بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حرف از صداقت شد.صدا قط شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت داشتم دوستت دارم و دوستت خواهم داشت از آن دوستت دارم ها که کسی نمی داند و نمی تواند و بلد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفهمیدم نفرسوم ازکجابیداشدویه بیمرام از توساخت .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت دلم گرفت لبخند میزنم به یاد کسی که برای لبخندش بار ها دلم گرفت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نیمکت /یک مرد تنها/ یک غرور شکسته/یک دل خسته /.../.../و هزاران عبارت دیگر همه قربانیه یک عشق بی سرانجام ... باورش با تو بشرطی که توهم یک عبارت نشده باشی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ! ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﻱ، ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﮕﻮﯾﻢ ... ﺭﻭﺯﮬﺎﯼ ﮔﺮﻣﺖ ؛ " ﺳﺮﺩ ﮔﺬﺷﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم کم فصل دو نفره ها در راه است... لباس های پاییزیتان را با جیب های بزرگتری بخرید به اندازه ی دو دست... شاید شما امسال عاشق شدید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خوابم نمیبره! خاموشی ولی میخوام بازم بگیرمت! دلم میخواد بگم دوسم داری؟ بازم بگی بله! بازم ببینمتو.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برق نگاهت صاعقه ای بود بر قلبم، قلبم را سوزاند تا به تو برسم، رسیدم و دیدم که نگاهت جای دیگر بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هست  دیگه هیچی آرومت نمیکنه نه گریه میکنی... نه داد و فریاد میکنی... فقط یه نفس و عمیق میکشی و هزار تا لعنت به خودت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه بود... آشنا شد... عادت شد...عشق شد...هستی شد...روزگار شد...خسته شد...بی وفا شد...دور شد...بیگانه شد...حسرت شد...اما فراموش نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 که همیشه تو خیالته،از همه بیشتر بی خیالته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط بهش تعارف کردم که اگه میخواد دیگه باهاش نباشم. . . . راس میگن تعارف اومد نیومد داره......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درب "وا " میشود . . .  درب "بسته " میشود . . . درب " وابسته " میشود . . . ما که آدمیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من و تو با صدقه از چشم این مردم دور نمیماند! حاضری از زمین دور شویم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا لبخند حوا چقدر زیبا بود که آدم از بهشت گذشت؟؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حرف از صداقت شد.صدا قط شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت داشتم دوستت دارم و دوستت خواهم داشت از آن دوستت دارم ها که کسی نمی داند و نمی تواند و بلد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفهمیدم نفرسوم ازکجابیداشدویه بیمرام از توساخت .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت دلم گرفت لبخند میزنم به یاد کسی که برای لبخندش بار ها دلم گرفت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نیمکت /یک مرد تنها/ یک غرور شکسته/یک دل خسته /.../.../و هزاران عبارت دیگر همه قربانیه یک عشق بی سرانجام ... باورش با تو بشرطی که توهم یک عبارت نشده باشی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ! ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﻱ، ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﮕﻮﯾﻢ ... ﺭﻭﺯﮬﺎﯼ ﮔﺮﻣﺖ ؛ " ﺳﺮﺩ ﮔﺬﺷﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم کم فصل دو نفره ها در راه است... لباس های پاییزیتان را با جیب های بزرگتری بخرید به اندازه ی دو دست... شاید شما امسال عاشق شدید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خوابم نمیبره! خاموشی ولی میخوام بازم بگیرمت! دلم میخواد بگم دوسم داری؟ بازم بگی بله! بازم ببینمتو.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برق نگاهت صاعقه ای بود بر قلبم، قلبم را سوزاند تا به تو برسم، رسیدم و دیدم که نگاهت جای دیگر بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هست  دیگه هیچی آرومت نمیکنه نه گریه میکنی... نه داد و فریاد میکنی... فقط یه نفس و عمیق میکشی و هزار تا لعنت به خودت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه بود... آشنا شد... عادت شد...عشق شد...هستی شد...روزگار شد...خسته شد...بی وفا شد...دور شد...بیگانه شد...حسرت شد...اما فراموش نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 که همیشه تو خیالته،از همه بیشتر بی خیالته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط بهش تعارف کردم که اگه میخواد دیگه باهاش نباشم. . . . راس میگن تعارف اومد نیومد داره......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درب "وا " میشود . . .  درب "بسته " میشود . . . درب " وابسته " میشود . . . ما که آدمیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من و تو با صدقه از چشم این مردم دور نمیماند! حاضری از زمین دور شویم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا لبخند حوا چقدر زیبا بود که آدم از بهشت گذشت؟؟؟