بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب کال من در فصل دست های تو میرسد  فصلی برای تمام رویاها,دستی برای تمام فصل ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو ای زاهد و بر درکشان خرده مگیر که نداند جز این تحفه به ما رو الست آن چه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم اگر از خمر بهشت است و گر باده مست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن دنبالِ همراهِ آخــرم می گردم... اونوقت اینا هی همراهِ اول رو تبلیغ می کنن ...! تو بیا همراه اول و آخرم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف غریبی ست اما... عشقم و آن غریب بهم می آیند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی و اتفاق های تلخ ساده می افتند نیستی و ترس های کوچک بزرگ می شوند و مهم نیست چند شنبه است ! و مهم نیست ساعت چند است ! چه احمقانه زنده ام، چه وحشیانه نیستی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا آنان که درباب رفاقت رفیقی باوفا مثل تو دارند،وگرنه نارفیقان زبان باز به بازار رفاقت بی شمارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــق یعنــــی با فاصله بسیـــــار وقتــــــی نــــدیدیـــش... وقتــــــی ســــرما میـــــخوره.... فــــرداش ازش ســــرما خوردگــــی بگیـــــری تا تنــــها نباشـــــه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم که ضربان قلبت؛ به لبخندهای مکرر, تکرار شود؛ و هر آنچه به دل آرزویش را داری؛ به هر بهانه ای از آن تو باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز دلم هوایت را کرده است... باز دلتنگم باز غلبه ی احساس بر عقل،باز همان دلتنگی همیشگی،باز آرزوی با تو بودن، دیدنت،اشتیاق به تو رسیدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضهای مرطوب مرا باور کن ، این باران نیست که میبارد ، صدای خسته ی قلب من است که از چشمان آسمان بیرون میریزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی دور از تو اما با تو تا صبح  در آن دوران شیرین ره سپردم  تو را با خود به آنجاها که یک عمر  غمت جان مرا میبرد بردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریاضیدان خوبی بود قسمت! تورا طوری تفریق کرد از من که باقیمانده ام صفر شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ازل همینطور بوده، تا ابد همینطور باقی می مونه; همیشه اونی که چشم دیدنشو نداری عاشقته! اونی که عاشقشی چشم دیدنتو نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويند پياز اشك آور است ولي من سيب زميني هم كه پوست مي كنم نام تو كافيست براي اشك هاي بي موقع ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شکفتم که در این مدت ایام فراق برگرفتی ز حریفان دل ودل می دادت شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست جای غم باد بر آن دل که نخواهد شادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض کن! گریه کن! سیگار بکش! ولی با آدم نامرد درد دل نکن!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب کال من در فصل دست های تو میرسد  فصلی برای تمام رویاها,دستی برای تمام فصل ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو ای زاهد و بر درکشان خرده مگیر که نداند جز این تحفه به ما رو الست آن چه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم اگر از خمر بهشت است و گر باده مست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن دنبالِ همراهِ آخــرم می گردم... اونوقت اینا هی همراهِ اول رو تبلیغ می کنن ...! تو بیا همراه اول و آخرم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف غریبی ست اما... عشقم و آن غریب بهم می آیند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی و اتفاق های تلخ ساده می افتند نیستی و ترس های کوچک بزرگ می شوند و مهم نیست چند شنبه است ! و مهم نیست ساعت چند است ! چه احمقانه زنده ام، چه وحشیانه نیستی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا آنان که درباب رفاقت رفیقی باوفا مثل تو دارند،وگرنه نارفیقان زبان باز به بازار رفاقت بی شمارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــق یعنــــی با فاصله بسیـــــار وقتــــــی نــــدیدیـــش... وقتــــــی ســــرما میـــــخوره.... فــــرداش ازش ســــرما خوردگــــی بگیـــــری تا تنــــها نباشـــــه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم که ضربان قلبت؛ به لبخندهای مکرر, تکرار شود؛ و هر آنچه به دل آرزویش را داری؛ به هر بهانه ای از آن تو باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز دلم هوایت را کرده است... باز دلتنگم باز غلبه ی احساس بر عقل،باز همان دلتنگی همیشگی،باز آرزوی با تو بودن، دیدنت،اشتیاق به تو رسیدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضهای مرطوب مرا باور کن ، این باران نیست که میبارد ، صدای خسته ی قلب من است که از چشمان آسمان بیرون میریزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی دور از تو اما با تو تا صبح  در آن دوران شیرین ره سپردم  تو را با خود به آنجاها که یک عمر  غمت جان مرا میبرد بردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریاضیدان خوبی بود قسمت! تورا طوری تفریق کرد از من که باقیمانده ام صفر شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ازل همینطور بوده، تا ابد همینطور باقی می مونه; همیشه اونی که چشم دیدنشو نداری عاشقته! اونی که عاشقشی چشم دیدنتو نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويند پياز اشك آور است ولي من سيب زميني هم كه پوست مي كنم نام تو كافيست براي اشك هاي بي موقع ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شکفتم که در این مدت ایام فراق برگرفتی ز حریفان دل ودل می دادت شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست جای غم باد بر آن دل که نخواهد شادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض کن! گریه کن! سیگار بکش! ولی با آدم نامرد درد دل نکن!