بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رنگها،کمرنگ ها را بیشتر دوست دارم آبی کم رنگ،سبز کم رنگ،زرد کم رنگ.... هر کس را که پر رنگ کردم حول ورش داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من بگو  اگر هستیم راهیست که پایانش تویی... چگونه برایت بمیرم، با درد با رنج یا فراموشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای...هی یو با تو ام دیگه بس کن. خسته شدم از بس عاشقانه گفتمو بقیه یاد عشقشان افتادند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه زندگي رو با من دوست نداشت اون میخواست بمونه با من غرورش نزاشت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط تورو دوست دارمو ب نداشتنت محکومم تو دنیای منی اما من از دنیام چه محرومم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب شمارش نفسهام دوستت دارم! کم و زیادش دست توست! آخه اگه بری نفسم بند میاد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ى كسانى كه  الان بر عشق لعنت مى فرستند ، روزگارى عاشق ترين انسان اين شهر بوده اند....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طرب حمل مکن سرخی رویم که چو جام خون دل عکس برون میدهد از رخسارم پرده مطربم از دست برون خواهد برد آه اگر زان که در این پرده نباشد بارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز شست صدق گشادم هزار تیر دعا ولی چه سود یکی گارگر نمی آید بسم حکایت دل هست با نسیم سحر ولی به بخت من امشب سحر نمی آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا که پرده گلریر هفت خانه چشم کشیده ایم به تحریر کارگاه خیال چو یار بر سر صلح است و عذر می طلبد توان گذشت ز جور رقیب در همه حال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سربازانم سفید پوشیده‌اند و منتظر حرکت تو هستند ، گام بردار در صفحه شطرنجی دلم ؛ میتوانم تمامش کنم با یک حرکت ، حیف اما شاه این بازی از چشمان سیاه تو فرمان می‌پذیرد نه از انگشتان بی رمق من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را دوست بدار.... حداقلش اینه ک یکی رو دوس داری ک اخرش بهش میرسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. عــاشقــانــه تـــرین جمـــله ی دنــــیا..:"::: ... مــــادرم و پـــــدرم ,آغــــــوش شمــــا .. ..... امـــن تـــرین جــــــــای دنــــیاستــــــــــــــــــــــ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه ی انسان های غمگین قوی است.... به یاد می آورنـــــــد که در کدامــــــین لحظه... کدام کوچه و خیــــابان ... کدام ثانـــــیه ها... به دار آویخته شد... ;;"احساساتشان";;...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم تمام عاشقانه های دنیا را که برای تو سرودم آتش بزنم ..... اما حیف که عاشقانه دوستت دارم وتو قدر نمی دانی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این تابستان داغ نگاهای سردت کشنده تر از گرماست و من در آسمان دوستیمان گویی برف و سرما را تا مغز استخوانم درک میکنم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رنگها،کمرنگ ها را بیشتر دوست دارم آبی کم رنگ،سبز کم رنگ،زرد کم رنگ.... هر کس را که پر رنگ کردم حول ورش داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من بگو  اگر هستیم راهیست که پایانش تویی... چگونه برایت بمیرم، با درد با رنج یا فراموشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای...هی یو با تو ام دیگه بس کن. خسته شدم از بس عاشقانه گفتمو بقیه یاد عشقشان افتادند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه زندگي رو با من دوست نداشت اون میخواست بمونه با من غرورش نزاشت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط تورو دوست دارمو ب نداشتنت محکومم تو دنیای منی اما من از دنیام چه محرومم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب شمارش نفسهام دوستت دارم! کم و زیادش دست توست! آخه اگه بری نفسم بند میاد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ى كسانى كه  الان بر عشق لعنت مى فرستند ، روزگارى عاشق ترين انسان اين شهر بوده اند....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طرب حمل مکن سرخی رویم که چو جام خون دل عکس برون میدهد از رخسارم پرده مطربم از دست برون خواهد برد آه اگر زان که در این پرده نباشد بارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز شست صدق گشادم هزار تیر دعا ولی چه سود یکی گارگر نمی آید بسم حکایت دل هست با نسیم سحر ولی به بخت من امشب سحر نمی آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا که پرده گلریر هفت خانه چشم کشیده ایم به تحریر کارگاه خیال چو یار بر سر صلح است و عذر می طلبد توان گذشت ز جور رقیب در همه حال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سربازانم سفید پوشیده‌اند و منتظر حرکت تو هستند ، گام بردار در صفحه شطرنجی دلم ؛ میتوانم تمامش کنم با یک حرکت ، حیف اما شاه این بازی از چشمان سیاه تو فرمان می‌پذیرد نه از انگشتان بی رمق من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را دوست بدار.... حداقلش اینه ک یکی رو دوس داری ک اخرش بهش میرسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. عــاشقــانــه تـــرین جمـــله ی دنــــیا..:"::: ... مــــادرم و پـــــدرم ,آغــــــوش شمــــا .. ..... امـــن تـــرین جــــــــای دنــــیاستــــــــــــــــــــــ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه ی انسان های غمگین قوی است.... به یاد می آورنـــــــد که در کدامــــــین لحظه... کدام کوچه و خیــــابان ... کدام ثانـــــیه ها... به دار آویخته شد... ;;"احساساتشان";;...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم تمام عاشقانه های دنیا را که برای تو سرودم آتش بزنم ..... اما حیف که عاشقانه دوستت دارم وتو قدر نمی دانی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این تابستان داغ نگاهای سردت کشنده تر از گرماست و من در آسمان دوستیمان گویی برف و سرما را تا مغز استخوانم درک میکنم