بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می توانستم راحت حرف بزنم  چیزی بگویم از دلتنگی  میان آدم های که در این اتاق مجازی جمع شدند  فقط می گویم منم دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت تونستی به کسی آرامش ببخشی بدون عشقت واقعیه وگرنه دوست داشتنی که آرامش معشوقو بگیره خودخواهیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش شدنى نيستى مانندماه كه باهيچ دستمالى ازشيشه پنجره پاك نميشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلخ است :علاقه ای که عادت شود، عادتی که باور شود، باوری که خاطره شود، و خاطره ای که درد شود..... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور زدی مــــَــــــرا گِرفتی دَستانِ کسی دَر هَـــــــوا امّــــــــــا مــَــن اٌمـــــیدَم بِه تـــو بود که طَــــنابِ زندگی را رَهاکَــــردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تاجرخوبی هستی خوب میدانی که را به چه بفروشی! فاکتورت کجاست؟ میخاهم ببینم قیمت من چقدر بود.!؟ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار است که با من پیمان عشق می بندی و من غرق در شکوفه شوق سر بر بالین تو می نهم و دعا میکنم که خداوند قشنگترین ایده ها و تصویرها را به دنیایت بیفزاید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده هاى تو  آرزوهاى من اند بخند تا برآورده شوند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را چه دیدی! شاید رفتنت با برگشتی عاشقانه تر باشد... نمیدانم؟! دعا کنم زودتر بیایی یا بمانی و عاشقانه برگردی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مـــــــرد می خواهد که ســـــــرد باشی و گــــــرم لبخــــــند بزنی......"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مــــــن و تــــــو یــــک عکـــــس دونفــــــره بــه ایــن دنیــــا بدهکـــــاریم رفیـــــــــق......"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مــن آنقــدر مـــرد بــودم کـه ببینــم تـــو داری باکســـی دیگـــر خــوشبخـــت می شــوی بـــــروم کنــــار....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهراب! خانه باشد طلبت دل من سخت گرفتست اینجا... توبگو شانه دوست كجاست؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلال که باشی دیگران سنگ های کف رودخانه ات را میبینند بر میدارند ونشانه میروند درست سوی خودت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسرک لالی که عاشق یه دختر شد اما وقتی خواست به عشقش اعتراف کنه دختر گفت.شرمنده پول خرد ندارم!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیهوده می گویند از روی حسادت شان است  باور کن  تو و من  و عشق برای هم ساخته شده ایم......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می توانستم راحت حرف بزنم  چیزی بگویم از دلتنگی  میان آدم های که در این اتاق مجازی جمع شدند  فقط می گویم منم دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت تونستی به کسی آرامش ببخشی بدون عشقت واقعیه وگرنه دوست داشتنی که آرامش معشوقو بگیره خودخواهیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش شدنى نيستى مانندماه كه باهيچ دستمالى ازشيشه پنجره پاك نميشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلخ است :علاقه ای که عادت شود، عادتی که باور شود، باوری که خاطره شود، و خاطره ای که درد شود..... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور زدی مــــَــــــرا گِرفتی دَستانِ کسی دَر هَـــــــوا امّــــــــــا مــَــن اٌمـــــیدَم بِه تـــو بود که طَــــنابِ زندگی را رَهاکَــــردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تاجرخوبی هستی خوب میدانی که را به چه بفروشی! فاکتورت کجاست؟ میخاهم ببینم قیمت من چقدر بود.!؟ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار است که با من پیمان عشق می بندی و من غرق در شکوفه شوق سر بر بالین تو می نهم و دعا میکنم که خداوند قشنگترین ایده ها و تصویرها را به دنیایت بیفزاید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده هاى تو  آرزوهاى من اند بخند تا برآورده شوند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را چه دیدی! شاید رفتنت با برگشتی عاشقانه تر باشد... نمیدانم؟! دعا کنم زودتر بیایی یا بمانی و عاشقانه برگردی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مـــــــرد می خواهد که ســـــــرد باشی و گــــــرم لبخــــــند بزنی......"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مــــــن و تــــــو یــــک عکـــــس دونفــــــره بــه ایــن دنیــــا بدهکـــــاریم رفیـــــــــق......"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مــن آنقــدر مـــرد بــودم کـه ببینــم تـــو داری باکســـی دیگـــر خــوشبخـــت می شــوی بـــــروم کنــــار....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهراب! خانه باشد طلبت دل من سخت گرفتست اینجا... توبگو شانه دوست كجاست؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلال که باشی دیگران سنگ های کف رودخانه ات را میبینند بر میدارند ونشانه میروند درست سوی خودت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسرک لالی که عاشق یه دختر شد اما وقتی خواست به عشقش اعتراف کنه دختر گفت.شرمنده پول خرد ندارم!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیهوده می گویند از روی حسادت شان است  باور کن  تو و من  و عشق برای هم ساخته شده ایم......