بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازیگوش میشوم زیر شیطنت دستهایت... بگذار خطابمان کنند"دیوانه".... چرا که من... باهمه ی زنانگی ام "مجنونت شده ام".....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد دوستی که دیگر نیست: روزهایـی کـه بـی تـو می گـذرد گـرچه بـا یـاد تـوست ثـانـیه هـاش آرزو بـاز می کـشد فـریـاد: در کـنار تـو می گـذشت٬ ای کـاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ؟ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ ... ﻭﻟﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت2 نصفه شب سر پست... . . بسوزد پدر عاشـــقی دوست دختـــــر من مادر شد من هنـــــــوز سربازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ای زیبا ترین نیلوفر من، بخوان غم را از چشمای خیسم بدان این روی زرد از دوری توست ، که سر بیرون زد از خاکستر من......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیر می آیی... دلم هزارجا نمیرود... دلم یک جا میرود...! آن هم خانه رقیب...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک مرد قدرتمند از بس یک زن قوی بر می اید... یک مرد ضعیف خواهد گفت: او یک زن با ادعاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي گويند شیشه حس ندارد...اما وقتی روی بخارش نوشتم دوستت دارم...آرام گریست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک دریـــای طوفانی ، دل مـــا رفته مهمانی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــم بـــرای "مـــــا" مـیــســــوزد کـــــه "مـــــن و تــــــو" خـیـلــی وقـــت اســت تـنـهــــایــش گـذاشــتــه ایــم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي صبــرانه در انتظـارم تازمان سالخــوردگي ام فـــرا بـرسد!!! شايــد عشــق پيـــري ،چيـــز ديگـــري بـاشـــد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که دلتو شکسته ! اما خبرنداره اون چیزی که شکست تصویر زیبایی بوده که ازخودش ساخته بودی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺼﺮﺍﻉ ﻧﺨﺴﺖ: ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽﺑﻮﺳﻢ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻉ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽﺑﻮﺳﻢ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ! ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﻪ! ﺍﺻﻼ ﺷﻌﺮ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽﺑﻮﺳﻢ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ساعت نگاه میکنم که شاید جفت آمدند ساعت و دقایق دلتنگی... ولی هرگز... عقربه های ساعت و دقیقه برایم دست میگیرند! و ثانیه هم به حالم میخندد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورم از تو...فرســــــنگها... مبارک است...از همین دور برایت دست میزنم..چی؟؟صدایش را نمیشنوی؟؟؟ اشکالی ندارد...تو هیچوقت صدایم را نشنیدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته ماشین گل زده رو ببینی که داره بهترین ارزوت رو با خودش می بره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازیگوش میشوم زیر شیطنت دستهایت... بگذار خطابمان کنند"دیوانه".... چرا که من... باهمه ی زنانگی ام "مجنونت شده ام".....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد دوستی که دیگر نیست: روزهایـی کـه بـی تـو می گـذرد گـرچه بـا یـاد تـوست ثـانـیه هـاش آرزو بـاز می کـشد فـریـاد: در کـنار تـو می گـذشت٬ ای کـاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ؟ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ ... ﻭﻟﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت2 نصفه شب سر پست... . . بسوزد پدر عاشـــقی دوست دختـــــر من مادر شد من هنـــــــوز سربازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ای زیبا ترین نیلوفر من، بخوان غم را از چشمای خیسم بدان این روی زرد از دوری توست ، که سر بیرون زد از خاکستر من......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیر می آیی... دلم هزارجا نمیرود... دلم یک جا میرود...! آن هم خانه رقیب...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک مرد قدرتمند از بس یک زن قوی بر می اید... یک مرد ضعیف خواهد گفت: او یک زن با ادعاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي گويند شیشه حس ندارد...اما وقتی روی بخارش نوشتم دوستت دارم...آرام گریست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک دریـــای طوفانی ، دل مـــا رفته مهمانی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــم بـــرای "مـــــا" مـیــســــوزد کـــــه "مـــــن و تــــــو" خـیـلــی وقـــت اســت تـنـهــــایــش گـذاشــتــه ایــم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي صبــرانه در انتظـارم تازمان سالخــوردگي ام فـــرا بـرسد!!! شايــد عشــق پيـــري ،چيـــز ديگـــري بـاشـــد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که دلتو شکسته ! اما خبرنداره اون چیزی که شکست تصویر زیبایی بوده که ازخودش ساخته بودی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺼﺮﺍﻉ ﻧﺨﺴﺖ: ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽﺑﻮﺳﻢ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻉ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽﺑﻮﺳﻢ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ! ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﻪ! ﺍﺻﻼ ﺷﻌﺮ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽﺑﻮﺳﻢ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ساعت نگاه میکنم که شاید جفت آمدند ساعت و دقایق دلتنگی... ولی هرگز... عقربه های ساعت و دقیقه برایم دست میگیرند! و ثانیه هم به حالم میخندد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورم از تو...فرســــــنگها... مبارک است...از همین دور برایت دست میزنم..چی؟؟صدایش را نمیشنوی؟؟؟ اشکالی ندارد...تو هیچوقت صدایم را نشنیدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته ماشین گل زده رو ببینی که داره بهترین ارزوت رو با خودش می بره