بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز و این همه تنهایی... وقتی او هست و با هم بودنمان را انکار می کند... خدایا... این همه دلتنگی برای دلم... قدری زیاد نیست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن مثل بازی الاکلنگ میمونه ./اونی که عاشق تره همیشه خودشو میاره پایین /تاعشقش ازبالا بودن لذت ببره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتت فقط جای یک حلقه" دارد دلت را دست به دست می کنی  برای چه!!!؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببند در آن دلت را  که بر روی همه باز است یخ کردم..................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مثل دعای مادرم از ته دل می آیی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سخنان عاشقانه ي دنيا به اندازه ي يك عمل عاشقانه ارزش ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما كه جزغاله شديم بس كه آتش سوزوندي تو ميخت رو بدجوري تو قلبمون كوبوندي تو اينقده با اون چشات ناز و كرشمه اومدي تا ديگه هوش و حواس از سرمون پروندي تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافرکوچه های خواب من شده ای،وگرنه حواس شب هایم چنین پرت نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپیده که میزند لباست را برمیدارم! روبروی خورشید استین لباست را دور کمرم میگیرم! جوری نشان میدهم که هستی و عاشقانه من را گرفتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یک جهنم عاشقانه خلق کن! بگذار وقتی میگوید برو به جهنم... جایی باشد که شود رفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مثــــل تــــــــــــار مــــــــــوهـــــــایــــــــش ایـــن بـــار.... دوســــتـــت دارم هـــایــــم را پــــشــــت گــــوش انــــداخــــت و رفـــــــــــت....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو از این کوچه بروی  من از این شهر میروم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه به شـب هاي من ، تو گريه هديه ميکني .. آروم نميگيره دلم ، وقتي تـو گريه ميکني ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شراب شده اند اشکهایم... دست رنج توست... بخور بسلامتی دلبر امروزت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان پوچ .... و این همه سرشاری...این همه تو  من از تمامی باران  فقط تو را می گریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه جایی به بعد فاصله دیگر دور نیست درد اســــت . . . نـــــزدیــــک اســـــت . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز و این همه تنهایی... وقتی او هست و با هم بودنمان را انکار می کند... خدایا... این همه دلتنگی برای دلم... قدری زیاد نیست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن مثل بازی الاکلنگ میمونه ./اونی که عاشق تره همیشه خودشو میاره پایین /تاعشقش ازبالا بودن لذت ببره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتت فقط جای یک حلقه" دارد دلت را دست به دست می کنی  برای چه!!!؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببند در آن دلت را  که بر روی همه باز است یخ کردم..................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مثل دعای مادرم از ته دل می آیی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سخنان عاشقانه ي دنيا به اندازه ي يك عمل عاشقانه ارزش ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما كه جزغاله شديم بس كه آتش سوزوندي تو ميخت رو بدجوري تو قلبمون كوبوندي تو اينقده با اون چشات ناز و كرشمه اومدي تا ديگه هوش و حواس از سرمون پروندي تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافرکوچه های خواب من شده ای،وگرنه حواس شب هایم چنین پرت نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپیده که میزند لباست را برمیدارم! روبروی خورشید استین لباست را دور کمرم میگیرم! جوری نشان میدهم که هستی و عاشقانه من را گرفتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یک جهنم عاشقانه خلق کن! بگذار وقتی میگوید برو به جهنم... جایی باشد که شود رفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مثــــل تــــــــــــار مــــــــــوهـــــــایــــــــش ایـــن بـــار.... دوســــتـــت دارم هـــایــــم را پــــشــــت گــــوش انــــداخــــت و رفـــــــــــت....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو از این کوچه بروی  من از این شهر میروم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه به شـب هاي من ، تو گريه هديه ميکني .. آروم نميگيره دلم ، وقتي تـو گريه ميکني ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شراب شده اند اشکهایم... دست رنج توست... بخور بسلامتی دلبر امروزت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان پوچ .... و این همه سرشاری...این همه تو  من از تمامی باران  فقط تو را می گریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه جایی به بعد فاصله دیگر دور نیست درد اســــت . . . نـــــزدیــــک اســـــت . . .