بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامــــتر سکوت کُن... صدای بی تُفاوتی هــایت آزارم میدهد!!! مخاطب ــخــــــاصــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه درد دوری یه روزه دوروزه پدر عاشقی بسوزه دل من غمگینه نمیتونه بمونه تو این دوره و زمونه تورو میخوامت زیادی حتی با بلاهایی که سرم اوردی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نباشی، بهشت هم برود به جهنم... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا... باید دست بذاری رو قلبت ،بگی : خفه شو... خودم میدونم چیکار کنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها جای خالی تورا با عروسکی پر میکنم...! ماننده توست... مرا دوست ندارد... احساس ندارد... اما هرچه هست دلم را نمیشکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــفـت تــا ابــد تـنــهایــت نـمـیــگـذارم ... ابـــدش چـه زود عـــفـو خـــورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﮑﻮت ﭘﺸﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﮑﻮﺗﻬﺎست ﻧﻪ ﺍﺯ ﺩست ﻫﺎ ﮐﺎﺭﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺍﺯ ﭼﺸــــﻢ ﻫﺎ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشـه بــرایــم سـوال استـــــ : اگــر قــرار بـــود روزی او را نــداشتـه بــاشـم، چـرا خـدا خــواستــــ کـــه دوستــش داشتـــه بـــاشـم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست  بی آن که باشی؛ با تو زندگی کرده ام تلخ تر از این؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه بغضشون گرفته چرا بارون نمیاد/ لیلی مرد تز غم دوری چرا مجنون نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتنت را خریدارم با عمرم دیگر چه میخواهی  چیزی ندارم  فقط همین مانده  ان را هم بگیر مگر نمی خواستی راحت شوی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک نترس... به یک نوازش... به یک اغوش... به یک دوستت دارم... خلاصه بگویم به تو... نیازمندم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها حتی یک آهنگ بے کلام هم مرا به یادت می اندازد، دیگر چه برسد به خش خش برگ ها•••

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام افکارم . . . شعرهایم . . . نوشته هایم . . . همه بوی تو را می دهند. چرا رهایم نمیکنی ؟ تا لحظه ای برای خودم باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گام گذاشتن بر نوک کوه وجود... بسیار سخت تر از هر کار دیگری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس! آرام تر... مگر نمیبینی عشقم در آغوش او خواب است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامــــتر سکوت کُن... صدای بی تُفاوتی هــایت آزارم میدهد!!! مخاطب ــخــــــاصــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه درد دوری یه روزه دوروزه پدر عاشقی بسوزه دل من غمگینه نمیتونه بمونه تو این دوره و زمونه تورو میخوامت زیادی حتی با بلاهایی که سرم اوردی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نباشی، بهشت هم برود به جهنم... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا... باید دست بذاری رو قلبت ،بگی : خفه شو... خودم میدونم چیکار کنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها جای خالی تورا با عروسکی پر میکنم...! ماننده توست... مرا دوست ندارد... احساس ندارد... اما هرچه هست دلم را نمیشکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــفـت تــا ابــد تـنــهایــت نـمـیــگـذارم ... ابـــدش چـه زود عـــفـو خـــورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﮑﻮت ﭘﺸﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﮑﻮﺗﻬﺎست ﻧﻪ ﺍﺯ ﺩست ﻫﺎ ﮐﺎﺭﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺍﺯ ﭼﺸــــﻢ ﻫﺎ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشـه بــرایــم سـوال استـــــ : اگــر قــرار بـــود روزی او را نــداشتـه بــاشـم، چـرا خـدا خــواستــــ کـــه دوستــش داشتـــه بـــاشـم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست  بی آن که باشی؛ با تو زندگی کرده ام تلخ تر از این؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه بغضشون گرفته چرا بارون نمیاد/ لیلی مرد تز غم دوری چرا مجنون نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتنت را خریدارم با عمرم دیگر چه میخواهی  چیزی ندارم  فقط همین مانده  ان را هم بگیر مگر نمی خواستی راحت شوی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک نترس... به یک نوازش... به یک اغوش... به یک دوستت دارم... خلاصه بگویم به تو... نیازمندم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها حتی یک آهنگ بے کلام هم مرا به یادت می اندازد، دیگر چه برسد به خش خش برگ ها•••

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام افکارم . . . شعرهایم . . . نوشته هایم . . . همه بوی تو را می دهند. چرا رهایم نمیکنی ؟ تا لحظه ای برای خودم باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گام گذاشتن بر نوک کوه وجود... بسیار سخت تر از هر کار دیگری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس! آرام تر... مگر نمیبینی عشقم در آغوش او خواب است.