بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـــقـــدر زیـــبــا شـــده ای کـــه آدم لــــذت مـــی بـــرد از ایـــن هـــمــه خیـــانـــــت........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه برایم سوال است:اگرقراربودروزی اورانداشته باشم،چراخداخواست که دوستش داشته باشم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسی که شکست وتنهاشد...ولی بازم تاریخ تولدعشقش رمزگوشیشه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حتی در دورترین خاطراتم نزدیکیت را احساس میکنم شک نکن "بهترینی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی قانون احساسم شدیدا همین راهی که تو میری خلافه حالا تنها نشون از من همینه دو سه تا ادرسو خطی که آفه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جاده به زخم رفتن آراست مرا... یک سینه تپش تپش نفس کاست مرا... این بود تمام ماجرای من و او..... میخواستمش ولی نمیخواست مرا......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق رویایی است که انسان در بیداری میبیند رویای من با من باش، تا در کنار هم به حقیقت بپیوندیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا به دستای تو عادت کردم،تورو غصه ها ازم دزدیدن خیلی طوفانیه دریا امشب،مگه موجا تورو با کی دیدن؟....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکن قلبم مرا "تنها" گذاشته... در جاده عاشقی هیچکس همراه نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را چه دیدی ؟ یک روز بیشتر ” ساعتی ” ” لحظه ای ” با من بمان شاید خنده ای پشت لب هایت قطره ای پشت پلک هایت جا مانده باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند كه زد تويــِ چــال گونــه ـَـش افتادم پــاي منطقــم شكست ..! و من عــاشق شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه مینویسم واسه مخاطب خاصی که واسه من خاص نبود... خاص بودنش واسه دیگران بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی بهم گفتی صدای نفساتو دوست دارم........ وقت نفس کشیدن دلم شور میزنه..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــا این بند دل آدم کجاست؟؟ که گاهی با یک اسم.. نگاه.. با حضور یک نفر .. و یا با یک لبخند “پاره میشود”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی ﺷﻌـــﻮﺭﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟــﻮﺩ ﺩﻧﯿـــﺎ "ﺩلهـ " !!! ﺭﻭﺯﯼ ﻫـﺰﺍﺭﺗﺎ ﺩﻟﯿــﻞﻭ ﻣﻨﻄــﻖ ﻣﯿﺎﺭﯼ ﺑـﺮﺍﺵ ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﺸـــﻪ ... ﺑـــﺎﺯ ﺩﻡ ﺩﻣـﺎﯼ ﺷــﺐ ﮐﻪﻣﯿـﺸــﻪ ﻣﯿﭙﺮﺳــﻪ ﭼــــﺮﺍ ... ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول شاهزاده کوچولو: بالاخره یه روزی دلت اهلی یک نفر میشه اون روز من حتما حالتو میپرسم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـــقـــدر زیـــبــا شـــده ای کـــه آدم لــــذت مـــی بـــرد از ایـــن هـــمــه خیـــانـــــت........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه برایم سوال است:اگرقراربودروزی اورانداشته باشم،چراخداخواست که دوستش داشته باشم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسی که شکست وتنهاشد...ولی بازم تاریخ تولدعشقش رمزگوشیشه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حتی در دورترین خاطراتم نزدیکیت را احساس میکنم شک نکن "بهترینی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی قانون احساسم شدیدا همین راهی که تو میری خلافه حالا تنها نشون از من همینه دو سه تا ادرسو خطی که آفه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جاده به زخم رفتن آراست مرا... یک سینه تپش تپش نفس کاست مرا... این بود تمام ماجرای من و او..... میخواستمش ولی نمیخواست مرا......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق رویایی است که انسان در بیداری میبیند رویای من با من باش، تا در کنار هم به حقیقت بپیوندیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا به دستای تو عادت کردم،تورو غصه ها ازم دزدیدن خیلی طوفانیه دریا امشب،مگه موجا تورو با کی دیدن؟....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکن قلبم مرا "تنها" گذاشته... در جاده عاشقی هیچکس همراه نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را چه دیدی ؟ یک روز بیشتر ” ساعتی ” ” لحظه ای ” با من بمان شاید خنده ای پشت لب هایت قطره ای پشت پلک هایت جا مانده باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند كه زد تويــِ چــال گونــه ـَـش افتادم پــاي منطقــم شكست ..! و من عــاشق شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه مینویسم واسه مخاطب خاصی که واسه من خاص نبود... خاص بودنش واسه دیگران بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی بهم گفتی صدای نفساتو دوست دارم........ وقت نفس کشیدن دلم شور میزنه..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــا این بند دل آدم کجاست؟؟ که گاهی با یک اسم.. نگاه.. با حضور یک نفر .. و یا با یک لبخند “پاره میشود”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی ﺷﻌـــﻮﺭﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟــﻮﺩ ﺩﻧﯿـــﺎ "ﺩلهـ " !!! ﺭﻭﺯﯼ ﻫـﺰﺍﺭﺗﺎ ﺩﻟﯿــﻞﻭ ﻣﻨﻄــﻖ ﻣﯿﺎﺭﯼ ﺑـﺮﺍﺵ ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﺸـــﻪ ... ﺑـــﺎﺯ ﺩﻡ ﺩﻣـﺎﯼ ﺷــﺐ ﮐﻪﻣﯿـﺸــﻪ ﻣﯿﭙﺮﺳــﻪ ﭼــــﺮﺍ ... ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول شاهزاده کوچولو: بالاخره یه روزی دلت اهلی یک نفر میشه اون روز من حتما حالتو میپرسم