بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوال من از تو این است : چرا در آینه چشم های تو تصویر من پیدا نیست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکم اعدام بود بوسه ای بر طناب زد دادستان گفت :آقای زندانی این چه کاریست. گفت به سلامتی طناب که نمیزاره بیافتم. که ادما بد زمینم زدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دروغی دوست داشتنی تر ازینکه بگویی: سرد است...کمی نزدیک تر باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تکرار دوستت دارم... ای ک لحظات باتوبودن زیباترین تکرار زندگی منه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي كسي كه اونقد يادشيم كه اگه ياد خدا بوديم نصف بهشت مال ما بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ی من و عشقم مثل تام و جری میمونه  من مثل گربه دنبالش میگرم  اما اون ازم فرار میکنه و سرم بلا ملا میاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــن روزا خیـلـیـــــ تـلـخـم.... تـلـخـتـر از ســم مـار....!!! بـه یـاد روزهــای خـوبـم.... انـدکـی مـدارا کـن.... و.... بـه رویــم نیـار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نگاه تورو میخوام روی ماه تورو میخوام  آسمون 2تا چشم بی گناه توررو میخوام...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشیدی و گــرمای محبت در دست با آمدن تــــو مــــاه چشمش را بست بــــــا سرعت نـــــور سمت تو می آیم ععوقتی که چراغ چشمهایت سبز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ِ من نماندن سراغ ِ کسی نروید ... ، لطفا برای ِ ما شدن بروید ... ، خیلی فرق دارد ... خیلی ... ، اوّلی فرار از خود است ... دوّمی در آغوش کشیدن ِ دیگری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز یقه ام را چسبیده ای که برایم شعر بگو! معشوقه؛ شعر تویی... این نوشته ها بهانه اند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدان هر چقدر بخواهی نازت رامی کشم,اما التماس نمی کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــــوا را از من بگیـــــر... خنده ات را نـــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کوچه ی خیالم دنبال تو میگشتم به هر دری رسیدم برات نشون گذاشتم..اما تو رو ندیدم هر جا که پا گذاشتم انگار کسی نبودو اصلا کسی نداشتم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش در عشق های امروزی به جای احساسات بیش از حد  مقداری هم صداقت وجود داشت.......! شاید یک نفر احساسات خود را با صداقت ابراز کرده باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی قبل اینکه بیای نوار قلبم اینجوری بود؛ /////// اما از وقتی اومدی شده؛ ♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫ دیگه تالاپ تلوپ نمیکنه فقط میگه دوست دارم دوست دارم دوست دارم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوال من از تو این است : چرا در آینه چشم های تو تصویر من پیدا نیست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکم اعدام بود بوسه ای بر طناب زد دادستان گفت :آقای زندانی این چه کاریست. گفت به سلامتی طناب که نمیزاره بیافتم. که ادما بد زمینم زدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دروغی دوست داشتنی تر ازینکه بگویی: سرد است...کمی نزدیک تر باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تکرار دوستت دارم... ای ک لحظات باتوبودن زیباترین تکرار زندگی منه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي كسي كه اونقد يادشيم كه اگه ياد خدا بوديم نصف بهشت مال ما بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ی من و عشقم مثل تام و جری میمونه  من مثل گربه دنبالش میگرم  اما اون ازم فرار میکنه و سرم بلا ملا میاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــن روزا خیـلـیـــــ تـلـخـم.... تـلـخـتـر از ســم مـار....!!! بـه یـاد روزهــای خـوبـم.... انـدکـی مـدارا کـن.... و.... بـه رویــم نیـار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نگاه تورو میخوام روی ماه تورو میخوام  آسمون 2تا چشم بی گناه توررو میخوام...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشیدی و گــرمای محبت در دست با آمدن تــــو مــــاه چشمش را بست بــــــا سرعت نـــــور سمت تو می آیم ععوقتی که چراغ چشمهایت سبز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ِ من نماندن سراغ ِ کسی نروید ... ، لطفا برای ِ ما شدن بروید ... ، خیلی فرق دارد ... خیلی ... ، اوّلی فرار از خود است ... دوّمی در آغوش کشیدن ِ دیگری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز یقه ام را چسبیده ای که برایم شعر بگو! معشوقه؛ شعر تویی... این نوشته ها بهانه اند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدان هر چقدر بخواهی نازت رامی کشم,اما التماس نمی کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــــوا را از من بگیـــــر... خنده ات را نـــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کوچه ی خیالم دنبال تو میگشتم به هر دری رسیدم برات نشون گذاشتم..اما تو رو ندیدم هر جا که پا گذاشتم انگار کسی نبودو اصلا کسی نداشتم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش در عشق های امروزی به جای احساسات بیش از حد  مقداری هم صداقت وجود داشت.......! شاید یک نفر احساسات خود را با صداقت ابراز کرده باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی قبل اینکه بیای نوار قلبم اینجوری بود؛ /////// اما از وقتی اومدی شده؛ ♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫ دیگه تالاپ تلوپ نمیکنه فقط میگه دوست دارم دوست دارم دوست دارم . . .