برايت بنويسم دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو تمام تـــــــــو مال مــــن است دلــــــــم میخواهد حســـادت کنم به خـــــــودم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسـ دارمــ وقـتـی کـه چـشـمـاتـو مـیـبـنـدی ... بـا مـن بـه دردای ایـن دنـیـا مـیـخـنـدی ... آروم مـیـشـم بـگـی از غـمـات دل کـنـدی ... بـیـا بـه هـم بـگـیـم دوسِـت دارم ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواین زمونه خبری از عشق نیست همش وابستگی هست که بخاطرهمین وابستگی ها ما داغون شدیم هعی روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ساعت بخرم،اما هیچ ساعتی به قشنگی ساعتی که دور هم بودیم نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای روشنی چشمان من ! رویای من دیدار توست" ای جاری در شعر و ترانه هام!! در کلام من عطر نام توست" روزها و شب ها گذشتو" من روزم ،شب نشد بی یاد تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین حسه دنیا اینه که بدونی کسی که دوسش داری همون اندازه یکـــــــــــــــــی دیگه رو دوست داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربه زیره دلشکسته نازنینم اگه سادست واسه توگذشتن ازمن مرثیه سرکن برای رفتن من آخه مرگه واسه من ازتوگذشتن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو خط موازی همدیگر را می بوسند  اگر ..... پای عشق در میان باشد..... از فاصله چه میگویی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي من (مهر) درنگاه توست نه اولين ماه پاييز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــاور کن خیلی حـــــــرف است وفـــــــــادار دســـــــــت هایی باشی ، که یکبار هم لمســـــــشان نکرده ای…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه داشتن بهترین ها به ادم غرور میده!!! من مغرور ترینم ! چون عزیزم بهترینه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویه شب دوبار خواب تورو دیدن. . . فقط ثابت میکنه که من چقدر خوش خیالم. . . چی بگم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایدبهترین لحظه دنیا متعلق به لحظه ای است که دلمان هوای همدیگر را میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه زیباست عزیز نیست انچه عزیز است زیباست و تو زیباترینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخم های تو بالاترین لذت دنیاست... ای بهانه تمام لوس شدن های من! دوستت دارم مثل دیروز مثل امروز تاته فردا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از استخوانم برايت قلمي مي سازم و از خونم مركب تا برايت بنويسم دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو تمام تـــــــــو مال مــــن است دلــــــــم میخواهد حســـادت کنم به خـــــــودم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسـ دارمــ وقـتـی کـه چـشـمـاتـو مـیـبـنـدی ... بـا مـن بـه دردای ایـن دنـیـا مـیـخـنـدی ... آروم مـیـشـم بـگـی از غـمـات دل کـنـدی ... بـیـا بـه هـم بـگـیـم دوسِـت دارم ...