بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتاهست که دلت میخواد،اونیکه دوستش داری کنارت باشه محکم بغلت کنه،بذاره اشک بریزی تاسبک بشی بعدتوگوشت بگه دیوونه چته؟من کنارتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــــــــــگاه تــــو واســـــــــــم یــــــــــــــــــــــه نگــــــــــــــــاهِ خـــــــاصه واســــــــــــــــــــه ایــــــــــنه کـــــــــــه دلــــــــــــــــــــم تو رو خـــــواسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا علی گفتیم که عشق را معنی کنیم بلکه جای خویش را پیدا کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخندم  صدای خنده ام جهان را پر میکند اما ...دلم را خالی میخندم تا مبادا اشکم را ببینی  تو که ارزو داشتی موقع رفتنت شکستن مراببینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینجا هستم .اینجا مرا میبینی؟ نه نمیبینی.نفسهایم شماره های اخر را سپری میکنند اما تو هنوز مرا نمی بینی. جانم را تو گرفتی. با ندیدن هایت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست هر گه که جان بسپارند چاره نیست در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت گفتمش در عین وصل ،این ناله و فریاد چیست گفت: ما را جلوه معشوق در این کار داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان که دوران ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد بلاگردان جان و تن دعال مستمندان است که بیند خیر از آن خرمن، که ننگ از خوشه چین دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سادگی رفت ... به سادگی بخشیدم ...  حالا مانده ام... چگونه بدون او به سادگی زندگی کنم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرض کن به عکاس بگویم تارهای سپید را سیاه کند ... و چین و چروک ها را ماست مالی ... و حتی از آن خنده ها که دوست داشتی برایم بکارد ! باز هم از نگاهم پیداست که چقدر به نبودنت خیره مانده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدايي راه آخره از آخرش شروع نكن باديدن غروب من واسه كسي طلوع نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﻋﻄـــــــــﺮﺵ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻪ ﮐَــــﻠَـــــﮏِﺕ ﮐﻨﺪﻩ ﺱ !!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی غرورم تو را جور دیگر دوست دارد... به تو که میرسد بی صدا میشکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به بازی گرفنه ای،یا معنی واژهایت را خوب نمیدانی؟؟ دل تنگیت ارزانی خودت من دلم را به خـــــدا سپرده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یک نفر خیانت می کند و میرود یک نفر هم میماند و تنها میشود غمگین میشود سنــــــــــــــــــــــــگ میشود میسوزد با خاطره ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم علامت نبودیم! وگرنه حاصل جمع من وتو ما بود!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتاهست که دلت میخواد،اونیکه دوستش داری کنارت باشه محکم بغلت کنه،بذاره اشک بریزی تاسبک بشی بعدتوگوشت بگه دیوونه چته؟من کنارتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــــــــــگاه تــــو واســـــــــــم یــــــــــــــــــــــه نگــــــــــــــــاهِ خـــــــاصه واســــــــــــــــــــه ایــــــــــنه کـــــــــــه دلــــــــــــــــــــم تو رو خـــــواسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا علی گفتیم که عشق را معنی کنیم بلکه جای خویش را پیدا کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخندم  صدای خنده ام جهان را پر میکند اما ...دلم را خالی میخندم تا مبادا اشکم را ببینی  تو که ارزو داشتی موقع رفتنت شکستن مراببینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینجا هستم .اینجا مرا میبینی؟ نه نمیبینی.نفسهایم شماره های اخر را سپری میکنند اما تو هنوز مرا نمی بینی. جانم را تو گرفتی. با ندیدن هایت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست هر گه که جان بسپارند چاره نیست در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت گفتمش در عین وصل ،این ناله و فریاد چیست گفت: ما را جلوه معشوق در این کار داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان که دوران ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد بلاگردان جان و تن دعال مستمندان است که بیند خیر از آن خرمن، که ننگ از خوشه چین دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سادگی رفت ... به سادگی بخشیدم ...  حالا مانده ام... چگونه بدون او به سادگی زندگی کنم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرض کن به عکاس بگویم تارهای سپید را سیاه کند ... و چین و چروک ها را ماست مالی ... و حتی از آن خنده ها که دوست داشتی برایم بکارد ! باز هم از نگاهم پیداست که چقدر به نبودنت خیره مانده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدايي راه آخره از آخرش شروع نكن باديدن غروب من واسه كسي طلوع نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﻋﻄـــــــــﺮﺵ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻪ ﮐَــــﻠَـــــﮏِﺕ ﮐﻨﺪﻩ ﺱ !!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی غرورم تو را جور دیگر دوست دارد... به تو که میرسد بی صدا میشکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به بازی گرفنه ای،یا معنی واژهایت را خوب نمیدانی؟؟ دل تنگیت ارزانی خودت من دلم را به خـــــدا سپرده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یک نفر خیانت می کند و میرود یک نفر هم میماند و تنها میشود غمگین میشود سنــــــــــــــــــــــــگ میشود میسوزد با خاطره ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم علامت نبودیم! وگرنه حاصل جمع من وتو ما بود!