بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـــَــــرق اَســـتـــــــ مـــیـــان ِ کـــســـی کــه تـــو را مــیــخــواهـَــد . . . . . . . بــــــا کـــســـی کـــه تــــو را هــَــم مــیــخـــواهـَـــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تموم یک دلی تو بمون کنار من دو دلی هامو ببخش بگذر از خطای من اگه تردیده به عشق خیمه زد تو باورم اگه فکر رفتن تو گذشته از سرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی خاهم برایت تابستان باشم که بسوزانم ، پاییز باشم که بخشکانم ، زمستان باشم که بلرزانم ، بلکه می خواهم برایت : بهار باشم که برویانم. اما افسوس که تو هرگز نفهمیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چرک نویس احساسات تو نیستم  -دوستت دارم-هایت را جای دیگری تمرین کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها عقیده دارند که آسمان آبی است،اما من بر این باورم که آسمان سیاه است،زیرا من آسمان را درچشمان تو میبینم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شوری میزند دلم وقتی در چشم دیگران شیرین میشوی!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه چی روی میزش چنین نوشته بود: اینجا طعم دلتنگی تلخ تراز قهوه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط بهم پاس بده من تموم دنیا رو برات گل میکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که این همه میتونستی بد باشی بیخود کردی اون همه خوب بودی .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب قرار است در خوابم تورا کجا ببینم؟؟؟ درمیان گلها یا در اغوشم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانترین و زیباترین قلبها از آن کسانیست که بی ادعا مهربانی کنند. مهربان ترین به یادتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که احساسات تو رو بازی می گیره و تنهات میذاره چند قدم اونور تر زیر پایِ کسی دیگه داره له می شه ، شک نکن ایـــــن قانــــونِ طبیعـــتـــه ......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خیلی پر است آنقدر که گاهی اضافه اش از گوشه ی چشمانم میچکد به روی گونه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت رو بکن تو موهات .. یه تارش رو بگیر دستت .. همونو به یک دنیا نمی دم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند باران یعنی نقطه چین تا خدا!تا امتداد نقطه چینها برایم عزیزی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدایی نادر از سیمین اسکار میگیرد ولی جدایی تو از من جانم را

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـــَــــرق اَســـتـــــــ مـــیـــان ِ کـــســـی کــه تـــو را مــیــخــواهـَــد . . . . . . . بــــــا کـــســـی کـــه تــــو را هــَــم مــیــخـــواهـَـــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تموم یک دلی تو بمون کنار من دو دلی هامو ببخش بگذر از خطای من اگه تردیده به عشق خیمه زد تو باورم اگه فکر رفتن تو گذشته از سرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی خاهم برایت تابستان باشم که بسوزانم ، پاییز باشم که بخشکانم ، زمستان باشم که بلرزانم ، بلکه می خواهم برایت : بهار باشم که برویانم. اما افسوس که تو هرگز نفهمیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چرک نویس احساسات تو نیستم  -دوستت دارم-هایت را جای دیگری تمرین کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها عقیده دارند که آسمان آبی است،اما من بر این باورم که آسمان سیاه است،زیرا من آسمان را درچشمان تو میبینم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شوری میزند دلم وقتی در چشم دیگران شیرین میشوی!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه چی روی میزش چنین نوشته بود: اینجا طعم دلتنگی تلخ تراز قهوه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط بهم پاس بده من تموم دنیا رو برات گل میکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که این همه میتونستی بد باشی بیخود کردی اون همه خوب بودی .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب قرار است در خوابم تورا کجا ببینم؟؟؟ درمیان گلها یا در اغوشم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانترین و زیباترین قلبها از آن کسانیست که بی ادعا مهربانی کنند. مهربان ترین به یادتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که احساسات تو رو بازی می گیره و تنهات میذاره چند قدم اونور تر زیر پایِ کسی دیگه داره له می شه ، شک نکن ایـــــن قانــــونِ طبیعـــتـــه ......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خیلی پر است آنقدر که گاهی اضافه اش از گوشه ی چشمانم میچکد به روی گونه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت رو بکن تو موهات .. یه تارش رو بگیر دستت .. همونو به یک دنیا نمی دم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند باران یعنی نقطه چین تا خدا!تا امتداد نقطه چینها برایم عزیزی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدایی نادر از سیمین اسکار میگیرد ولی جدایی تو از من جانم را