بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگــــــــــــذر تابستان حالـــــم با تـــو خوب نمی شـود پاییــــــــــــــــز حال مرا خوب می شناسد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رو با غریبه می بینم صدام در نمیاد . . . .  دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی حباب ایستاده ام نه را برگشت دارم نه نای رفتن فریادهایم به گوشش نمیرسد،گوشش پرشده از هیاهوها  چقدر غریب و بی کس شدم  چشمانم گریه را بس کنید خسته ام به خواب ابدی احتیاج دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه و کاشانه ام کجاست؟ مقصدم کجاست؟ سرگشته و حیرانم بعد از نبود تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا شیرینی خیال تو با من است، تلخی دلتنگی هام رو میگذارم برای بعد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی منو ترک کردی: . . .  حتی جلادها هم گریه کردند به خاطر این بی رحمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از تو جواب تمام " دوستت دارم" ها مرسي شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آنکه رفت خاطره اش راهم میبرد... فرهاد سنگ نمی سفت مجنون آشفته نمی خفت حافظ شعر نمی گفت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی که زنده ام، تا وقتی که نفس در شش هایم جریان دارد، و چشمهایم می بیند... دیوانه وار دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید آهسته نوشت ، با دل خسته نوشت با لب بسته نوشت ، گرم و پر رنگ نوشت روی هر سنگ نوشت ، تا بخوانند همه که اگر عشق نباشد دل نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه بخت بد مراست سامان و، ای شب!! نه تو راست هیچ پایان چندین چه کنی مرا ستیزه بس نیست مرا غم زمانه؟ دل می بری و قرار از من هر لحظه به یک ره و فسانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـهره هــا را بـهم بریـز بـــازی نــــــمیـکنم در شـطرنـجی که شــــــاهـش تــو نـــــــبـاشی‎!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم . . . (کما) میخواهــد . . . از همان هایی که . . . دكتر میگوید : متاسفم فقط واسش (دعا ) کنیــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه باید کسی باشد تا بغض هایت را قبل از لرزیدن چانه ات بفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه روزهای خوبی بود ای دل غافل قصه ی زندگی را براش میخوندم چه عذابی کشیدم تا بشه قابل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی؟؟ من هنوز هم درپس تمام اتفاق هایی که نیوفتاده اند میشکنم…!! چشمهایت را ببند… گوش کن…!! دخترکی دلش را بغل گرفته و زیر آوار بغض های فرو ریخته اش فریاد میکشد…!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگــــــــــــذر تابستان حالـــــم با تـــو خوب نمی شـود پاییــــــــــــــــز حال مرا خوب می شناسد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رو با غریبه می بینم صدام در نمیاد . . . .  دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی حباب ایستاده ام نه را برگشت دارم نه نای رفتن فریادهایم به گوشش نمیرسد،گوشش پرشده از هیاهوها  چقدر غریب و بی کس شدم  چشمانم گریه را بس کنید خسته ام به خواب ابدی احتیاج دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه و کاشانه ام کجاست؟ مقصدم کجاست؟ سرگشته و حیرانم بعد از نبود تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا شیرینی خیال تو با من است، تلخی دلتنگی هام رو میگذارم برای بعد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی منو ترک کردی: . . .  حتی جلادها هم گریه کردند به خاطر این بی رحمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از تو جواب تمام " دوستت دارم" ها مرسي شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آنکه رفت خاطره اش راهم میبرد... فرهاد سنگ نمی سفت مجنون آشفته نمی خفت حافظ شعر نمی گفت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی که زنده ام، تا وقتی که نفس در شش هایم جریان دارد، و چشمهایم می بیند... دیوانه وار دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید آهسته نوشت ، با دل خسته نوشت با لب بسته نوشت ، گرم و پر رنگ نوشت روی هر سنگ نوشت ، تا بخوانند همه که اگر عشق نباشد دل نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه بخت بد مراست سامان و، ای شب!! نه تو راست هیچ پایان چندین چه کنی مرا ستیزه بس نیست مرا غم زمانه؟ دل می بری و قرار از من هر لحظه به یک ره و فسانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـهره هــا را بـهم بریـز بـــازی نــــــمیـکنم در شـطرنـجی که شــــــاهـش تــو نـــــــبـاشی‎!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم . . . (کما) میخواهــد . . . از همان هایی که . . . دكتر میگوید : متاسفم فقط واسش (دعا ) کنیــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه باید کسی باشد تا بغض هایت را قبل از لرزیدن چانه ات بفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه روزهای خوبی بود ای دل غافل قصه ی زندگی را براش میخوندم چه عذابی کشیدم تا بشه قابل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی؟؟ من هنوز هم درپس تمام اتفاق هایی که نیوفتاده اند میشکنم…!! چشمهایت را ببند… گوش کن…!! دخترکی دلش را بغل گرفته و زیر آوار بغض های فرو ریخته اش فریاد میکشد…!