بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با تــوام تناقض شبــــ و روز را فراموش میکنم ، با تــو شب و روز من سراسر طلاییستـــــ ـ ـ ـ ـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه نیستم! دوستت دارم... باورکن... زیباست لحظه های خوش دوست داشتن کسی که، حتی نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زخم هایم می نگری؟! درد ندارد دیگر... روزی که رفتی... مرگ تمام دردهایم راباخودش برد! مرده ها درد نمی کشند! حرف آخرم این است... برنگرد دیگر!! زنده ام نکن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارام جان... جان من ارام تر برو ترسم ضرب گامهايت بيدار كند بغض خفته ام را !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزی کـه نــامـت ملکـه ی ذهنــم شد ، احسـاس می کنـم ... جمجمـه ام بـا شکوه تـریـن امپـراطوری دنیــاسـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا یک قدم از کسی که دوستش داری دور بشی حس ازادی ان را حوای دیگری میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجمه کردن حرف دل خیلی وقت میخواهد !!! ولی خلاصه اش اینکه بی نهایت دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد می کشم ! درد ... هم تلخ است ، هم ارزان ، هم گیرائیش بالاست ، هم اینکه تابلو نمی شوم ... و رفیقی که مرا به درد معتاد کرد ... ناباب نبود ! اتفاقاً بابِ باب بود ... فقط نگفته بود که ماندنی نیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج نگـــــاهت اعتیاد آور بود زیبـــــایی تو فــــراتر از بـــاور بود در قاب نگاه چشم من لبخندت لبخند ژوکـوند، بلکه زیبــاتر بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قدر خیـــال هـــــای بیهــوده نبـاف ماییم و دو خط رباعی و یک دل صاف در آینه ی دلم به جز عکس تو نیست شک داری اگـــــر، بیــا دلم را بشکاف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*یه وقتایی لازم نیست حرفی زده شه بین دو نفر..همین که دستت رو آروم بگیره..یه فشار کوچیک بده...این یعنی من هستم تا آخرش..همین کافیه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی حقیقت است و حقیقت زیبایی است و هر دو عین وجودند و هر سه عین عشقند و هر چهار همان شادی مطلقند و هر پنج همان دل آدمیست "دكتر الهی قمشه ای" . . . . "یعنی عــــــاشق این کلام هستـــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال من نبودی... که اگر بودی ویرونه های دلمون خاطره نمی شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی داشتن کسی است… که بیشتر از خودش تــــــــــو را بخواهد… و بیشـــتر از تــــــــو… هیـــــــــــچ نخواهد.. و تــــــــــو ... برایش تـــــــمام زندگی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی دلم برات تنگ شده اما هیچ غلطی نمیتونم بکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... بـه تنــهاییتـــــــ لَـــــــــم بـــــــــــده ... ....... بگــــــــــذار مــــــــــــرور شـــــود ... ........... تمــــــــــام خـــــاطـــــراتِ بـــــا"" او "" بـــــــودن....!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با تــوام تناقض شبــــ و روز را فراموش میکنم ، با تــو شب و روز من سراسر طلاییستـــــ ـ ـ ـ ـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه نیستم! دوستت دارم... باورکن... زیباست لحظه های خوش دوست داشتن کسی که، حتی نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زخم هایم می نگری؟! درد ندارد دیگر... روزی که رفتی... مرگ تمام دردهایم راباخودش برد! مرده ها درد نمی کشند! حرف آخرم این است... برنگرد دیگر!! زنده ام نکن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارام جان... جان من ارام تر برو ترسم ضرب گامهايت بيدار كند بغض خفته ام را !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزی کـه نــامـت ملکـه ی ذهنــم شد ، احسـاس می کنـم ... جمجمـه ام بـا شکوه تـریـن امپـراطوری دنیــاسـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا یک قدم از کسی که دوستش داری دور بشی حس ازادی ان را حوای دیگری میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجمه کردن حرف دل خیلی وقت میخواهد !!! ولی خلاصه اش اینکه بی نهایت دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد می کشم ! درد ... هم تلخ است ، هم ارزان ، هم گیرائیش بالاست ، هم اینکه تابلو نمی شوم ... و رفیقی که مرا به درد معتاد کرد ... ناباب نبود ! اتفاقاً بابِ باب بود ... فقط نگفته بود که ماندنی نیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج نگـــــاهت اعتیاد آور بود زیبـــــایی تو فــــراتر از بـــاور بود در قاب نگاه چشم من لبخندت لبخند ژوکـوند، بلکه زیبــاتر بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قدر خیـــال هـــــای بیهــوده نبـاف ماییم و دو خط رباعی و یک دل صاف در آینه ی دلم به جز عکس تو نیست شک داری اگـــــر، بیــا دلم را بشکاف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*یه وقتایی لازم نیست حرفی زده شه بین دو نفر..همین که دستت رو آروم بگیره..یه فشار کوچیک بده...این یعنی من هستم تا آخرش..همین کافیه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی حقیقت است و حقیقت زیبایی است و هر دو عین وجودند و هر سه عین عشقند و هر چهار همان شادی مطلقند و هر پنج همان دل آدمیست "دكتر الهی قمشه ای" . . . . "یعنی عــــــاشق این کلام هستـــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال من نبودی... که اگر بودی ویرونه های دلمون خاطره نمی شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی داشتن کسی است… که بیشتر از خودش تــــــــــو را بخواهد… و بیشـــتر از تــــــــو… هیـــــــــــچ نخواهد.. و تــــــــــو ... برایش تـــــــمام زندگی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی دلم برات تنگ شده اما هیچ غلطی نمیتونم بکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... بـه تنــهاییتـــــــ لَـــــــــم بـــــــــــده ... ....... بگــــــــــذار مــــــــــــرور شـــــود ... ........... تمــــــــــام خـــــاطـــــراتِ بـــــا"" او "" بـــــــودن....!!!