بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمک ابرا سیاهن آدما چه بی پناهن همشون مثل مسافر توی نیمه های راهن لب ها بسته چشما گریون همه جا رنگ زمستون تا دلت بخواد پرنده ، همه زخمی همه بی جون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقته تک و تنهام،توی باغی از ترانه منتظر واسه یه خوبی ،یه رفیق بی بهانه توی دنیای پر از گل، واسه عالمی غریبم میون این همه خوبی، این منم که بی نصیبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشنایی نه غریب است که دلسوز من است چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون پیاله دلم از توبه که کردم شکست همچو لاله جگرم بی می و خمخانه بسوخت ماجرا کم کن و بازا که مرام دم چشم  خرقه از سر به درآورد و به شکرانه بسوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاهایم برهنه است!!کفشهایم را کسی برداشت که قراربودسالهابامن"بماند" 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آنکه رفت خاطره اش را می بُرد فرهاد سنگ نمی سُفت! مجنون آشفته نمی خُفت! حافظ شعر نمی گفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دوباره دیدنت این رختخواب را وارونه خوهم خوایید. خیانت است به تو. سر بر کنار خیالت گذاشتن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش من هـــــم دکمــــه alt+shift داشتــــم تا وقتی حرفهـــــایم را نمی فهمیــــدی زبان گفتـــه هــایم را عوض مـــی کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اسمش عشق است،نه علاقه ونه حتی عادت.... حماقت محض است دلتنگ کسی باشی که دلش با تو نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیدن ستاره های کویر رویای کودکیم بود حال تو برایم چون همان ستاره هایی هرچه میدوم قدّم به چیدنت نمی رسد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه های سرنوشت برای من هر چی که بود  به تو وابسته شدن بهترین حادثه بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه پیامی ، نه نشونی رو زمینی یا آسمونی؟ کاش میگفتی،کاش میدونستم تو کجایی! اون از بقیه! این از تو! امروزم مثل دیروز!روز از نو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از روزای تکراری تو کجایی؟ شبای تو همشون مهتابی روزای تو گرم و آفتابی اینم از روز و شب من تو کجایی؟ شب و روز یخ می زنم از تنهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق گذشته ی من و عشق اینده ی او!هیچ حرفی ندارم بگم جز دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جالب است ای مردم!!!بدترین مشکل دنیا سرت امده باشد...وقتی عشقت بگوید من کنارتم چقد مشکلات کوچک میشوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میبینی خدا...بندگانت همیشه میگن دنیا دو روزه!!! من این همه سال عمر کردم و این دو روز تمام نشد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمک ابرا سیاهن آدما چه بی پناهن همشون مثل مسافر توی نیمه های راهن لب ها بسته چشما گریون همه جا رنگ زمستون تا دلت بخواد پرنده ، همه زخمی همه بی جون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقته تک و تنهام،توی باغی از ترانه منتظر واسه یه خوبی ،یه رفیق بی بهانه توی دنیای پر از گل، واسه عالمی غریبم میون این همه خوبی، این منم که بی نصیبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشنایی نه غریب است که دلسوز من است چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون پیاله دلم از توبه که کردم شکست همچو لاله جگرم بی می و خمخانه بسوخت ماجرا کم کن و بازا که مرام دم چشم  خرقه از سر به درآورد و به شکرانه بسوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاهایم برهنه است!!کفشهایم را کسی برداشت که قراربودسالهابامن"بماند" 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آنکه رفت خاطره اش را می بُرد فرهاد سنگ نمی سُفت! مجنون آشفته نمی خُفت! حافظ شعر نمی گفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دوباره دیدنت این رختخواب را وارونه خوهم خوایید. خیانت است به تو. سر بر کنار خیالت گذاشتن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش من هـــــم دکمــــه alt+shift داشتــــم تا وقتی حرفهـــــایم را نمی فهمیــــدی زبان گفتـــه هــایم را عوض مـــی کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اسمش عشق است،نه علاقه ونه حتی عادت.... حماقت محض است دلتنگ کسی باشی که دلش با تو نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیدن ستاره های کویر رویای کودکیم بود حال تو برایم چون همان ستاره هایی هرچه میدوم قدّم به چیدنت نمی رسد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه های سرنوشت برای من هر چی که بود  به تو وابسته شدن بهترین حادثه بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه پیامی ، نه نشونی رو زمینی یا آسمونی؟ کاش میگفتی،کاش میدونستم تو کجایی! اون از بقیه! این از تو! امروزم مثل دیروز!روز از نو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از روزای تکراری تو کجایی؟ شبای تو همشون مهتابی روزای تو گرم و آفتابی اینم از روز و شب من تو کجایی؟ شب و روز یخ می زنم از تنهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق گذشته ی من و عشق اینده ی او!هیچ حرفی ندارم بگم جز دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جالب است ای مردم!!!بدترین مشکل دنیا سرت امده باشد...وقتی عشقت بگوید من کنارتم چقد مشکلات کوچک میشوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میبینی خدا...بندگانت همیشه میگن دنیا دو روزه!!! من این همه سال عمر کردم و این دو روز تمام نشد...