بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ا من نمان عزیزدلم! تو… فوق العاده تر از آنی که… بخواهی تمام عمر به یک دختر بایک قلب بیمار ساعت قرصهایش را یادآوری کنی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط زمانی به یه نفر میتونی بگی : "عاشقتم" که قدرت "پس زدن" هر کسی جز اونو داشته باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من میتوانستم در یک بعد از ظهر زیبا شاخه ای گل به تو بدهم............. اما............ پاییز اجازه نداد.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچیز زمانی دارد ..... "نفس" هم که باشی دیر بیایی رفته ام .....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا کج "صدقه " کرده ای...؟  ک مدام بلای بی تو بودن ب سرم می اید......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخرین فردی ک درست قبل از خواب در موردش فکر میکنید کسی است ک قلب شما به او تعلق دارد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مژده وصل توام ساخته بیتاب امشب ز شبهای دگر دارم تب غم بیشتر امشب پاک ساز از غیر دل ، وز خود تهی شو چون حباب قصه ی "می " خوردن شبها و گشت ماهتاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هان! ای شب شوم وحشت انگیز تا چند زنی به جانم آتش؟ یا چشم مرا ز جای بر کن  یا پرده ز روی خود فرو کش! یا باز گذار تا بمیرم کز دیدن روزگار سیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه خوب اسـت گـاه گاهی دروغ بـگـویی بـه دلـت (!) و نـگـذاری که بـدانــد بـی نـــــهایـت تـنـــهـا سـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر مرا سرد کردی....از خودت....از عشق....که به جای دل بستن"""یخ بستم"""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی داره باتوقدم میزنه روزهای بدم رو رقم میزنه یکی داره عاشقترت میکنه داره زندگیموبهم میزنه.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور نشانه ی بودن نیست گاه غایبی خاطره اش هزاران آینه را به  تصویر می کشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﮎ ﻭﻗﺘﻲ ﺍﺯﺵ پﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :ﭼﺮﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﺣﺎﻻ پﺸﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻋﺮﻭﺱ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﻮﻕ ﺯﺩﻱ ....؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﺭﺩ ، ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺭ . ﻣﻦ ﺷﻨﺎ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ . ﺩﻟﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪﺍﺩ ﺗﺎ ﺷﻨﺎ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﻡ . ﻭ ﻏﺮﻕ ﺷﺪﻡ ﺩﺭ ﺩﺭﯾﺎﯼِ ﺁﺑﯽ ﺑﯿﮑﺮﺍﻥ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﺑﻮﺳﻬﺎ ! (از ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ --

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که شال به دور گردنم می انداختی فکر اینجایش را نمیکردم!! باشد برو حال میدانم ک ادم برفی را برای آب شدن میسازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهاد قصه ام شدی و تیشه را..... ولی دل بود آنجه کندی ازم،کوه غم نبود!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ا من نمان عزیزدلم! تو… فوق العاده تر از آنی که… بخواهی تمام عمر به یک دختر بایک قلب بیمار ساعت قرصهایش را یادآوری کنی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط زمانی به یه نفر میتونی بگی : "عاشقتم" که قدرت "پس زدن" هر کسی جز اونو داشته باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من میتوانستم در یک بعد از ظهر زیبا شاخه ای گل به تو بدهم............. اما............ پاییز اجازه نداد.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچیز زمانی دارد ..... "نفس" هم که باشی دیر بیایی رفته ام .....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا کج "صدقه " کرده ای...؟  ک مدام بلای بی تو بودن ب سرم می اید......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخرین فردی ک درست قبل از خواب در موردش فکر میکنید کسی است ک قلب شما به او تعلق دارد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مژده وصل توام ساخته بیتاب امشب ز شبهای دگر دارم تب غم بیشتر امشب پاک ساز از غیر دل ، وز خود تهی شو چون حباب قصه ی "می " خوردن شبها و گشت ماهتاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هان! ای شب شوم وحشت انگیز تا چند زنی به جانم آتش؟ یا چشم مرا ز جای بر کن  یا پرده ز روی خود فرو کش! یا باز گذار تا بمیرم کز دیدن روزگار سیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه خوب اسـت گـاه گاهی دروغ بـگـویی بـه دلـت (!) و نـگـذاری که بـدانــد بـی نـــــهایـت تـنـــهـا سـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر مرا سرد کردی....از خودت....از عشق....که به جای دل بستن"""یخ بستم"""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی داره باتوقدم میزنه روزهای بدم رو رقم میزنه یکی داره عاشقترت میکنه داره زندگیموبهم میزنه.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور نشانه ی بودن نیست گاه غایبی خاطره اش هزاران آینه را به  تصویر می کشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﮎ ﻭﻗﺘﻲ ﺍﺯﺵ پﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :ﭼﺮﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﺣﺎﻻ پﺸﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻋﺮﻭﺱ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﻮﻕ ﺯﺩﻱ ....؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﺭﺩ ، ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺭ . ﻣﻦ ﺷﻨﺎ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ . ﺩﻟﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪﺍﺩ ﺗﺎ ﺷﻨﺎ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﻡ . ﻭ ﻏﺮﻕ ﺷﺪﻡ ﺩﺭ ﺩﺭﯾﺎﯼِ ﺁﺑﯽ ﺑﯿﮑﺮﺍﻥ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﺑﻮﺳﻬﺎ ! (از ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ --

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که شال به دور گردنم می انداختی فکر اینجایش را نمیکردم!! باشد برو حال میدانم ک ادم برفی را برای آب شدن میسازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهاد قصه ام شدی و تیشه را..... ولی دل بود آنجه کندی ازم،کوه غم نبود!!!