بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی یادت رفت عکسم رو روی قبری که تو دلت واسم کندی حک کنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفت که میشودباخنده میگویم:یادش بخیرفراموشش کردم..... امانمیدانندهنوزهم کسی اشتباه تماس میگیردسست میشوم که نکندتوباشی....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت زیر افتاب اخم نکردم!!! حتی اگه خورشید چشمم را اذیت کند... بذار برای یک بار هم خورشید محبت را ببیند... دوست ندارم تلافی اخمم را سر پدرم که در افتاب کار میکند دربیارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشپزی ام خوب نیست ؛ اشک پشت پا بریزم برایت ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دلی مست نگاهت ونگاهی پر اشک می روم تا که دلت غم نکند ولی از عشق تو لبریزم تو که در قلب منی پاسخم ده وقت تنهایی خویش یاد من از دل پر اختر تو می گذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم زندگی ات منم! همه به زخم هایشان دستمال میبندن تو امابه زخمت دل بسته ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما طبق قانون 28 ماده 5 قوانین دوستی به حبس ابد در قلب من محکوم هستید. ایا اعتراضی دارید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز از نو روزی از نو مثل عشق من به تو هر روز طعم دوست داشتنت تازگی و لذت بخش برام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش در این روزها مدیون همان انتظاری است که دیگر از "هیچ کسی ندارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطر ِ کسی اگر عزیز باشد ... خاطره اش امّا ... قاتل ِ جان می شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انــــديشــــه خــــدا بــــالاتــــر و زيبــــاتــــر ازفـكــــر كــــوتــاه مـــن اســــت ، خـــودت و دنـيــــايــت و عــاقـبـتــــتــ رابــــه انــــديشــــه ی قــــشنــگــ خــــدا مـيـسـپــــارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزي شبيه معجزه است وقتي هر شب بخير ميگذرد بي آنكه كسي به تو بگويد شب بخير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقت داشتن تو را به رخ آسمان میکشم تا دیگر به مهتابش ننازد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود سیگار کفاف نمی کند رفیق.. قلیان را بار کن که ناگفته هایم زیاد است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی زیر گوش مادرش زد!!! تابزور پول اعتیادش فراهم شود!! درحالی ک روی همان دستی ک تزریق میکرد… خالکوبی کرده بود “سلطان غم مادر”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه پسری با نگاه عشقه تو رو بر زد ب فکر انتقام نباش زیرا دختر واقعی هیچگاه دزدیده نمیشود ..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی یادت رفت عکسم رو روی قبری که تو دلت واسم کندی حک کنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفت که میشودباخنده میگویم:یادش بخیرفراموشش کردم..... امانمیدانندهنوزهم کسی اشتباه تماس میگیردسست میشوم که نکندتوباشی....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت زیر افتاب اخم نکردم!!! حتی اگه خورشید چشمم را اذیت کند... بذار برای یک بار هم خورشید محبت را ببیند... دوست ندارم تلافی اخمم را سر پدرم که در افتاب کار میکند دربیارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشپزی ام خوب نیست ؛ اشک پشت پا بریزم برایت ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دلی مست نگاهت ونگاهی پر اشک می روم تا که دلت غم نکند ولی از عشق تو لبریزم تو که در قلب منی پاسخم ده وقت تنهایی خویش یاد من از دل پر اختر تو می گذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم زندگی ات منم! همه به زخم هایشان دستمال میبندن تو امابه زخمت دل بسته ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما طبق قانون 28 ماده 5 قوانین دوستی به حبس ابد در قلب من محکوم هستید. ایا اعتراضی دارید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز از نو روزی از نو مثل عشق من به تو هر روز طعم دوست داشتنت تازگی و لذت بخش برام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش در این روزها مدیون همان انتظاری است که دیگر از "هیچ کسی ندارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطر ِ کسی اگر عزیز باشد ... خاطره اش امّا ... قاتل ِ جان می شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انــــديشــــه خــــدا بــــالاتــــر و زيبــــاتــــر ازفـكــــر كــــوتــاه مـــن اســــت ، خـــودت و دنـيــــايــت و عــاقـبـتــــتــ رابــــه انــــديشــــه ی قــــشنــگــ خــــدا مـيـسـپــــارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزي شبيه معجزه است وقتي هر شب بخير ميگذرد بي آنكه كسي به تو بگويد شب بخير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقت داشتن تو را به رخ آسمان میکشم تا دیگر به مهتابش ننازد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود سیگار کفاف نمی کند رفیق.. قلیان را بار کن که ناگفته هایم زیاد است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی زیر گوش مادرش زد!!! تابزور پول اعتیادش فراهم شود!! درحالی ک روی همان دستی ک تزریق میکرد… خالکوبی کرده بود “سلطان غم مادر”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه پسری با نگاه عشقه تو رو بر زد ب فکر انتقام نباش زیرا دختر واقعی هیچگاه دزدیده نمیشود ..