بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺑﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ  ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻧﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﺩﺭﺩ ﺑﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺧﻢ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با خاطره ی ِ یک بوسه زنده ای ...  فراموشی خیانت است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تیغه تبر همیشه سهم ساقه های من بود توشب تلخ جدایی قشمتم تنها شدن بود میدونستم که زمستان ختم قصه درخته اما تنهایی شکستن خیلی سخته خیلی سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و نام تو پرنده ای کوچکی است که تا سال ها بر لبان من آشیانه خواهد کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میسوزه و دل تو خنک میشه  این است تنها واکنش سوختنی که گرما زا نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

****داشتنت*** مثل هوای برفی یا نم نم باران جاده شمال یا مثل ان بغلی که عاشقت است وتنهایت نمی گذارد و مثل برگشتن ادمی که سالهای سال منتظر امدنش بودی ااااااای می چسبد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــــــر نفـــس ، درد اســـت که ميکشـــم !!! ای کــاش يا بـــــــــــودی ، يـــــا اصـــلا نبودی !!! ايـــــن که هســـتی و کنــــارم نيســــتی ... ديـــــــــوانه ام ميکنــــــــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل میگه تــــو... عقل میگه شما... زبون هم که دیگه لال...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها تو رو می بینم ،لحظات با تو بودن را و یک زندگی شیرین را ! و آخر سر نیز رویاهای عاشقانه ام را با تو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. گـــــاهــــی,, عاشقـــــانه نوشتـــــن دلیـــــل نمــیخــــواهـــد....... ..... همیــــــن کــه حســـش بــاشـــــد ...... .............. خـــــودش جـــــاری میشـــــود...............!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفــــــــــــاً ... طــــــوری خاطــــــره بسازیــــــد ... کــــــه ... بعــــــد از شمــــــا هــــــم ... بتواننــــــد " زندگــــــــــــی " کننــــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز هم با "بی تو"بودن گذشت  خوش به حال "یادم"که همیشه  باتوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغــــبان به گلــــهایش دلـــخوش است، شــــاعــــر به شــــعرهـایــش، دریــــا بــــه مـــاهـــی هــایـــش، و من... بــــه ساعـــت بـــرگشـــتن تـــــو!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمـــی‌ دانمـ چه ســـرّی دارد!❣ اسمـــ كوچكــمـ هــزار بار همـ گفته شود...❣ اما به پــــ ـای یكـ بار گُفتنـ تـو نمی‌ رسد... ❣

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه اید به سرم باز بگویم گذرد وای از این عُمر که با “میگذرد” میگذرد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﻫــﻨﮓ ﮐــﻠـﺎﻣــﺖ ﻭﻗــﺘﯽ ﺑــﺎ ﺩﯾـﮕــﺮﯼ ﺳﺨــﻦ ﻣﯿﮕــﻮﯾــﯽ؛ ﺑــﺮﺍﯾــﻢ ﺳــﻪ ﻧـــُﺖ ﺩﺍﺭﺩ : " ﻣــﯽ ﻟـــﺎ ﺳـــﯽ "

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺑﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ  ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻧﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﺩﺭﺩ ﺑﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺧﻢ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با خاطره ی ِ یک بوسه زنده ای ...  فراموشی خیانت است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تیغه تبر همیشه سهم ساقه های من بود توشب تلخ جدایی قشمتم تنها شدن بود میدونستم که زمستان ختم قصه درخته اما تنهایی شکستن خیلی سخته خیلی سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و نام تو پرنده ای کوچکی است که تا سال ها بر لبان من آشیانه خواهد کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میسوزه و دل تو خنک میشه  این است تنها واکنش سوختنی که گرما زا نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

****داشتنت*** مثل هوای برفی یا نم نم باران جاده شمال یا مثل ان بغلی که عاشقت است وتنهایت نمی گذارد و مثل برگشتن ادمی که سالهای سال منتظر امدنش بودی ااااااای می چسبد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــــــر نفـــس ، درد اســـت که ميکشـــم !!! ای کــاش يا بـــــــــــودی ، يـــــا اصـــلا نبودی !!! ايـــــن که هســـتی و کنــــارم نيســــتی ... ديـــــــــوانه ام ميکنــــــــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل میگه تــــو... عقل میگه شما... زبون هم که دیگه لال...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها تو رو می بینم ،لحظات با تو بودن را و یک زندگی شیرین را ! و آخر سر نیز رویاهای عاشقانه ام را با تو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. گـــــاهــــی,, عاشقـــــانه نوشتـــــن دلیـــــل نمــیخــــواهـــد....... ..... همیــــــن کــه حســـش بــاشـــــد ...... .............. خـــــودش جـــــاری میشـــــود...............!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفــــــــــــاً ... طــــــوری خاطــــــره بسازیــــــد ... کــــــه ... بعــــــد از شمــــــا هــــــم ... بتواننــــــد " زندگــــــــــــی " کننــــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز هم با "بی تو"بودن گذشت  خوش به حال "یادم"که همیشه  باتوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغــــبان به گلــــهایش دلـــخوش است، شــــاعــــر به شــــعرهـایــش، دریــــا بــــه مـــاهـــی هــایـــش، و من... بــــه ساعـــت بـــرگشـــتن تـــــو!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمـــی‌ دانمـ چه ســـرّی دارد!❣ اسمـــ كوچكــمـ هــزار بار همـ گفته شود...❣ اما به پــــ ـای یكـ بار گُفتنـ تـو نمی‌ رسد... ❣

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه اید به سرم باز بگویم گذرد وای از این عُمر که با “میگذرد” میگذرد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﻫــﻨﮓ ﮐــﻠـﺎﻣــﺖ ﻭﻗــﺘﯽ ﺑــﺎ ﺩﯾـﮕــﺮﯼ ﺳﺨــﻦ ﻣﯿﮕــﻮﯾــﯽ؛ ﺑــﺮﺍﯾــﻢ ﺳــﻪ ﻧـــُﺖ ﺩﺍﺭﺩ : " ﻣــﯽ ﻟـــﺎ ﺳـــﯽ "