بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روابط خوب مانندعقربه های ساعت هستند انهافقط گاهی اوقات همدیگرراملاقات میکنند اماهمیشه باهم هستند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تو رفتی نه من!!!! تمام تمام این تنهایی...به خاطر امدن یک غریبه بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشناهایم... غریبه هایی هستند که فقط نامشان را می دانم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو بدهکارم... دست کم... یک جان!!! برای هر لبخند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خاطری که تو هستی دیگران محکومند به فراموشی ! این را به همه بگو ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه اون صبحی که وقتی بیدار میشی خودشوبغل کرده باشی.نه یادشو....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بترس از کسیکه "دست خالی" میرود وگرنه آنکه معطل بستن "چمدان" ست دنبال بهانه ای میگردد برای "ماندن"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت من شده " سرنوشت جناق" همه سر شكستنم شرط بسته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی میگه گرونیه ؟!!!!رفقا که منو ارزونه ارزون میفروشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بســـ کنــــ سآعتــــ….. دیگــــــر خستـهـ شده امـــ…. آرهـ مَنـ کم آورده امــ…. خودمــ میدآنمــ کهـ نیستـــ… اینقدر بآ بودنتـــ نبودنشــ رآ به رُخـــَم نکشــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیادتم
به قول”دکترشریعتی”
شاهدی ندارم جزکوچه پس کوچه های دلم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سختته هوای آغوش عشقت دیوونت کنه اونوقت عشقت ازت بخواد دیگه بهش دست نزنی...غرور خرد شدتو میتونی مخفی کنی ولی صدای قلب شکستتو نه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شَبا بِدون عَکسِ تو مَحاله خوابَم بِبَره.......تا صُبح هَمَش فِکر میکُنَم سایه ی تو پُشتِ دره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من میخواستم با تو پرواز کنم و برسم به عاشقی ... اما نشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل جدایی عروسکم جدایی من که میخوامت عزیزم اگه بری همش اشک میریزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به افتادن من در خیابان میخندی و من تمام حواسم به مردم شهر بود که مبادا عاشق خنده هایت شوند.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روابط خوب مانندعقربه های ساعت هستند انهافقط گاهی اوقات همدیگرراملاقات میکنند اماهمیشه باهم هستند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تو رفتی نه من!!!! تمام تمام این تنهایی...به خاطر امدن یک غریبه بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشناهایم... غریبه هایی هستند که فقط نامشان را می دانم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو بدهکارم... دست کم... یک جان!!! برای هر لبخند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خاطری که تو هستی دیگران محکومند به فراموشی ! این را به همه بگو ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه اون صبحی که وقتی بیدار میشی خودشوبغل کرده باشی.نه یادشو....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بترس از کسیکه "دست خالی" میرود وگرنه آنکه معطل بستن "چمدان" ست دنبال بهانه ای میگردد برای "ماندن"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت من شده " سرنوشت جناق" همه سر شكستنم شرط بسته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی میگه گرونیه ؟!!!!رفقا که منو ارزونه ارزون میفروشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بســـ کنــــ سآعتــــ….. دیگــــــر خستـهـ شده امـــ…. آرهـ مَنـ کم آورده امــ…. خودمــ میدآنمــ کهـ نیستـــ… اینقدر بآ بودنتـــ نبودنشــ رآ به رُخـــَم نکشــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیادتم
به قول”دکترشریعتی”
شاهدی ندارم جزکوچه پس کوچه های دلم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سختته هوای آغوش عشقت دیوونت کنه اونوقت عشقت ازت بخواد دیگه بهش دست نزنی...غرور خرد شدتو میتونی مخفی کنی ولی صدای قلب شکستتو نه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شَبا بِدون عَکسِ تو مَحاله خوابَم بِبَره.......تا صُبح هَمَش فِکر میکُنَم سایه ی تو پُشتِ دره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من میخواستم با تو پرواز کنم و برسم به عاشقی ... اما نشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل جدایی عروسکم جدایی من که میخوامت عزیزم اگه بری همش اشک میریزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به افتادن من در خیابان میخندی و من تمام حواسم به مردم شهر بود که مبادا عاشق خنده هایت شوند.....