بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باختم در عشق اما باختن تقدير نيست..ساختم با درد تنهايي مگر تقدير چيست؟خسته ام از اين زندان كه نامش زندگيست .پس قشنگي هاي دنيا دست كيست؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم تو شبهــات اگه ماهو داری من این ماهو دادم به تــو یادگاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نفهمیدم چه رازیست بین دلم و دستم از دستم رفت به هر چه دل بستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینـقد با همـه بهـار بودی من زمـــستان شدمـ دیگــر از سـَـردی ام نپـرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگویند که دلشان شکسته است. ولی دلی برای من نماند تا این جمله را بگویم. لعنتی دل من را هم با تمام داشته ها و نداشته هایم برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من ای دوست اگر خوب اگر بد باشی، تپش حس من این است که باید باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهایم را شستم جور دیگر دیدم باز هم فرقی نداشت تو همان بودی که باید دوست داشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته اند:جای گنج در ویرانه هاست،راست گفتند چون وجودت در دل ویران ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مهربان چگونه از یاد میروی... وقتی که بر صخره ی وجودم کتیبه ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی حتی نپرسیدی چه میخواهم شاید ترسیدی بگویم بمان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتــــــم خــــواهـــرم حــجـــابــــت؟ گفــــت دلــــم پاک اســــت.... گفتــــــم مگــــر می شـــود پاکـــی هـــزاران نــگاه را بـــدزدی و دلـــت پاک باشــــد؟........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنیـــــــ ذهنم پر از تو و خالی از دیگرانــــــــــ اما کنارم خالیـــــــ از تو و پر از دیگرانـــــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیرم از مرغانی که دانه خوردنشان پیش ما بود ولی جای دیگر تخم می گذاشتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعلق که نداشته باشی به جایی … به کسی … به چیزی … تمام شدنت راحت تر از آنی میشود که گمان می بُردی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهاران می رود اما بدان تا زنده هستم  بهار دوستی را دوست دارم می پرستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری من از رویاهای پراکنده ام در سرزمینی یاد میکنم که انگار وطن من بود ودلم ودلم برای تو نامهربان نه مثل همیشه که بیشتر از همیشه.......تنگ میشود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باختم در عشق اما باختن تقدير نيست..ساختم با درد تنهايي مگر تقدير چيست؟خسته ام از اين زندان كه نامش زندگيست .پس قشنگي هاي دنيا دست كيست؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم تو شبهــات اگه ماهو داری من این ماهو دادم به تــو یادگاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نفهمیدم چه رازیست بین دلم و دستم از دستم رفت به هر چه دل بستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینـقد با همـه بهـار بودی من زمـــستان شدمـ دیگــر از سـَـردی ام نپـرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگویند که دلشان شکسته است. ولی دلی برای من نماند تا این جمله را بگویم. لعنتی دل من را هم با تمام داشته ها و نداشته هایم برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من ای دوست اگر خوب اگر بد باشی، تپش حس من این است که باید باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهایم را شستم جور دیگر دیدم باز هم فرقی نداشت تو همان بودی که باید دوست داشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته اند:جای گنج در ویرانه هاست،راست گفتند چون وجودت در دل ویران ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مهربان چگونه از یاد میروی... وقتی که بر صخره ی وجودم کتیبه ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی حتی نپرسیدی چه میخواهم شاید ترسیدی بگویم بمان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتــــــم خــــواهـــرم حــجـــابــــت؟ گفــــت دلــــم پاک اســــت.... گفتــــــم مگــــر می شـــود پاکـــی هـــزاران نــگاه را بـــدزدی و دلـــت پاک باشــــد؟........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنیـــــــ ذهنم پر از تو و خالی از دیگرانــــــــــ اما کنارم خالیـــــــ از تو و پر از دیگرانـــــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیرم از مرغانی که دانه خوردنشان پیش ما بود ولی جای دیگر تخم می گذاشتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعلق که نداشته باشی به جایی … به کسی … به چیزی … تمام شدنت راحت تر از آنی میشود که گمان می بُردی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهاران می رود اما بدان تا زنده هستم  بهار دوستی را دوست دارم می پرستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری من از رویاهای پراکنده ام در سرزمینی یاد میکنم که انگار وطن من بود ودلم ودلم برای تو نامهربان نه مثل همیشه که بیشتر از همیشه.......تنگ میشود