بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی هیچ وقت ازنگاه کردنش سیرنشی حتی اگه اون نبیندت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط بهم پاس بــده ، من تموم دنیا رو برات گــُـــل میکنم ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتی تــــــــو بـا مـن نیستی از مـن چه می مـاند از مـن جـز این هــر لحظه فـرسودن چه می مـاند از مــن چه می مـاند جـز این تکـــرار پی در پــی تکــرار مــن در مــن مگــــر از مـــن چــه می مـاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـشـه دوسـت نـداشـته بـاشـی ایـن حـقـیـقـت رو کـه.... دوســتــت نــداره.... امــــا.... نـمـی تـونـی.... انـکـارش کـنـی..... نـمـی تـونی.... قـبـولـش نـکـنـی....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر هیچ عشقی را باور ندارم، فرهاد هم به دنبا گنج بیستون را کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﺐ:ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎﺩ ﺗــــــﻮ ...." ﺻﺒﺢ :ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺗــــــﻮ ..." ﻇﻬﺮ:ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗــــــﻮ ...." ﻋﺼﺮ: ﯾﻌﻨﯽ ﺭﻭﯾﺎﯼ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺗــــــﻮ ..." ﻭ ﺗــــــﻮ: ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻣــــــﻦ " ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــﺎﺑﺴﺘــــﺎﻥ ! ﺣـــــــﺎﻻ ﻛــــﻪ ﺩﺍﺭﻯ ﺗﻤــــــــــــــــﺎﻡ ﻣﻴــــﺸﻮﻯ ﺑــــﮕﺬﺍﺭ ﺑــﮕﻮﻳـــــــﻢ ! . . ﻛـﻪ ﺭﻭﺯﻫــــــﺎﻯ ﮔـــــــــﺮﻣــــــــــﺖ، ﺳـــــــــــــــــــــــــــﺮﺩ ﮔﺬﺷﺗـــــــــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو با شکستن دلم  داری گناه میکنی من التماس میکنم فقط نگاه میکنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم دعات شوم  گرچه لبم دوختست خودم و جدم و جد پدر سوختست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگـــشتت فقط جای یک حلـــقه دارد! دلت را دســـت ب دســـت میکنی برای چه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای همه دارو ندارم ای قشنگ روزگارم من به عشقت عادت دیرینه دارم تونباشی من کی هستم هرجا که باشه باتوهستم من تورا تا مرز بودن میپرستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لحظه هایی تو زندگی هست ... که سرجمع چند دقیقه هم نیستا ...! اما یه عمر یادش آدم رو داغون میکنه ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل روتو گل نداره پیش تو گل مثل خاره همه ی دنیا به چشمم با همین یه گل بهاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو میشه دنیا را داشت*از بی کسی پروا نداشت*بااین همه معرفتت*مگه میشه دوستت نداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترين چيز واسه يه مرد اينه كه حسرت عاشقونه هايي كه قرار بود واسه عشقش بگه به دلش بمونه...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض بزرگ ترین اعتراضه اما اگه شکسته بشه دیگه اعتراض نیست التماسه!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی هیچ وقت ازنگاه کردنش سیرنشی حتی اگه اون نبیندت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط بهم پاس بــده ، من تموم دنیا رو برات گــُـــل میکنم ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتی تــــــــو بـا مـن نیستی از مـن چه می مـاند از مـن جـز این هــر لحظه فـرسودن چه می مـاند از مــن چه می مـاند جـز این تکـــرار پی در پــی تکــرار مــن در مــن مگــــر از مـــن چــه می مـاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـشـه دوسـت نـداشـته بـاشـی ایـن حـقـیـقـت رو کـه.... دوســتــت نــداره.... امــــا.... نـمـی تـونـی.... انـکـارش کـنـی..... نـمـی تـونی.... قـبـولـش نـکـنـی....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر هیچ عشقی را باور ندارم، فرهاد هم به دنبا گنج بیستون را کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﺐ:ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎﺩ ﺗــــــﻮ ...." ﺻﺒﺢ :ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺗــــــﻮ ..." ﻇﻬﺮ:ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗــــــﻮ ...." ﻋﺼﺮ: ﯾﻌﻨﯽ ﺭﻭﯾﺎﯼ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺗــــــﻮ ..." ﻭ ﺗــــــﻮ: ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻣــــــﻦ " ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــﺎﺑﺴﺘــــﺎﻥ ! ﺣـــــــﺎﻻ ﻛــــﻪ ﺩﺍﺭﻯ ﺗﻤــــــــــــــــﺎﻡ ﻣﻴــــﺸﻮﻯ ﺑــــﮕﺬﺍﺭ ﺑــﮕﻮﻳـــــــﻢ ! . . ﻛـﻪ ﺭﻭﺯﻫــــــﺎﻯ ﮔـــــــــﺮﻣــــــــــﺖ، ﺳـــــــــــــــــــــــــــﺮﺩ ﮔﺬﺷﺗـــــــــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو با شکستن دلم  داری گناه میکنی من التماس میکنم فقط نگاه میکنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم دعات شوم  گرچه لبم دوختست خودم و جدم و جد پدر سوختست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگـــشتت فقط جای یک حلـــقه دارد! دلت را دســـت ب دســـت میکنی برای چه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای همه دارو ندارم ای قشنگ روزگارم من به عشقت عادت دیرینه دارم تونباشی من کی هستم هرجا که باشه باتوهستم من تورا تا مرز بودن میپرستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لحظه هایی تو زندگی هست ... که سرجمع چند دقیقه هم نیستا ...! اما یه عمر یادش آدم رو داغون میکنه ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل روتو گل نداره پیش تو گل مثل خاره همه ی دنیا به چشمم با همین یه گل بهاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو میشه دنیا را داشت*از بی کسی پروا نداشت*بااین همه معرفتت*مگه میشه دوستت نداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترين چيز واسه يه مرد اينه كه حسرت عاشقونه هايي كه قرار بود واسه عشقش بگه به دلش بمونه...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض بزرگ ترین اعتراضه اما اگه شکسته بشه دیگه اعتراض نیست التماسه!