بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نگاهی ساده گفتی عاشقت هستم گلم!  با نگاهی ساده تر گفتم گلم ما بیشتر!  ما دوتا ، ماه عسل  مشهد ، حرم، صحن عتیق  عشق میچسبد همیشه، پیش آقا بیشتر ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای ساده را بی هیچ دلیلی دوست دارم آدم های که خودشان هستند و نقش بازی نمیکنند سادگی, شیک ترین ژست دنیاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هیچ مزه ای عوض نمیکنم نمک چهره ات را ولی متعجبم... از شیرینی لبانت در این نمکزار..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستاشو میگیری کل مسیر دستش تو دستاته... در اخر راه که از هم خداحافظی میکنید دستانت بوی دستاشو گرفته... چندین ساعت دستاتو بو میکنی... به این میگن عطر زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون نوح  کشتى عاشقانه هايم را  از غرق شدن در درياى عادتها  نجات دادى  عمر نوح نمیخواهم  یک لحظه بودنت  برای یک عمر عاشقی کافیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـی مـیـان مـردم، در ازدحـام شـهر...  غـیـر از تـو هـر چـه هـسـت فـرامـوش مـیـکـنم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــاور کن ! خیلی حـــــــرف است . . . وفـــــــــادار دســــت هایی باشی که یکبار هم لمســــشـــان نکرده ایی توازعطردستانش بگو من به یادتوعطرتنت رامیزنم هه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا فهمید من خریدار واقعی ام .... گران شد.. کسی که برای دیگران مفت هم نمی ارزید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي عشق تو را دارم و داراي جهانم... همواره تويي...هرچه تو گويي و تو خواهي....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تو میگذرم تا .....به تو برسم....دراین هیاهوی دنیا،سکوتت بدجور درونم راشلوغ کرد....ای هم نوعی از وجودم.....دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯿﺪﻭنے ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﯾﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ چہ وقتیہ!؟ ﻭقتے ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩے؛ ﯾﻮﺍشڪے بہ ﻋﺸﻘﺖ ﻧﮕﺎﻩ ڪنے.... مے بینے ڪہ ﺍﻭﻧﻢ ﺩﺍشتہ ﺑﻬﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﻜﺮﺩﻩ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشی یعنی  . . عشقت پیشت باشه..چه تو غم و چه تو شادی دو کلمه هم شعر: چه حرفایی تو دلهامون  سوالا که نپرسیدیم دوباره از نگاه هم من و تو هر دو ترسیدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردنت که چیزی نیست... یک خیابان میخواهد و هزار سال عمر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلا من باید میگفتم حالا انقدر بد عاادتم دادی که ذهنم فلج میشود وقتی صدایت میکنم و نگویی جانــــــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو کـه مـی آیـی؛  پــنـجره ای بـاز مـی شـود؛  پـرده ی بـی رنـگ دلتـنگی  کـنار مـی رود،  آرام مـیان جـانم  خـانه مـی کنی... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** عشق **  نردبانى ست به بام بصيرت و ** دل **  دروازه ى آن است 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نگاهی ساده گفتی عاشقت هستم گلم!  با نگاهی ساده تر گفتم گلم ما بیشتر!  ما دوتا ، ماه عسل  مشهد ، حرم، صحن عتیق  عشق میچسبد همیشه، پیش آقا بیشتر ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای ساده را بی هیچ دلیلی دوست دارم آدم های که خودشان هستند و نقش بازی نمیکنند سادگی, شیک ترین ژست دنیاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هیچ مزه ای عوض نمیکنم نمک چهره ات را ولی متعجبم... از شیرینی لبانت در این نمکزار..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستاشو میگیری کل مسیر دستش تو دستاته... در اخر راه که از هم خداحافظی میکنید دستانت بوی دستاشو گرفته... چندین ساعت دستاتو بو میکنی... به این میگن عطر زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون نوح  کشتى عاشقانه هايم را  از غرق شدن در درياى عادتها  نجات دادى  عمر نوح نمیخواهم  یک لحظه بودنت  برای یک عمر عاشقی کافیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـی مـیـان مـردم، در ازدحـام شـهر...  غـیـر از تـو هـر چـه هـسـت فـرامـوش مـیـکـنم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــاور کن ! خیلی حـــــــرف است . . . وفـــــــــادار دســــت هایی باشی که یکبار هم لمســــشـــان نکرده ایی توازعطردستانش بگو من به یادتوعطرتنت رامیزنم هه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا فهمید من خریدار واقعی ام .... گران شد.. کسی که برای دیگران مفت هم نمی ارزید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي عشق تو را دارم و داراي جهانم... همواره تويي...هرچه تو گويي و تو خواهي....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تو میگذرم تا .....به تو برسم....دراین هیاهوی دنیا،سکوتت بدجور درونم راشلوغ کرد....ای هم نوعی از وجودم.....دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯿﺪﻭنے ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﯾﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ چہ وقتیہ!؟ ﻭقتے ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩے؛ ﯾﻮﺍشڪے بہ ﻋﺸﻘﺖ ﻧﮕﺎﻩ ڪنے.... مے بینے ڪہ ﺍﻭﻧﻢ ﺩﺍشتہ ﺑﻬﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﻜﺮﺩﻩ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشی یعنی  . . عشقت پیشت باشه..چه تو غم و چه تو شادی دو کلمه هم شعر: چه حرفایی تو دلهامون  سوالا که نپرسیدیم دوباره از نگاه هم من و تو هر دو ترسیدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردنت که چیزی نیست... یک خیابان میخواهد و هزار سال عمر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلا من باید میگفتم حالا انقدر بد عاادتم دادی که ذهنم فلج میشود وقتی صدایت میکنم و نگویی جانــــــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو کـه مـی آیـی؛  پــنـجره ای بـاز مـی شـود؛  پـرده ی بـی رنـگ دلتـنگی  کـنار مـی رود،  آرام مـیان جـانم  خـانه مـی کنی... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** عشق **  نردبانى ست به بام بصيرت و ** دل **  دروازه ى آن است