بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم بهت هست.. که دلواپسی.. میدونم شبام صاف و پر نور نیست  بزار با همین حس نگاهت کنم  خدا شاهد چشم من شور نیست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــنــجــا صــبـــح اســت میــخــواهـــم کــمــی ســحرِ تـــازه دم کــنــم روی چــشمــان تــو مــی بــیــنی! بـــــرای جــرعه ای امـــروز منــتـظــــر نــگــاه تــو ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه فهمیدم که قلب هیچ کس تو دنیا برای من نمی تپد حتی قلب خودم. چون اون هم برای تو می تپه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن ســـزاوار ایـــن " فراموشـــی " نبـــودم ... همانطـــور کـــه تـــو , لایـــق ایـــن " عشـــق " نبـــودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگين ترين جاي خاطره اونجاييه كه كم كم احساس ميكني چهرش هم داره از يادت ميره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار قدم هام به این خیابونها وقتی که تو نیستی بدجوری وابستست!انقدر که با فکرت قدم زدم اینجا که حتی خیابونم از قدم هام خستست...برگرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین روانشناسان دنیایـــــــــــند چشمــــــــانتــــــــــــــــــ.... آنقدر که امیــــــــــــدوارم میــــــــــکنند به زنــــــدگی!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻋﺼـــﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﯼ ... ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺖ ﻣﺴﯿﺞ ﺑﺰﻧﯽ ... ﺍﻭﻝ پﻨﺞ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ ﺑﻨﺪﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻭﺭ ... ﺑﻌﺪﺵ ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﻔﺮﺳﺖ !! ﯾﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ... ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﯾﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﺸﻪ ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت میسپارمت دست زمان یا بهم میدتت یا ازم میگیرتت اما خبر نداشت که زمان هیچوقت نداشته ها رو نمیده. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی فرصت پرواز بلندیست ولی! قصه این است که چه اندازه کبوتر باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی فرصت پرواز بلندیست ولی! قصه این است که چه اندازه کبوتر باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انچه که گذشت.از انچه که شکست.از انچه که نشد.از انچه که ریخت.حسرت نخور!زندگی اگر اسان بود با گریه اغاز نمیشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــــکــــســتـــن ســـــوزانــــــــدن رنـــــــجانـــــــدن... همه را برایم صرف کرده ای حال که به "مـــــــــانــــــــدن" میرسی... سکوت میکنی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا عزیزی دارم که روزگار،فرصت دیدار همیشگیش را ارزانی ام نمیدارد،اما تو شاهد باش که قلبم فقط برای او و به یاد او می تپد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شهر پر از صدای مردمیست که همچنان که تو را میبوسند طناب دارت را میبافند،مردمانی که صادقانه دروغ میگویند و عاشقانه خیانت میکنند،کاش دلها آنقد پاک بود ک برای گفتن دوستت دارم نیازی به قسم خوردن نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان گذشت و من در اینجا ماندم  من ماندم .... عشق مرا به چند فروختی؟ارزش نداشت قلب کوچکم؟ کاش بیارزد قلبی که فروختی  اما با این همه.... باور میکنی هنوز منتظرت هستم؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم بهت هست.. که دلواپسی.. میدونم شبام صاف و پر نور نیست  بزار با همین حس نگاهت کنم  خدا شاهد چشم من شور نیست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــنــجــا صــبـــح اســت میــخــواهـــم کــمــی ســحرِ تـــازه دم کــنــم روی چــشمــان تــو مــی بــیــنی! بـــــرای جــرعه ای امـــروز منــتـظــــر نــگــاه تــو ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه فهمیدم که قلب هیچ کس تو دنیا برای من نمی تپد حتی قلب خودم. چون اون هم برای تو می تپه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن ســـزاوار ایـــن " فراموشـــی " نبـــودم ... همانطـــور کـــه تـــو , لایـــق ایـــن " عشـــق " نبـــودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگين ترين جاي خاطره اونجاييه كه كم كم احساس ميكني چهرش هم داره از يادت ميره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار قدم هام به این خیابونها وقتی که تو نیستی بدجوری وابستست!انقدر که با فکرت قدم زدم اینجا که حتی خیابونم از قدم هام خستست...برگرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین روانشناسان دنیایـــــــــــند چشمــــــــانتــــــــــــــــــ.... آنقدر که امیــــــــــــدوارم میــــــــــکنند به زنــــــدگی!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻋﺼـــﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﯼ ... ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺖ ﻣﺴﯿﺞ ﺑﺰﻧﯽ ... ﺍﻭﻝ پﻨﺞ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ ﺑﻨﺪﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻭﺭ ... ﺑﻌﺪﺵ ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﻔﺮﺳﺖ !! ﯾﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ... ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﯾﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﺸﻪ ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت میسپارمت دست زمان یا بهم میدتت یا ازم میگیرتت اما خبر نداشت که زمان هیچوقت نداشته ها رو نمیده. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی فرصت پرواز بلندیست ولی! قصه این است که چه اندازه کبوتر باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی فرصت پرواز بلندیست ولی! قصه این است که چه اندازه کبوتر باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انچه که گذشت.از انچه که شکست.از انچه که نشد.از انچه که ریخت.حسرت نخور!زندگی اگر اسان بود با گریه اغاز نمیشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــــکــــســتـــن ســـــوزانــــــــدن رنـــــــجانـــــــدن... همه را برایم صرف کرده ای حال که به "مـــــــــانــــــــدن" میرسی... سکوت میکنی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا عزیزی دارم که روزگار،فرصت دیدار همیشگیش را ارزانی ام نمیدارد،اما تو شاهد باش که قلبم فقط برای او و به یاد او می تپد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شهر پر از صدای مردمیست که همچنان که تو را میبوسند طناب دارت را میبافند،مردمانی که صادقانه دروغ میگویند و عاشقانه خیانت میکنند،کاش دلها آنقد پاک بود ک برای گفتن دوستت دارم نیازی به قسم خوردن نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان گذشت و من در اینجا ماندم  من ماندم .... عشق مرا به چند فروختی؟ارزش نداشت قلب کوچکم؟ کاش بیارزد قلبی که فروختی  اما با این همه.... باور میکنی هنوز منتظرت هستم؟