بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــی دانــــــــــــم........ تــــا پـــلک بـــه هـــم بـــزنـــم مـی آيـی بـــا انــــار و آیــنــــه در دســتـهـــایــــت!!! بــــه قــــــول فـــــــــروغ "مــــن خـــــواب دیــــــده ام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه خاطره ای هست که نفس آدم را برای لحظاتی می گیرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاک بر سر ِ فیزیک که هنوز نفهمیده نسبیّت ِ زمان به سرعت بستگی ندارد ... ،  به فاصله بستگی دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دم از خیال من، نمی‌روی ای غزال من  دگر چه پرسی ز حال من  تا هستم من، اسیر کوی توام، به آرزوی توام  اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو متفاوت بودی و متنفر از تکرار....! تقصیر از من بود... که مدام دوستت داشتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حماقت محضو دوست دارم.همین که چند قدم کنارتوراه رفتن رو همقدم بودن فرض کنم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود زین سیل دمادم که در این منزل ،خواب است معشوق ، عیان می گذرد بر تو ولیکن اغیار همی بیند از آن بسته نقاب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من در هوس روی تو ای مونس جان خاک راهیست که در دست نسیم افتادست همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست از سر کوی تو، زان رو که عظیم افتادست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باده نوشی که در او روی و ریایی نبود بهتر از زهدفروشی که در او روی و ریاست ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاق آن که او عالم سر است ،بدین حال گواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست گفت با ما منشین کز تو سلامت برخاست دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب بنال هان که از این پرده کار ما به نواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است!!! دوستش بداری و تنها خدا داند!!! خدایی که مهر او را میدهد، باورش را به خواهد داد... شاید زود... شاید دیر... ولی خدا میداند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گه گاه به خود تلنگری می زنم که نکند خواب باشم، خوابی شیرین تر از عسل، خوابی که در آن جای جای سینه ام تو را در خود دارد، از خالقت خواستم مرا از این خواب بیدار نکند، بگذار بخوابم، خواب تو شیرین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من واقعا که حق داری بخندی و با اون نگاهت منو به رگباری ببندبی ک بدتر از صد تا گلوله سرب داغه من فکر. میکردم. باتو طلوع صبحه اخه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی هارا هرچقدر هـم که بخواهی ؛“تمام” نمی شوند.همش به آغوششان بدهکار میمانی ! سکوتشان خالی میکند دل آدم را …آرامش صدایشان را کم می آوری !هر دم هر لحظه “کم” می آوریشان …آخ که چقدر کم دارمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهم که قدم میزنیم ...حسودی اش میشود آفتاب .  چرا که هیچگاه قدم نزده است با ماه !اما من .... با ماه زندگی ام قدم زده ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـــآنقدر در تـــــــــــو غــرق شـــده ام.. که از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرى احســـاس خیانــت میـــکنم!! عشـــــــــــق یعنى همین...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــی دانــــــــــــم........ تــــا پـــلک بـــه هـــم بـــزنـــم مـی آيـی بـــا انــــار و آیــنــــه در دســتـهـــایــــت!!! بــــه قــــــول فـــــــــروغ "مــــن خـــــواب دیــــــده ام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه خاطره ای هست که نفس آدم را برای لحظاتی می گیرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاک بر سر ِ فیزیک که هنوز نفهمیده نسبیّت ِ زمان به سرعت بستگی ندارد ... ،  به فاصله بستگی دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دم از خیال من، نمی‌روی ای غزال من  دگر چه پرسی ز حال من  تا هستم من، اسیر کوی توام، به آرزوی توام  اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو متفاوت بودی و متنفر از تکرار....! تقصیر از من بود... که مدام دوستت داشتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حماقت محضو دوست دارم.همین که چند قدم کنارتوراه رفتن رو همقدم بودن فرض کنم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود زین سیل دمادم که در این منزل ،خواب است معشوق ، عیان می گذرد بر تو ولیکن اغیار همی بیند از آن بسته نقاب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من در هوس روی تو ای مونس جان خاک راهیست که در دست نسیم افتادست همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست از سر کوی تو، زان رو که عظیم افتادست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باده نوشی که در او روی و ریایی نبود بهتر از زهدفروشی که در او روی و ریاست ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاق آن که او عالم سر است ،بدین حال گواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست گفت با ما منشین کز تو سلامت برخاست دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب بنال هان که از این پرده کار ما به نواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است!!! دوستش بداری و تنها خدا داند!!! خدایی که مهر او را میدهد، باورش را به خواهد داد... شاید زود... شاید دیر... ولی خدا میداند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گه گاه به خود تلنگری می زنم که نکند خواب باشم، خوابی شیرین تر از عسل، خوابی که در آن جای جای سینه ام تو را در خود دارد، از خالقت خواستم مرا از این خواب بیدار نکند، بگذار بخوابم، خواب تو شیرین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من واقعا که حق داری بخندی و با اون نگاهت منو به رگباری ببندبی ک بدتر از صد تا گلوله سرب داغه من فکر. میکردم. باتو طلوع صبحه اخه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی هارا هرچقدر هـم که بخواهی ؛“تمام” نمی شوند.همش به آغوششان بدهکار میمانی ! سکوتشان خالی میکند دل آدم را …آرامش صدایشان را کم می آوری !هر دم هر لحظه “کم” می آوریشان …آخ که چقدر کم دارمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهم که قدم میزنیم ...حسودی اش میشود آفتاب .  چرا که هیچگاه قدم نزده است با ماه !اما من .... با ماه زندگی ام قدم زده ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـــآنقدر در تـــــــــــو غــرق شـــده ام.. که از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرى احســـاس خیانــت میـــکنم!! عشـــــــــــق یعنى همین...