بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـنـد روزیـســت دســتـهـایـــم را بـــــا چنــد کـــتــاب و نـــوشـــتــــــه ســرگـرم کــرده ام امــا گـــول نـمـی خـــورنــد هـــیــچ چـیــــز مـعـــجــزه ی دســـتـــهـــای تــــو نـمیــشـود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مانده ام با بُغضی که دارد خفه ام می کند ... ، بُغضی که نه اشک می شود نه واژه ... ، مسلمانان ... زنده به گوری همین است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی هرکسی را که دوسـت بـداری از او ضعیف تری زیرا برای “راضـی نگـه داشتـنش” حاضری دست به هرکار اشتباهی بزنی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز دلگیر و بی رحم.... اون همه برگ مگه کم بود؟؟ گل من رو چرا چیدی . . . گل من، دنیای من بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استاد کجایی که ببینی دیر برای زنده ماندن اکسیژن برای ریه ها نیازی نیست. اینجا برای زنده ماندن دل به هوای او نیاز دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خوب قصه های من دلتنگت شده ام!! اندازه اش را می خواهی، دنیا را تصور کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتمsms باعطر گندم فراموشم نكن باحرف مردم نوشتم يك غزل برموج دريا بمان بامن بمان تا اوج دنيا!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن سختیها نمک زندگی اند! اما هیشکی نفهمید وا3 من ک خاطراتم زخمی ست! این نمک شوری نداره! مزه "درد" میده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه عشقت كورم كنه مهم نيست......حس بود نت قشنگتر از ديدن دنياست............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خودم عهد کردم که دیگر به کسی دل نبندم ... خوب میدانم... نه کسی برایم *او* میشود نه من برای کسی*من*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوستت دارم" وتو باور نميكني...نميدانم چرا ؟ شايد براي اين كه  اوتو را انتخاب نكرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس غریب بعضی کوچه های شهرم یاد تو را بیشتر میکند... مگه تو آن بعضی ها را بیادم قدم زده ای!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ عطری به خوش بویی بویه کسی‌ که عاشقشیم نیست.....♥♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عصرجالبی از روابط انسانی رسیدیم .جایی در قرارهای عاشقانه همه میتوانند تنهایی را احساس کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قویترین مرد دنیا هم که باشی محتاجی! محتاج اشک های عاشقانه یک زن که از چشم های نگرانش بر روی کویر زخم هایت ببارد !واین تنها التیام است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـفـتـم نـرو پـرپـر مـیـشـم گـفـتـی مـیـخـوام رهـا بـاشـم گـفـتـم آخـه عـاشـق شـدم گـفـتـی مـیـخـوام تـنـهـا بـاشـم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـنـد روزیـســت دســتـهـایـــم را بـــــا چنــد کـــتــاب و نـــوشـــتــــــه ســرگـرم کــرده ام امــا گـــول نـمـی خـــورنــد هـــیــچ چـیــــز مـعـــجــزه ی دســـتـــهـــای تــــو نـمیــشـود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مانده ام با بُغضی که دارد خفه ام می کند ... ، بُغضی که نه اشک می شود نه واژه ... ، مسلمانان ... زنده به گوری همین است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی هرکسی را که دوسـت بـداری از او ضعیف تری زیرا برای “راضـی نگـه داشتـنش” حاضری دست به هرکار اشتباهی بزنی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز دلگیر و بی رحم.... اون همه برگ مگه کم بود؟؟ گل من رو چرا چیدی . . . گل من، دنیای من بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استاد کجایی که ببینی دیر برای زنده ماندن اکسیژن برای ریه ها نیازی نیست. اینجا برای زنده ماندن دل به هوای او نیاز دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خوب قصه های من دلتنگت شده ام!! اندازه اش را می خواهی، دنیا را تصور کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتمsms باعطر گندم فراموشم نكن باحرف مردم نوشتم يك غزل برموج دريا بمان بامن بمان تا اوج دنيا!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن سختیها نمک زندگی اند! اما هیشکی نفهمید وا3 من ک خاطراتم زخمی ست! این نمک شوری نداره! مزه "درد" میده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه عشقت كورم كنه مهم نيست......حس بود نت قشنگتر از ديدن دنياست............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خودم عهد کردم که دیگر به کسی دل نبندم ... خوب میدانم... نه کسی برایم *او* میشود نه من برای کسی*من*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوستت دارم" وتو باور نميكني...نميدانم چرا ؟ شايد براي اين كه  اوتو را انتخاب نكرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس غریب بعضی کوچه های شهرم یاد تو را بیشتر میکند... مگه تو آن بعضی ها را بیادم قدم زده ای!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ عطری به خوش بویی بویه کسی‌ که عاشقشیم نیست.....♥♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عصرجالبی از روابط انسانی رسیدیم .جایی در قرارهای عاشقانه همه میتوانند تنهایی را احساس کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قویترین مرد دنیا هم که باشی محتاجی! محتاج اشک های عاشقانه یک زن که از چشم های نگرانش بر روی کویر زخم هایت ببارد !واین تنها التیام است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـفـتـم نـرو پـرپـر مـیـشـم گـفـتـی مـیـخـوام رهـا بـاشـم گـفـتـم آخـه عـاشـق شـدم گـفـتـی مـیـخـوام تـنـهـا بـاشـم