بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح بی تو ... بی تو که صبح نمی شود !! همان امتداد شب است  کمی کمرنگ تر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن رانرسیدن عشق است .. سوختن ویارندیدن عشق است .. کی تماس دوبدن عشق بود..¡¡ دوری و درد کشیدن عشق است .. ♡همیشه بیادت خواهم ماند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــــن؛ سال‌هاست فهميده‌ام... "بوســــــه" را يک "مـــــرد لال" کشف کرده...! چـــون... نميتــوانست بگويد «دوستت دارم»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانم،انتهايش قلب توست/ مهربان،اين آسمان از آن توست/ آسمانم هديه اي از سوي من/ تا بداني قلب من هم يادتوست/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه یعنی عشق خالی از گناه بوسه یعنی قلب تو از آن من بوسه یعنی تو همیشه مال من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درآغــــوشـــم کـــه میگیـــــری آنقــــدر آرام میـــشوم  کــه فــرامــوش میــکنـــم بـــایـــد نفـــس بکشــــم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن روزی از آن تـــو شــدم کـه صـدایت مـرا عـاشـقـی دیـوانه سـاخت  مـهم نـیـست چـه تـرانـه ای گـوش مـیـدهـم  چـون زیـبـاتـر از صـدای تـو نـوایــی وجــود نــدارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی یعنی: مامان بابات زنده بمونن خوشبختیت رو ببینن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تمام  فریادهایم رامحکم به شیشه میکوبم نگاه کن خرده شیشه های احساسم را که چگونه اثری میشوند بر روز تن زخمی جاده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 از هر جایی که افتادی ...         احتمالش هست که بتوانی دوباره بلند بشوی...         از هر جایی...              هر جایی به غیر از "چشم"!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كــار دنــیــا رو بــاشــ... واس هــر كــی مـیـمـیـری واس یــكــی دیــگــه مـیـمـیـره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتگوی عاشقانه ادای کلمات مبتذلی بیش نیستویکتور هوگو-گوژپشت نتردام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میخوای ازش عکس بگیری نگو لبخند بزن  بگو "دوستت دارم" اونوقت ببین چقد قشنگ میخنده برات ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغلشـ نـکردم  نبـوسیدمـش زیر بـارون باهاش قـدم نزدم نزدیکشـ نبـودم... مـن فقط از دور دوسشـ داشتم و دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صـدایـت کـه کـردم ... جـانـم گـفـتی !  مـانـده ام بـا ایـن  صـد سـالـی کـه بـه عـمرم  اضـافه شـد  چـه کـنـم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شخصی پرسیدند خلوت کجاست؟ گفت:جایی که من و تو نباشیم!!!! توجه کنید ،جایی که من و تو نباشیم ،ما باشیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح بی تو ... بی تو که صبح نمی شود !! همان امتداد شب است  کمی کمرنگ تر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن رانرسیدن عشق است .. سوختن ویارندیدن عشق است .. کی تماس دوبدن عشق بود..¡¡ دوری و درد کشیدن عشق است .. ♡همیشه بیادت خواهم ماند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــــن؛ سال‌هاست فهميده‌ام... "بوســــــه" را يک "مـــــرد لال" کشف کرده...! چـــون... نميتــوانست بگويد «دوستت دارم»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانم،انتهايش قلب توست/ مهربان،اين آسمان از آن توست/ آسمانم هديه اي از سوي من/ تا بداني قلب من هم يادتوست/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه یعنی عشق خالی از گناه بوسه یعنی قلب تو از آن من بوسه یعنی تو همیشه مال من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درآغــــوشـــم کـــه میگیـــــری آنقــــدر آرام میـــشوم  کــه فــرامــوش میــکنـــم بـــایـــد نفـــس بکشــــم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن روزی از آن تـــو شــدم کـه صـدایت مـرا عـاشـقـی دیـوانه سـاخت  مـهم نـیـست چـه تـرانـه ای گـوش مـیـدهـم  چـون زیـبـاتـر از صـدای تـو نـوایــی وجــود نــدارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی یعنی: مامان بابات زنده بمونن خوشبختیت رو ببینن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تمام  فریادهایم رامحکم به شیشه میکوبم نگاه کن خرده شیشه های احساسم را که چگونه اثری میشوند بر روز تن زخمی جاده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 از هر جایی که افتادی ...         احتمالش هست که بتوانی دوباره بلند بشوی...         از هر جایی...              هر جایی به غیر از "چشم"!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كــار دنــیــا رو بــاشــ... واس هــر كــی مـیـمـیـری واس یــكــی دیــگــه مـیـمـیـره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتگوی عاشقانه ادای کلمات مبتذلی بیش نیستویکتور هوگو-گوژپشت نتردام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میخوای ازش عکس بگیری نگو لبخند بزن  بگو "دوستت دارم" اونوقت ببین چقد قشنگ میخنده برات ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغلشـ نـکردم  نبـوسیدمـش زیر بـارون باهاش قـدم نزدم نزدیکشـ نبـودم... مـن فقط از دور دوسشـ داشتم و دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صـدایـت کـه کـردم ... جـانـم گـفـتی !  مـانـده ام بـا ایـن  صـد سـالـی کـه بـه عـمرم  اضـافه شـد  چـه کـنـم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شخصی پرسیدند خلوت کجاست؟ گفت:جایی که من و تو نباشیم!!!! توجه کنید ،جایی که من و تو نباشیم ،ما باشیم