بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــــشق هم با مــــد پــــیش میره... امـروزعــــاشقــــن... فردا ورژن جــــدیدترشو میبــــینن فارغ میشــــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز یکی با همه ی قلبش دوست داشت حواست باشه تو خاص نیستی اونه که آدم کمیابیه و در حال انقراض مواظبش باش . . . قدرشو بدون. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش چشمانم مانند تلویزیون حرف های مهم و نگفته را زیر نویس میکرد انگاه تو با یک نگاه حرف هایی که شجاعت گفتنش را ندارم را  از چشمانم می خواندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کبوتـــــــــــــــــــران من، که بر سر برج عاشقی آشیان دارید، ای شما قاصدان پیغام های آشنایی! بر روی این خاک دشمن خیز، ذر زیر این آسمان بیگانه، غریبی چشم بر راه شماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامـــــش ایــــن روزا رو مــــدیون مــحل سگـــــــی ام که به خـــــیلــــــیا نـــــمی زارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقـــــ ـــد سـختـــــــ ـــــــه يكـــــــــ ــــــــ ســـــــال تمـــــــــــام منتظـــــــ ــر تولــــد عشقـــت بــــاشي امــــــ ــــــا روت نشـــــــ ــــــه بهـــــش تبريك بگــــــــي.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتی دنــدون درد میـگـیرم خـیلی خــوشـحال میـشم چون تـا عـمق مـغزم درد میـگیـره و... اونـوقت تـنها مـوقـعیه که از ذهـن و یــادم مـیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخوشم که هر چه از من دور شوي از آن ســوي کُره زمين به من نزديکــــــ تر مي شوي ! فقط مي ترسم مبادا گاليـله اشتبــاه کرده باشــد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زيباست كسی را گرامي بداريم نه برای نياز... نه از روی اجبار... و نه از روی تنهايی... فقط برای اينكه "ارزشش را دارد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اری اغاز دوست داشتن است  گرچه پایان ان ناپیداست من به پایان دگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهد بخندم شاد... شاد.... شاد...... از آن خنده ها که چشم را براق میکند.. .. .. .. اما مگر نبودنت میگذارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از این شب های تابستان که خودت هم نمیدانی چه مرگت هست همه خوابند و تو میمانی وبرنامه های تکراری هر شب یک سکوت آهنگی تلخ سر دردهای دشوار خیره شدن به خیابان و مرور خاطرات با دسر پوزخند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز برایت مینویسم درست شبیه کودکی نابینا که هر روز برای ماهی مرده اش غذا میریزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تو... با رفتنت لعنت به من... با خيال پوچ برگشتنت و لعنت به سيگار... با دود سينه سوزش و باز... سيگار پشت سيگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمای اطرافم زیاد شدن همشون یه جواریی دوستم دارن  ولی چه سود! تونیستی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اصـــلا چیــــزی ازعـــاشـــق شــــدن بـــارت هـــســـت؟..... عـــشــــقـــت بـــرای هـــمــان بــچـــه ســــال بــودنـــت اســـت.... بــــچـــــه......"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــــشق هم با مــــد پــــیش میره... امـروزعــــاشقــــن... فردا ورژن جــــدیدترشو میبــــینن فارغ میشــــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز یکی با همه ی قلبش دوست داشت حواست باشه تو خاص نیستی اونه که آدم کمیابیه و در حال انقراض مواظبش باش . . . قدرشو بدون. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش چشمانم مانند تلویزیون حرف های مهم و نگفته را زیر نویس میکرد انگاه تو با یک نگاه حرف هایی که شجاعت گفتنش را ندارم را  از چشمانم می خواندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کبوتـــــــــــــــــــران من، که بر سر برج عاشقی آشیان دارید، ای شما قاصدان پیغام های آشنایی! بر روی این خاک دشمن خیز، ذر زیر این آسمان بیگانه، غریبی چشم بر راه شماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامـــــش ایــــن روزا رو مــــدیون مــحل سگـــــــی ام که به خـــــیلــــــیا نـــــمی زارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقـــــ ـــد سـختـــــــ ـــــــه يكـــــــــ ــــــــ ســـــــال تمـــــــــــام منتظـــــــ ــر تولــــد عشقـــت بــــاشي امــــــ ــــــا روت نشـــــــ ــــــه بهـــــش تبريك بگــــــــي.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتی دنــدون درد میـگـیرم خـیلی خــوشـحال میـشم چون تـا عـمق مـغزم درد میـگیـره و... اونـوقت تـنها مـوقـعیه که از ذهـن و یــادم مـیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخوشم که هر چه از من دور شوي از آن ســوي کُره زمين به من نزديکــــــ تر مي شوي ! فقط مي ترسم مبادا گاليـله اشتبــاه کرده باشــد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زيباست كسی را گرامي بداريم نه برای نياز... نه از روی اجبار... و نه از روی تنهايی... فقط برای اينكه "ارزشش را دارد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اری اغاز دوست داشتن است  گرچه پایان ان ناپیداست من به پایان دگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهد بخندم شاد... شاد.... شاد...... از آن خنده ها که چشم را براق میکند.. .. .. .. اما مگر نبودنت میگذارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از این شب های تابستان که خودت هم نمیدانی چه مرگت هست همه خوابند و تو میمانی وبرنامه های تکراری هر شب یک سکوت آهنگی تلخ سر دردهای دشوار خیره شدن به خیابان و مرور خاطرات با دسر پوزخند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز برایت مینویسم درست شبیه کودکی نابینا که هر روز برای ماهی مرده اش غذا میریزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تو... با رفتنت لعنت به من... با خيال پوچ برگشتنت و لعنت به سيگار... با دود سينه سوزش و باز... سيگار پشت سيگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمای اطرافم زیاد شدن همشون یه جواریی دوستم دارن  ولی چه سود! تونیستی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اصـــلا چیــــزی ازعـــاشـــق شــــدن بـــارت هـــســـت؟..... عـــشــــقـــت بـــرای هـــمــان بــچـــه ســــال بــودنـــت اســـت.... بــــچـــــه......"