بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خاطره ها را می سازیم ... ، خاطره ها ما را ویران می کنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی عشق کیلویی چند بود؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش هایم را در چمدانت کردی و بردی مبادا دنبالت بیام! نمیدانستی من عاشق پای برهنه هم دنبالت میایم حتی تا پشت کوی "قاف"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب خودت باش … یک تار موی تو شاهرگ من است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شوخی گفتم دیگرنمیخواهمت... خندیدو رفت فهمیدم شوخی من حرف دلش بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختراع تلفن بزرگترین خیانت به بشریت بود خداحافظی باید رودررو باشد گاهی اوقات اشکها آدم ها را بیدار میکند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی دیدمت، ازت خوشم نمیامد. اگر ازت خوشم نمیامد، عاشقت نمی شدم. اگر عاشقت نمی شدم، دلم برایت تنگ نمی شد. اما دیدمت، عاشقت هستم و دلتنگت خواهم شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که تنها نیستم هر شب را با دوستانم صبح میکنم چه شبهایی رقم می زنیم چه داستانهایی برای هم میگوییم ما دوستان جدا نشدنی پنجره و فندک و بهمن و دلتنگی تو ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم به اندازه تمام قطره های اشکی که به خاطر نداشتنت ریختم و میریزم اندازه ی آن را نه تو میدانی نه هیچکس دیگر فقط خدا میداند که در آن لحظات با من است فقط این را بگویم که مقدارش کم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه امشب پر نزن اندر دیار یار من، تزسم صدای پرپرت از خواب بیدارت کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتن تو تموم قلب من کمه..... این که تو عاشق منی...زیباترین باورمه.............. تموم عشقم اینه که خدا نگاهم میکنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعا نمی کنم همواره به یاد کسانی هستم که دوستشان دارم ولی ادعا می کنم لحظاتی که به یادشان هم نیستم دوستشان دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صداقت گفتارت وگرمی نگاهت را به من هدیه کردی حال تو بگو چه هدیه ای بالاتراز اینهاست تا من آن را به تو هدیه کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذره ای چشم بصیرت میخواهد تا از چشام بخونی که نفسم به نفست نفس میکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلوی کامپیوتر نشسته ام......... مادرم میگه شام میخوری؟ باخودم میگم به اندازه کافی ازاین دنیا خورده ام... ولی باصدای بلند که مامانم توآشپزخونه بفهمه میگم سیرم.... خسته شدم از ناگفته ها/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾـﻦ ﺑـﯽ ﺗــﻔـﺂﻭﺗـﯿﻬـﺂ... ﺍﯾــﻥ ﺑـﯽ ﺧـــﺒـــﺮﯼ ﻫــﺂ... ﮔــﺂﻫﯽ ﺩﯾــﺪﺁﺭ ﺍﺯ ﺳـــﺮ ﺍﺟـﺐـﺂﺭ... ﻧــﺐـﻮﺩﻦ ﻫﺂ ... ﻧــﺪﯼــﺪﻦ ﻫــﺂ .... ﯾـــﻌـﻨـﯽ ﺑـــﺮﻭ ...! ﮔـــﺂﻫــﯽ ﭼــﻘـــﺪﺭ ﺧــﻨـﮓ ﻣـﯿـﺸــﻮﯾـﻡ ...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خاطره ها را می سازیم ... ، خاطره ها ما را ویران می کنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی عشق کیلویی چند بود؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش هایم را در چمدانت کردی و بردی مبادا دنبالت بیام! نمیدانستی من عاشق پای برهنه هم دنبالت میایم حتی تا پشت کوی "قاف"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب خودت باش … یک تار موی تو شاهرگ من است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شوخی گفتم دیگرنمیخواهمت... خندیدو رفت فهمیدم شوخی من حرف دلش بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختراع تلفن بزرگترین خیانت به بشریت بود خداحافظی باید رودررو باشد گاهی اوقات اشکها آدم ها را بیدار میکند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی دیدمت، ازت خوشم نمیامد. اگر ازت خوشم نمیامد، عاشقت نمی شدم. اگر عاشقت نمی شدم، دلم برایت تنگ نمی شد. اما دیدمت، عاشقت هستم و دلتنگت خواهم شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که تنها نیستم هر شب را با دوستانم صبح میکنم چه شبهایی رقم می زنیم چه داستانهایی برای هم میگوییم ما دوستان جدا نشدنی پنجره و فندک و بهمن و دلتنگی تو ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم به اندازه تمام قطره های اشکی که به خاطر نداشتنت ریختم و میریزم اندازه ی آن را نه تو میدانی نه هیچکس دیگر فقط خدا میداند که در آن لحظات با من است فقط این را بگویم که مقدارش کم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه امشب پر نزن اندر دیار یار من، تزسم صدای پرپرت از خواب بیدارت کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتن تو تموم قلب من کمه..... این که تو عاشق منی...زیباترین باورمه.............. تموم عشقم اینه که خدا نگاهم میکنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعا نمی کنم همواره به یاد کسانی هستم که دوستشان دارم ولی ادعا می کنم لحظاتی که به یادشان هم نیستم دوستشان دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صداقت گفتارت وگرمی نگاهت را به من هدیه کردی حال تو بگو چه هدیه ای بالاتراز اینهاست تا من آن را به تو هدیه کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذره ای چشم بصیرت میخواهد تا از چشام بخونی که نفسم به نفست نفس میکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلوی کامپیوتر نشسته ام......... مادرم میگه شام میخوری؟ باخودم میگم به اندازه کافی ازاین دنیا خورده ام... ولی باصدای بلند که مامانم توآشپزخونه بفهمه میگم سیرم.... خسته شدم از ناگفته ها/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾـﻦ ﺑـﯽ ﺗــﻔـﺂﻭﺗـﯿﻬـﺂ... ﺍﯾــﻥ ﺑـﯽ ﺧـــﺒـــﺮﯼ ﻫــﺂ... ﮔــﺂﻫﯽ ﺩﯾــﺪﺁﺭ ﺍﺯ ﺳـــﺮ ﺍﺟـﺐـﺂﺭ... ﻧــﺐـﻮﺩﻦ ﻫﺂ ... ﻧــﺪﯼــﺪﻦ ﻫــﺂ .... ﯾـــﻌـﻨـﯽ ﺑـــﺮﻭ ...! ﮔـــﺂﻫــﯽ ﭼــﻘـــﺪﺭ ﺧــﻨـﮓ ﻣـﯿـﺸــﻮﯾـﻡ ...!