بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمها فراموش نمیکنند... فقط دیگر ساکت میشوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻭﯼ ﻣـﺮﺯ ﺑﺎﺭﯾﮑــﯽ ﻗﺪﻡ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ... ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻟــﻢ ﻧﻪ ﺑﻮﺩﻧــــــــــﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧــــــﺖ ﺭﺍ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک هایی که برایت می ریزم را مزه می کنم شیرین است می گویند تو را با همه چیز دوست دارم حتی غم خورن برایت شیرین است برایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم  جای مانده ای که هیچکس مسئولیت شکستنت رابه عهده نمیگیرد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت فاصله ی پلک بالا و پایین من است  وقتی که به "تو" نگاه میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا یک عاشق را در وجودمان گذاشته... چیزی بنام "قلب"! هرچقدر بسوزانیش و بشکنیش باز هم "عاشقانه" برایت میتپد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم ماه جدید را به خدا نشان دهم... شبی آماده ای که بریم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا دختری به تنهایی می نشیند و به افق می نگرد… هیچکس در این حوالی،لیاقت عاشقانه هایش را ندارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم عاشق ناز تو كشيدن به خاطر تو از همه بريدن تنها تو رو ديدن منم عاشق انتظار كشيدن صداي پاتو از كوچه شنيدن تنها تو رو ديدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستانی بر من گذشت که جسسمم گرمش بود ولی دلم سردش بود هه چه تناقضی دارم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فقط در کوچه ای بن بست در روزی بارانی بدون چتر تورا ملاقات خواهم کرد بدون چتر در زیر باران تا تو اشکهایم را نبینی در کوچه ای بن بست که گریزی از این همه بی تابی عاشقانه من نداشته باشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبسته ام به "پاییز"... شاید دوباره سر "مهر" بیایی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از میان تمام سال های شمسی و قمری و میلادی،تقویم دل من همیشه شمسی است... وقتی نام تو "خورشید" است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجا گمت کردم!!!!! دیگرنه صدایت را میشنوم،نه میبینمت،خدا لعنتت کند دل چه به روزم آوردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ  ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﯼ  ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎﻭﺭﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چقــــدر دوســـت داشتنـــی هستنـــد٬ آدمهـــایــــی کـــه شبیـــه حـــرفهـــایشـــان هستنــــد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمها فراموش نمیکنند... فقط دیگر ساکت میشوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻭﯼ ﻣـﺮﺯ ﺑﺎﺭﯾﮑــﯽ ﻗﺪﻡ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ... ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻟــﻢ ﻧﻪ ﺑﻮﺩﻧــــــــــﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧــــــﺖ ﺭﺍ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک هایی که برایت می ریزم را مزه می کنم شیرین است می گویند تو را با همه چیز دوست دارم حتی غم خورن برایت شیرین است برایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم  جای مانده ای که هیچکس مسئولیت شکستنت رابه عهده نمیگیرد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت فاصله ی پلک بالا و پایین من است  وقتی که به "تو" نگاه میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا یک عاشق را در وجودمان گذاشته... چیزی بنام "قلب"! هرچقدر بسوزانیش و بشکنیش باز هم "عاشقانه" برایت میتپد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم ماه جدید را به خدا نشان دهم... شبی آماده ای که بریم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا دختری به تنهایی می نشیند و به افق می نگرد… هیچکس در این حوالی،لیاقت عاشقانه هایش را ندارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم عاشق ناز تو كشيدن به خاطر تو از همه بريدن تنها تو رو ديدن منم عاشق انتظار كشيدن صداي پاتو از كوچه شنيدن تنها تو رو ديدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستانی بر من گذشت که جسسمم گرمش بود ولی دلم سردش بود هه چه تناقضی دارم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فقط در کوچه ای بن بست در روزی بارانی بدون چتر تورا ملاقات خواهم کرد بدون چتر در زیر باران تا تو اشکهایم را نبینی در کوچه ای بن بست که گریزی از این همه بی تابی عاشقانه من نداشته باشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبسته ام به "پاییز"... شاید دوباره سر "مهر" بیایی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از میان تمام سال های شمسی و قمری و میلادی،تقویم دل من همیشه شمسی است... وقتی نام تو "خورشید" است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجا گمت کردم!!!!! دیگرنه صدایت را میشنوم،نه میبینمت،خدا لعنتت کند دل چه به روزم آوردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ  ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﯼ  ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎﻭﺭﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چقــــدر دوســـت داشتنـــی هستنـــد٬ آدمهـــایــــی کـــه شبیـــه حـــرفهـــایشـــان هستنــــد