بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به ساعتهایی که جلو نمیروند، خواب می مانند ، کار نمی کنند ، کوک نمی شوند ، عقب می مانند ، و از رفتن خسته میشوند این بلاها از وقتی به سرم ادم میاد که منتظر کسی باشی که دوسش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین چقد قانع شدم... من باشم... تو باشی... یک فوری چای... و دیوان خواجه... همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بارانی!!! اما چه فایده؟؟ تو نیستی و باران بی تو.... یعنی سوزاندن تن  سیگار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین زمان وقتیه که بعد از10سال صبر دستات تودستای عشقت باشه وبهش بگی جدایی تموم شد..ایا از این زمان توزندگی بهترم هس؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها هرچقدر بزرگتر میشوند دلشان بیشتر بغل میخواهد حتى بیشتر از وقتى که کودک بودند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار به آسمان برسد بلندای آرزوهایت امید دیگری باشد. استواری شانه هایت  پشت به دیروز به سوی فرداها باش که من اینجا با تو هستم رفیق بی کسی هایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشسته‌ای  چای می‌نوشی و بغض می کنی هیچ‌ کس تو را به یاد نمی‌آورد! این همه آدم،روی کهکشان به این بزرگی و تو ...حتی آرزوی یکی نبودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت یعنی : یه حرف که تودلمه ، یه اسم که رولبمه ، یه شرم که تو چشمامه ، یه آرزو که توسینمه سکوت یعنی دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه دختر واسه یه پسر اشک میریزه یعنی واقعاً دوسش داره اما وقتی ... یه پسربرای یه دختر اشک بریزه یعنی دیگه هیچوقت نمیتونه کسیو مثل اون دوست داشته باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تمنا کردم که تو با من باشی تو به من گفتی هرگز، هرگز! پاسخی سخت و درشت و مرا غصه ی این هرگز، کشت.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول داد تا آخر دنیا با من بمونه...خیلی زود رفت باز هم بد قولی نکرد روزی ک رفت آخر دنیا بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها هرچـــــقدر که  کسی رو بیشتر دوست داشته باشند زودتــــــر از دستش ناراحـــــت میشند این حساسیت زیاد فقط از روی عشقه پس به جای بحث کردن درکشون کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگفتم عشق توی قصه هاست... عاشقی دروغه... عاشق شدن خنده داره... اما حالا چی.!.!.! توی قصه هایی که میگفتم دروغه، خنده دار شدم... خیلی هم خنده دار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمه ی چشم مرا ای گل خندان دریاب که به امید تو خوش آب روانی دارد گوی خوبی که برد از تو خورشید آن جا نه سواریست که در دست عنانی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که بودی خدا پیش من بود  ستاره به فکر زمینی شدن بود تو رفتی ندیدی چه رنجی کشیدم از اغاز رفتن به پایان رسیدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد هلال عید به دور قدح اشارت کرد ثواب و روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به ساعتهایی که جلو نمیروند، خواب می مانند ، کار نمی کنند ، کوک نمی شوند ، عقب می مانند ، و از رفتن خسته میشوند این بلاها از وقتی به سرم ادم میاد که منتظر کسی باشی که دوسش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین چقد قانع شدم... من باشم... تو باشی... یک فوری چای... و دیوان خواجه... همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بارانی!!! اما چه فایده؟؟ تو نیستی و باران بی تو.... یعنی سوزاندن تن  سیگار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین زمان وقتیه که بعد از10سال صبر دستات تودستای عشقت باشه وبهش بگی جدایی تموم شد..ایا از این زمان توزندگی بهترم هس؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها هرچقدر بزرگتر میشوند دلشان بیشتر بغل میخواهد حتى بیشتر از وقتى که کودک بودند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار به آسمان برسد بلندای آرزوهایت امید دیگری باشد. استواری شانه هایت  پشت به دیروز به سوی فرداها باش که من اینجا با تو هستم رفیق بی کسی هایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشسته‌ای  چای می‌نوشی و بغض می کنی هیچ‌ کس تو را به یاد نمی‌آورد! این همه آدم،روی کهکشان به این بزرگی و تو ...حتی آرزوی یکی نبودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت یعنی : یه حرف که تودلمه ، یه اسم که رولبمه ، یه شرم که تو چشمامه ، یه آرزو که توسینمه سکوت یعنی دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه دختر واسه یه پسر اشک میریزه یعنی واقعاً دوسش داره اما وقتی ... یه پسربرای یه دختر اشک بریزه یعنی دیگه هیچوقت نمیتونه کسیو مثل اون دوست داشته باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تمنا کردم که تو با من باشی تو به من گفتی هرگز، هرگز! پاسخی سخت و درشت و مرا غصه ی این هرگز، کشت.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول داد تا آخر دنیا با من بمونه...خیلی زود رفت باز هم بد قولی نکرد روزی ک رفت آخر دنیا بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها هرچـــــقدر که  کسی رو بیشتر دوست داشته باشند زودتــــــر از دستش ناراحـــــت میشند این حساسیت زیاد فقط از روی عشقه پس به جای بحث کردن درکشون کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگفتم عشق توی قصه هاست... عاشقی دروغه... عاشق شدن خنده داره... اما حالا چی.!.!.! توی قصه هایی که میگفتم دروغه، خنده دار شدم... خیلی هم خنده دار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمه ی چشم مرا ای گل خندان دریاب که به امید تو خوش آب روانی دارد گوی خوبی که برد از تو خورشید آن جا نه سواریست که در دست عنانی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که بودی خدا پیش من بود  ستاره به فکر زمینی شدن بود تو رفتی ندیدی چه رنجی کشیدم از اغاز رفتن به پایان رسیدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد هلال عید به دور قدح اشارت کرد ثواب و روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد