بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به سرزمین دلتنگی تو  تبعیدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمـستان و سـرمایـش و چـه دلـگیر اسـت ابرهایـش تـو کـه بـاشـی دل انـگیز میشـود هوایـش تـو کـه بـاشـی چه زیبا میشود بارانـش تـو کـه بـاشـی بهـار اسـت زمسـتانش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هركس كه ميرسي اين حرفو ميزنه: آدم فقط يكبار عاشق ميشه...!! دروغه ... تو باور نكن مثلا خود من،هر روز دوباره عاشقت ميشم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــــق یعنـــی وقتــــی که دستـــاتو میگیـــــرم.. مطمئــــــن باشــــم که از خــــــوشی میمیــــــرم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه بگویم... آســان آن آســـمــان را دیـــــدم اما سـخت وابستهِ خورشیدش شدم ... سخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نه خنده ارامت میکند ونه گریه......نه فریاد ارامت میکند و نه سکوت.....انجاست که با چشمانی خیس رو به اسمان میکنی و میگویی: من فقط تو رو دارم.....................................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـس خـوبـیه کـه بـدونـی عـشقت فـقـط و فـقـط بـه تــــو فـکر مـیـکـنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک اعتراف ساده زیباترین لحظه تو زندگی یک مرد زمانی است که معشوقه اش میگه دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

**عشق ** بـــه مـــن آمـــوخت  ** دارا **  كــــــه بـــــاشــــــى ** سارا**  خــودش مـــى آيـــد .....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونم یه روز میای همین روزا دیر نمیشه دل عاشق تا هزار سال دیگه پیر نمیشه  3> 3> 3>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیــق روزهای قشنگــــم زمستـــان هـــم دارد میرسد سردت شد بگو تا برایت بسوزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بارانی . . . اماچه فایده ! تو اینجا نیستی و باران بی تو ؛ یعنی سوزاندن تن سیگار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عاشق خدا شوی بی نیاز از هر معشوق دیگری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال تو  می ارزد به داشتن همه پس با خیالت بیخیال همه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق وبرات کشیدم میون موج دریا رو ماسه ها نوشتم دوستت دارم یه دنیا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از تو نوشتم … از تو گفتم … از تو و احساست این اولین بار هم که میخواهم از خودم بنویسم از خودم و احساسم حرف بزنم فقط میتوانم بگویم “بی تو بی نفسم”

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به سرزمین دلتنگی تو  تبعیدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمـستان و سـرمایـش و چـه دلـگیر اسـت ابرهایـش تـو کـه بـاشـی دل انـگیز میشـود هوایـش تـو کـه بـاشـی چه زیبا میشود بارانـش تـو کـه بـاشـی بهـار اسـت زمسـتانش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هركس كه ميرسي اين حرفو ميزنه: آدم فقط يكبار عاشق ميشه...!! دروغه ... تو باور نكن مثلا خود من،هر روز دوباره عاشقت ميشم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــــق یعنـــی وقتــــی که دستـــاتو میگیـــــرم.. مطمئــــــن باشــــم که از خــــــوشی میمیــــــرم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه بگویم... آســان آن آســـمــان را دیـــــدم اما سـخت وابستهِ خورشیدش شدم ... سخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نه خنده ارامت میکند ونه گریه......نه فریاد ارامت میکند و نه سکوت.....انجاست که با چشمانی خیس رو به اسمان میکنی و میگویی: من فقط تو رو دارم.....................................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـس خـوبـیه کـه بـدونـی عـشقت فـقـط و فـقـط بـه تــــو فـکر مـیـکـنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک اعتراف ساده زیباترین لحظه تو زندگی یک مرد زمانی است که معشوقه اش میگه دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

**عشق ** بـــه مـــن آمـــوخت  ** دارا **  كــــــه بـــــاشــــــى ** سارا**  خــودش مـــى آيـــد .....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونم یه روز میای همین روزا دیر نمیشه دل عاشق تا هزار سال دیگه پیر نمیشه  3> 3> 3>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیــق روزهای قشنگــــم زمستـــان هـــم دارد میرسد سردت شد بگو تا برایت بسوزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بارانی . . . اماچه فایده ! تو اینجا نیستی و باران بی تو ؛ یعنی سوزاندن تن سیگار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عاشق خدا شوی بی نیاز از هر معشوق دیگری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال تو  می ارزد به داشتن همه پس با خیالت بیخیال همه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق وبرات کشیدم میون موج دریا رو ماسه ها نوشتم دوستت دارم یه دنیا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از تو نوشتم … از تو گفتم … از تو و احساست این اولین بار هم که میخواهم از خودم بنویسم از خودم و احساسم حرف بزنم فقط میتوانم بگویم “بی تو بی نفسم”