بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دوستت دارم اما نمیدونم “خیلی” رو چطوری بنویسم که خیلی خونده بشه ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم بند را برگسیلیم از همه بیگانه شویم جان سپاریم دگر ننگ چنین جان نکشیم خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ِ ما شبیه عکسی‌ست که دست عکاس ،‌ بر اثر یک “اشتباه” می لرزد و عکس برای همیشه تار می افتد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی شعر "تر انگیزد خاطر که حزین باشد یک نکته از این معنی گفتیم همین باشد از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز نقشش به حرام از خود صورتگر چین باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بود گر محک تجربه آید به میان تا سیه روی شود هر که در او غش باشد خط ساقی گر از این گونه زند نقش بر آب ای سیا رخ که به خونابه منقش باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده اند کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راه به یار یک جهت حق گزار ما نرسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد شعری بخوان که با او رطل گران توان زد بر آستان جانان گر سر توان نهادن گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درویش را نباید برگ سرای سلطان ماییم و کهنه دلقی کتش در آن توان زد اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. یــه جــــایــی هستـــــ........ وقتــــــی رسیــــدی....!! ... جـــای خـــالــیـیَــش را... ............................. هیــــــچ چیــــــز پُـــــر نمیکـــــند..... حــــتی بــادبــادکــها...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیها رو باید یهو از زندگیت حذف کنی اگه به مرور باشه زجرت میدن مثل کندن چسب زخم از رو پوست که یهو میکنیش و خلاص میشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چ جالب دوست داشتن عین بازی صندلی میمونه....دیربجنبی نشستن سرجات....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار سعی کردم فراموشت کنم بیشتر یادت افتادم هر وقت سعی کردم در دلت جای بگیرم بیشتر رانده شدم هر وقت سعی کردم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــــــــــــــــدایا؟این روزها حرفایم بوی ناشکری میدهد .توبگذاربه حساب دردودل........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نخل برهنه سایبانی نطلب از مردم این زمانه یاری نطلب عزت به قناعت است خواری به طمع با عزت خود بساز خواری نطلب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام روزگار ...  چه میکنی با نامردی مردمان ... من هم ...  اگر بگذارند ...  دارم خرده های دلم را ...  چسب میزنم ...  راستی این دل ...  دل می شود ؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دوستت دارم اما نمیدونم “خیلی” رو چطوری بنویسم که خیلی خونده بشه ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم بند را برگسیلیم از همه بیگانه شویم جان سپاریم دگر ننگ چنین جان نکشیم خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ِ ما شبیه عکسی‌ست که دست عکاس ،‌ بر اثر یک “اشتباه” می لرزد و عکس برای همیشه تار می افتد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی شعر "تر انگیزد خاطر که حزین باشد یک نکته از این معنی گفتیم همین باشد از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز نقشش به حرام از خود صورتگر چین باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بود گر محک تجربه آید به میان تا سیه روی شود هر که در او غش باشد خط ساقی گر از این گونه زند نقش بر آب ای سیا رخ که به خونابه منقش باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده اند کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راه به یار یک جهت حق گزار ما نرسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد شعری بخوان که با او رطل گران توان زد بر آستان جانان گر سر توان نهادن گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درویش را نباید برگ سرای سلطان ماییم و کهنه دلقی کتش در آن توان زد اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. یــه جــــایــی هستـــــ........ وقتــــــی رسیــــدی....!! ... جـــای خـــالــیـیَــش را... ............................. هیــــــچ چیــــــز پُـــــر نمیکـــــند..... حــــتی بــادبــادکــها...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیها رو باید یهو از زندگیت حذف کنی اگه به مرور باشه زجرت میدن مثل کندن چسب زخم از رو پوست که یهو میکنیش و خلاص میشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چ جالب دوست داشتن عین بازی صندلی میمونه....دیربجنبی نشستن سرجات....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار سعی کردم فراموشت کنم بیشتر یادت افتادم هر وقت سعی کردم در دلت جای بگیرم بیشتر رانده شدم هر وقت سعی کردم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــــــــــــــــدایا؟این روزها حرفایم بوی ناشکری میدهد .توبگذاربه حساب دردودل........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نخل برهنه سایبانی نطلب از مردم این زمانه یاری نطلب عزت به قناعت است خواری به طمع با عزت خود بساز خواری نطلب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام روزگار ...  چه میکنی با نامردی مردمان ... من هم ...  اگر بگذارند ...  دارم خرده های دلم را ...  چسب میزنم ...  راستی این دل ...  دل می شود ؟