بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديــگه نميــشه بــي تــو ســر كــرد حيــف دلــم بــدجــور بهــت عــادت كــرده تــو قســم خــوردي بــاشي بــه جونــم ميتــرسم نبــاشـي و نتونــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیماری عشقت به سراسر وجودم سرایت کرده! حتی به عقلم که این روزها حکم را دست دل داده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند دانشگاه فضایم را عوض می کند و تورا فراموش می کنم می خندم در دل چه ساده دیده اند عشق من به تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ردپای مهربانیت را در قلب کسی باقی گذاری بیشتر از حاضرین حاضر خواهی بود حتی اگر غایب باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای یادگار لحظه های زیبا به احترام تمام لحظه های زیبایم فراموشت نمیکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که از فردا میدانم این است:"خدا" قبل از خورشید بیدار است،از او میخواهم که قبل از همه در کنارت باشد،تا هیچوقت دلتنگ نباشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـــــ ـــــ ــــی هام هستن که تو رابطه ها دنبال نفــع و فایــده میگردند... مثلا شـــــــــاید بگند این دوســــت داشتن دیگه فایــــــده نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم هایت را دوست دارم... از ته دل و عاشقانه میگویی مرا میبری به جایی که فقط من و توآنجا پرسه میزنیم... بدون هیچ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همین بغض لعنتی قسم نوبت گریه ی تو هم میرسد... شک نکن !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بگـــــــذار آنچــــــــه از دســــــت رفـــتـــنــیــســـت از دســـــت بــــــــرود..... مـــــــــن آنـــچــه را میــخـــواهـــم کـــه بــه رنـــگ الــتـــمــاس آلـــوده نــــبــــاشـــد........"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و اینک منم.... زنی تنها در استانه ی فصلی سرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است،باز هم پرواز کنان به سوی تو می آیم پاک فراموش کرده ام بالهای شکسته ام را ! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﺼﻞ ﻫـﻮﺍﯼ ﺩﻭ ﻧﻔــــــﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪ ... ﺧـــﻮﺵ ﺑﻪ ﺣــــﺎﻝ ﺩﻭﻧﻔﺮﻩ ﻫــــﺎ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوستت دارم هایی هم هست...میدونی دروغه ها...ولی قلبت واسه باورش به عقلت التماس می کنه!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را به هرکسی نسپار,این روزها برخی از سپرده ات هم بهره می خواهند!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباش! حرفی نیست... آنجاکه باید باشی هستی... درقلبم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديــگه نميــشه بــي تــو ســر كــرد حيــف دلــم بــدجــور بهــت عــادت كــرده تــو قســم خــوردي بــاشي بــه جونــم ميتــرسم نبــاشـي و نتونــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیماری عشقت به سراسر وجودم سرایت کرده! حتی به عقلم که این روزها حکم را دست دل داده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند دانشگاه فضایم را عوض می کند و تورا فراموش می کنم می خندم در دل چه ساده دیده اند عشق من به تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ردپای مهربانیت را در قلب کسی باقی گذاری بیشتر از حاضرین حاضر خواهی بود حتی اگر غایب باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای یادگار لحظه های زیبا به احترام تمام لحظه های زیبایم فراموشت نمیکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که از فردا میدانم این است:"خدا" قبل از خورشید بیدار است،از او میخواهم که قبل از همه در کنارت باشد،تا هیچوقت دلتنگ نباشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـــــ ـــــ ــــی هام هستن که تو رابطه ها دنبال نفــع و فایــده میگردند... مثلا شـــــــــاید بگند این دوســــت داشتن دیگه فایــــــده نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم هایت را دوست دارم... از ته دل و عاشقانه میگویی مرا میبری به جایی که فقط من و توآنجا پرسه میزنیم... بدون هیچ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همین بغض لعنتی قسم نوبت گریه ی تو هم میرسد... شک نکن !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بگـــــــذار آنچــــــــه از دســــــت رفـــتـــنــیــســـت از دســـــت بــــــــرود..... مـــــــــن آنـــچــه را میــخـــواهـــم کـــه بــه رنـــگ الــتـــمــاس آلـــوده نــــبــــاشـــد........"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و اینک منم.... زنی تنها در استانه ی فصلی سرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است،باز هم پرواز کنان به سوی تو می آیم پاک فراموش کرده ام بالهای شکسته ام را ! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﺼﻞ ﻫـﻮﺍﯼ ﺩﻭ ﻧﻔــــــﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪ ... ﺧـــﻮﺵ ﺑﻪ ﺣــــﺎﻝ ﺩﻭﻧﻔﺮﻩ ﻫــــﺎ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوستت دارم هایی هم هست...میدونی دروغه ها...ولی قلبت واسه باورش به عقلت التماس می کنه!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را به هرکسی نسپار,این روزها برخی از سپرده ات هم بهره می خواهند!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباش! حرفی نیست... آنجاکه باید باشی هستی... درقلبم