بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدم دلم گرفته هوای گریه دارم تواین غروب غمگین دورازرفیق ویارم دیدم دلم گرفته دنیا به این شلوغی این همه آدم اماجزتوکسی ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل درخت باش که در تهاجم پاییز هر چه را از دست بدهد روح زندگی را برای خود نگه میدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صندلی کنار صندلی ام بگذار!ها... همنشینی با تو یعنی... تعطیل رسمی تمام درد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم بعضیا دوست داشتن رو چی تعریف میکنند؟! نمیدونم به چ دلیل ولی هیچ توجیهی برای تبدیل دوست داشتن ب تنفر نیست!این نتیجه خودخواهی طرفه!ک دوستش داره اگه مال خودش باشه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی یه نفر واردزندگیتون میشه و شما از اونایی که گذاشتن رفتن به خاطر رفتنشون تشکرمی کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت عشق و هوس توی نحوه انتخابشونه... عشق رو دل انتخاب میکنه و هوس رو چشم به دل پیشنهاد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی : اختیار بدی که  نابودت کند  اما  اعتماد کنی که  این کار را نمی کند ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت: هیچ چیز از هیچکس بعید نیست................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قاعده بازی است دست دلت رو شد که دوستش داری باختت حتمی است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاي بوسه ات داغيست بر قلبم... اما جاي بوسه ام را بوسه هاي ديگري پر كرده اند... لعنت به اين پايان تكراري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر ، همیشه یک نفر نیست ؛ یک نفر گاهی همه است … شاید حالا بتوانی بفهمی وقتی غروب یک روز تعطیل دلم برای تو تنگ می شود چه دلتنگی عظیمی را به دوش میکشم …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـــزنـــم بــــه بـیـــابـــان و پـــایـــم را بــــه پـیــشـــانـیــش مـیـکــوبـــم مــن لــج ایــن بـیـــابـــانــی را کــه از هــیـــچ طـــرف بــــه "تــــو" نـمـــی رســد ... در مــــی آورم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای یادگار لحظه های زیبا،  به احترام تمام زیبایی های دنیا  فراموشت نمیکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها سردند حتی با داغی غم تو خوابم نمیبرد,به همه چیز فکر کرده ام ,بیشتر به تو....!!میدانم که خوابی و قبل از بسته شدن چشمهایت به همه چیز فکر کرده ای جز من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایند آنهایی که میگفتند: کوه به کوه نمیرسد ولی آدم به آدم میرسد... ای بی انصافان! پس چرا من به او نرسیدم...!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سيب از درخت افتاد... ستاره از اسمان... تو از دماغ فيل... من از پل صراط... گاهى فرق نميکند از کجا... سرنوشت مشترکى ست... سقوط !!!...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدم دلم گرفته هوای گریه دارم تواین غروب غمگین دورازرفیق ویارم دیدم دلم گرفته دنیا به این شلوغی این همه آدم اماجزتوکسی ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل درخت باش که در تهاجم پاییز هر چه را از دست بدهد روح زندگی را برای خود نگه میدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صندلی کنار صندلی ام بگذار!ها... همنشینی با تو یعنی... تعطیل رسمی تمام درد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم بعضیا دوست داشتن رو چی تعریف میکنند؟! نمیدونم به چ دلیل ولی هیچ توجیهی برای تبدیل دوست داشتن ب تنفر نیست!این نتیجه خودخواهی طرفه!ک دوستش داره اگه مال خودش باشه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی یه نفر واردزندگیتون میشه و شما از اونایی که گذاشتن رفتن به خاطر رفتنشون تشکرمی کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت عشق و هوس توی نحوه انتخابشونه... عشق رو دل انتخاب میکنه و هوس رو چشم به دل پیشنهاد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی : اختیار بدی که  نابودت کند  اما  اعتماد کنی که  این کار را نمی کند ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت: هیچ چیز از هیچکس بعید نیست................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قاعده بازی است دست دلت رو شد که دوستش داری باختت حتمی است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاي بوسه ات داغيست بر قلبم... اما جاي بوسه ام را بوسه هاي ديگري پر كرده اند... لعنت به اين پايان تكراري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر ، همیشه یک نفر نیست ؛ یک نفر گاهی همه است … شاید حالا بتوانی بفهمی وقتی غروب یک روز تعطیل دلم برای تو تنگ می شود چه دلتنگی عظیمی را به دوش میکشم …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـــزنـــم بــــه بـیـــابـــان و پـــایـــم را بــــه پـیــشـــانـیــش مـیـکــوبـــم مــن لــج ایــن بـیـــابـــانــی را کــه از هــیـــچ طـــرف بــــه "تــــو" نـمـــی رســد ... در مــــی آورم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای یادگار لحظه های زیبا،  به احترام تمام زیبایی های دنیا  فراموشت نمیکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها سردند حتی با داغی غم تو خوابم نمیبرد,به همه چیز فکر کرده ام ,بیشتر به تو....!!میدانم که خوابی و قبل از بسته شدن چشمهایت به همه چیز فکر کرده ای جز من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایند آنهایی که میگفتند: کوه به کوه نمیرسد ولی آدم به آدم میرسد... ای بی انصافان! پس چرا من به او نرسیدم...!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سيب از درخت افتاد... ستاره از اسمان... تو از دماغ فيل... من از پل صراط... گاهى فرق نميکند از کجا... سرنوشت مشترکى ست... سقوط !!!...