بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش احساس نیاز دیدنت از وجودم چون وجودت دور بود در دلم آتش نمیزد آن نگاه کاش آن شب چشم هایم کور بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حماقتی که میرانی ام و باز احمقانه میخواهمت... چه غرور "بی غیرتی" دارم من...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای دور از تو را نخواهم شمرد,تاهمیشه بگویم همین دیروز بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام حرف مجنون یک کلام است !!! . . . " نفس " بی یاد " لیلایم " حرام است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو مهتاب شبی باز از ان کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره بدنبال تو گشتم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی درد داره!خیلی هضمش سخته ! وقتی بفهمی اونی که باهاش دنیاتو میساختی... فقط اوقات فراغتش رو باتو پر میکرده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخــــش ... که نمیتوانم .. جبران کنم..!! این همه نامهربانی ات را ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درخت پرسیدم چه شد که پیرشدی؟گفت وقتی رفتی یارت بادیگری زیره سایه ام مینشست وبه تو می خندید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسپیر: همیشه به کسی فکر کن که تو رو دوست داره، نه کسی که تو دوسش داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به او دو گل رز بده! رو هر گل هم نوشته ای بزار! رو اولین نوشته بنویس به زنی که عاشقشم و روی دومی بنویس به بهترین دوستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاتب سرنوشت برای هر کس چیزی نوشت نوبت ما که رسید قلم افتاد ...دیگر هیچ ننوشت ! خط تیره گذاشت و گفت: تو باش اسیر سرنوشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــا عــشــق بــراي يــکــي دلــگــرمــي و بــراي ديــگــري ســرگــرمــي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو!  بله تو!  تویی که خودت ،کنار قاب عکس من روبان سیاهی بستی!!! و من زنده ...ولی زنده به گور ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ ـ عـاشـقانـه دوسـتـتــــ دارم ، نـه مثل مـردمے که از روے عـادتــــ عـــشـــق را نـشـخـوار مـیـکنـنـد ـ ـ ـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اون لحظه ای هستم که به شوخی بهت میگم دیگه مزاحمم نشی ها! بعد تو هم حرصت میگیره و میگی باشه خدافظـ ـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حماقتی مرا یاد نمی کند و من باز می خواهمش چه غرور بی غیرتی دارم من

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش احساس نیاز دیدنت از وجودم چون وجودت دور بود در دلم آتش نمیزد آن نگاه کاش آن شب چشم هایم کور بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حماقتی که میرانی ام و باز احمقانه میخواهمت... چه غرور "بی غیرتی" دارم من...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای دور از تو را نخواهم شمرد,تاهمیشه بگویم همین دیروز بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام حرف مجنون یک کلام است !!! . . . " نفس " بی یاد " لیلایم " حرام است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو مهتاب شبی باز از ان کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره بدنبال تو گشتم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی درد داره!خیلی هضمش سخته ! وقتی بفهمی اونی که باهاش دنیاتو میساختی... فقط اوقات فراغتش رو باتو پر میکرده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخــــش ... که نمیتوانم .. جبران کنم..!! این همه نامهربانی ات را ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درخت پرسیدم چه شد که پیرشدی؟گفت وقتی رفتی یارت بادیگری زیره سایه ام مینشست وبه تو می خندید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسپیر: همیشه به کسی فکر کن که تو رو دوست داره، نه کسی که تو دوسش داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به او دو گل رز بده! رو هر گل هم نوشته ای بزار! رو اولین نوشته بنویس به زنی که عاشقشم و روی دومی بنویس به بهترین دوستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاتب سرنوشت برای هر کس چیزی نوشت نوبت ما که رسید قلم افتاد ...دیگر هیچ ننوشت ! خط تیره گذاشت و گفت: تو باش اسیر سرنوشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــا عــشــق بــراي يــکــي دلــگــرمــي و بــراي ديــگــري ســرگــرمــي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو!  بله تو!  تویی که خودت ،کنار قاب عکس من روبان سیاهی بستی!!! و من زنده ...ولی زنده به گور ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ ـ عـاشـقانـه دوسـتـتــــ دارم ، نـه مثل مـردمے که از روے عـادتــــ عـــشـــق را نـشـخـوار مـیـکنـنـد ـ ـ ـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اون لحظه ای هستم که به شوخی بهت میگم دیگه مزاحمم نشی ها! بعد تو هم حرصت میگیره و میگی باشه خدافظـ ـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حماقتی مرا یاد نمی کند و من باز می خواهمش چه غرور بی غیرتی دارم من