بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه بفرستم باورم را برای تو تا باور کنی از یاد بردنت کار من نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمي داني چه لحظه هايي را به جا گذاشتي كه هنوز دلم توان كندن ندارد... خداكند تا زماني كه دل كنده شود؛جان نكنم‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هیچ کس اجازه نمیدهم سرمزارم گریه کند... زنده بودنم گریه داشت آنها خندیدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــــــــقدر سختــــه گوشــــیت یعالمه میس کال داشته باشه اما هیچ کدوم از طرف اون کسی نباشه کــــــــــــه منتظرشی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از سردرد ها نه با چایی خوب میشه! نه با قرص و نه حتی با خواب! بعضی از سردردها فقط با دیدن اون دوتا چشم لامصب تو خوب میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویی كن :گوشهای خدا پر از آرزوست و دستهایش پر از معجزه. آرزویی كن شاید كوچكترین معجزه اش بزرگترین آرزوی تو باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ نمیگویم... لال میشوم.فقـــــــــــــط... نفرینت میکنم به دوست داشتن... دوس داشتن کسی که دوستت نداشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز منم که هر روز چهره ی زردم را با سیلی دروغهایت سرخ می کنم تا هرگز نفهمی آنکه بهار سبزم را به خزان نشاند تو بودی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اب ایینه عشق گذران است  تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است  باش فردا که دلت با دگران است 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی انکه سراغی از تو نمی گیرددلتنگترین برای دیدنت است و از شکاف گوشه چشمانش به نبودنت خیره میشود . همیشه انکه تو او را نمیبینی نا مهربان نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بـایـد یـکـیـو داشـتـه بـاشـه ... کـه وقـتـی نـگـاش مـیـکـنـه دلـش یـه جـوری بـشـه ، هـمـیـن و بـس !!! ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بـــعضـــی هــــا انــــگــــار مـــــرگ مـــــغـــــزی شـــــده انـــــد... هــــــرروز قــــلـــبـــشــــان را بـــه یــــکـــــی اهـــــدا مـــیــــکـــنــنــد...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خـــــدا قـــســـمـــت "داشــــتــنــت" را بـــه مــــن نـــداد.... شــــایــــد کــــســـی تـــو را بــیــشـــتـــر از مـــن"دعــــا"کـــرده بــــود...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کسی‌ نباش که از بی‌ کسی‌ اش می‌‌نالد… با کسی‌ باش که در جمعِ کسان تو را می‌خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه منتظر کســی باش . که تو رو با همه ی دیوونگـــیت و خل بازیاتــ قبــول داــشته باشه و تو رو به همــه نشــون بــده و بگه: ایـن دیوونه خــل.. عشــق و جیگر منه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه بفرستم باورم را برای تو تا باور کنی از یاد بردنت کار من نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمي داني چه لحظه هايي را به جا گذاشتي كه هنوز دلم توان كندن ندارد... خداكند تا زماني كه دل كنده شود؛جان نكنم‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هیچ کس اجازه نمیدهم سرمزارم گریه کند... زنده بودنم گریه داشت آنها خندیدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــــــــقدر سختــــه گوشــــیت یعالمه میس کال داشته باشه اما هیچ کدوم از طرف اون کسی نباشه کــــــــــــه منتظرشی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از سردرد ها نه با چایی خوب میشه! نه با قرص و نه حتی با خواب! بعضی از سردردها فقط با دیدن اون دوتا چشم لامصب تو خوب میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویی كن :گوشهای خدا پر از آرزوست و دستهایش پر از معجزه. آرزویی كن شاید كوچكترین معجزه اش بزرگترین آرزوی تو باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ نمیگویم... لال میشوم.فقـــــــــــــط... نفرینت میکنم به دوست داشتن... دوس داشتن کسی که دوستت نداشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز منم که هر روز چهره ی زردم را با سیلی دروغهایت سرخ می کنم تا هرگز نفهمی آنکه بهار سبزم را به خزان نشاند تو بودی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اب ایینه عشق گذران است  تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است  باش فردا که دلت با دگران است 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی انکه سراغی از تو نمی گیرددلتنگترین برای دیدنت است و از شکاف گوشه چشمانش به نبودنت خیره میشود . همیشه انکه تو او را نمیبینی نا مهربان نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بـایـد یـکـیـو داشـتـه بـاشـه ... کـه وقـتـی نـگـاش مـیـکـنـه دلـش یـه جـوری بـشـه ، هـمـیـن و بـس !!! ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بـــعضـــی هــــا انــــگــــار مـــــرگ مـــــغـــــزی شـــــده انـــــد... هــــــرروز قــــلـــبـــشــــان را بـــه یــــکـــــی اهـــــدا مـــیــــکـــنــنــد...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خـــــدا قـــســـمـــت "داشــــتــنــت" را بـــه مــــن نـــداد.... شــــایــــد کــــســـی تـــو را بــیــشـــتـــر از مـــن"دعــــا"کـــرده بــــود...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کسی‌ نباش که از بی‌ کسی‌ اش می‌‌نالد… با کسی‌ باش که در جمعِ کسان تو را می‌خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه منتظر کســی باش . که تو رو با همه ی دیوونگـــیت و خل بازیاتــ قبــول داــشته باشه و تو رو به همــه نشــون بــده و بگه: ایـن دیوونه خــل.. عشــق و جیگر منه