بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا باید نباشی .....تا عشقت به عشقش برسه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جمله را هرگز فراموش نکن:برای دوستت دارم های بعضی ها مرسی هم زیاد است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم برای از دست دادنت زار زار گریه کنم... اما یادم امد تمام اشک هامو برای به دست اوردنت ریختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشستم اینجا زل زدم به عکسات به این که زندگیمون رو به غم رفت منو نگاه نکن یه لحظه شاید کنار من نبودنت یادم رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی نیست که بتونه منو شادم کنه جز این که قلبه تو یه روزی یادم کنه به اون روزای تنهایی دیگه برنگرد همین نبودن تو منو دیونه کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جوری ازت دل بکنم بتوم منی که هنوزم به تو بسته جونم چه جوری رازی میشی توی چشمام دوباره اشکه تنهایی بشونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت، برایم همانند غروب خورشید در پهنه ی دریا، درخشان است.... همانند ماه کامل گیراست... چشمانت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دردایی تو این دل هست که گهگاهی نفس گیره من احساساتم و کشتم دیگه گریم نمیگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه زیباست "یاری"چون تورا همراه شدن. با" نفس هایش" دمیدن و به اندازه ی" نگاهش" باک شدن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من به دوم شخص غایب! بدان چه سیب را گاز بزنی و یا گندم را بخوری یکی هست عاشقانه هم پایت تا داخل جهنم هم بیاید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

hey baby take the dive هی عزیزم بپر  give it all to love همه چیزتو پای عشق بده Whether wrong or right درست یا غلط let your heart decide بزار قلبت تصمیم بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پــﺮﻭﺭﺩﮔــــﺎﺭﺍ . . . ﺗــﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻤــــﺎﻡ ﻋﺎﻟــــﻢ ﺳﻮﮔﻨــــــﺪ ، ﺁﻧﮕــﺎﻩ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﮑـﯽ ﺷﺐ ، ﺑﻪ ﯾـﺎﺩ ﻋﺸﻘـــﺶ ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾــــﺰﺩ . . . ﮐﻤـــــــﯽ ﻧﮕﺎﻫــــﺶ ﮐــــــﻦ . . ! ! . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله خط عابر پیاده ندارد، دست مرا بگیر و از آن رد کن، قرار دیدار ما هر نیمه شب، خیالت که نمیگذارد بخوابم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که دلم تنگ میشه واسش اما وقتی روبرومه دلش از سنگ میشه بازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان ازدحام این آدم ها تو مثل مرواریدی در دل صدفی کاش بمیرم آن روز که من جز عشق تو داشته باشم هدفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـهــریــور هـــم در حـــال ِ رفــتــن اســت … قــلــب مـَـــن امــا هـنــوز تــیــر ِ نـبـودـنـش را مــے کـشـد . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا باید نباشی .....تا عشقت به عشقش برسه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جمله را هرگز فراموش نکن:برای دوستت دارم های بعضی ها مرسی هم زیاد است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم برای از دست دادنت زار زار گریه کنم... اما یادم امد تمام اشک هامو برای به دست اوردنت ریختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشستم اینجا زل زدم به عکسات به این که زندگیمون رو به غم رفت منو نگاه نکن یه لحظه شاید کنار من نبودنت یادم رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی نیست که بتونه منو شادم کنه جز این که قلبه تو یه روزی یادم کنه به اون روزای تنهایی دیگه برنگرد همین نبودن تو منو دیونه کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جوری ازت دل بکنم بتوم منی که هنوزم به تو بسته جونم چه جوری رازی میشی توی چشمام دوباره اشکه تنهایی بشونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت، برایم همانند غروب خورشید در پهنه ی دریا، درخشان است.... همانند ماه کامل گیراست... چشمانت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دردایی تو این دل هست که گهگاهی نفس گیره من احساساتم و کشتم دیگه گریم نمیگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه زیباست "یاری"چون تورا همراه شدن. با" نفس هایش" دمیدن و به اندازه ی" نگاهش" باک شدن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من به دوم شخص غایب! بدان چه سیب را گاز بزنی و یا گندم را بخوری یکی هست عاشقانه هم پایت تا داخل جهنم هم بیاید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

hey baby take the dive هی عزیزم بپر  give it all to love همه چیزتو پای عشق بده Whether wrong or right درست یا غلط let your heart decide بزار قلبت تصمیم بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پــﺮﻭﺭﺩﮔــــﺎﺭﺍ . . . ﺗــﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻤــــﺎﻡ ﻋﺎﻟــــﻢ ﺳﻮﮔﻨــــــﺪ ، ﺁﻧﮕــﺎﻩ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﮑـﯽ ﺷﺐ ، ﺑﻪ ﯾـﺎﺩ ﻋﺸﻘـــﺶ ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾــــﺰﺩ . . . ﮐﻤـــــــﯽ ﻧﮕﺎﻫــــﺶ ﮐــــــﻦ . . ! ! . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله خط عابر پیاده ندارد، دست مرا بگیر و از آن رد کن، قرار دیدار ما هر نیمه شب، خیالت که نمیگذارد بخوابم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که دلم تنگ میشه واسش اما وقتی روبرومه دلش از سنگ میشه بازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان ازدحام این آدم ها تو مثل مرواریدی در دل صدفی کاش بمیرم آن روز که من جز عشق تو داشته باشم هدفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـهــریــور هـــم در حـــال ِ رفــتــن اســت … قــلــب مـَـــن امــا هـنــوز تــیــر ِ نـبـودـنـش را مــے کـشـد . . .