بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـــتــــــی کــنــــارمـــــــی جـــــــایــــــــی بـــــــــرای هـیـــچ شــــتــــــابــــی نیـــســــــــــت مــــقــــصــــــــــــد هــــمـــــــینحــــضــــــور مــــن و تـــــــوســــــــــت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بـــاد ورقــــه هــــای دفـــتــــرشــــعــــرم را بـــاخــــودبــــرد فـــــردا تـــــمــــام شـــــهـــــر عـــــاشـــــقـــــت مـــیــــشــــونـــــد..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بازیست نه بازی که مرا مات کنی.. نازنینم دل من صفحه ی شطرنج که نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اون نیست که از نعره کشیدنش دیوار به لرزه بیفته… مرد اونه که از صدای نفس کشیدنش قلبت بلرزه… به سلامتی چنین مردایی ////سهـــــ.... نقطهـــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مى دانم گاهى خوبم  گاهى بد اما وقتهايى كه در دلت مى گويى : خيلى بدى !!!  باز هم دوستت دارم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت را خیالى نیست فقط مانده ام چگونه در چشمانى به آن زلالى، جا داده بودى آن همه دروغ را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خائــــــــن بودن کار راحتیــــــــه ! یه کار سختــــ تر … مثل وفــــــــــآدار بودن رو امتحان کنـ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرینم ، تـقصـیر تـــو نیـست حـتمـاً اشـتبـاه از فرشته ِ آرزوهـا بـوده کـه تـو نصـیب دیــــــگری شـدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبهای من اینجوری صبح میشه با اشک و لبخند و درو دیوار آهنگی که دوست داشتیو تکــرار  !سـیـگـارو هــی سـیـگـارو هــی سـیـگـار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چای می نوشی; غافل از اینکه کسی این جاست که به فنجان درون دست هایت هم حسادت می کند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه هست آرزویم ، که ببینم از تو رویی چه زیان تو را که من هم ، ببینم از تو رویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز عـشـق ورزیدن درک ایـن جـمـلـه اسـت....: "" شـایـد از دسـت بـرود....!! ""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای دوست داشتن تنگ شده ولی دیگه طاقتشو ندارم  احساس میکنم دیگه نمیتونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی بمان بازمیگردم.... جاده تهی است,تو بازنخواهی گشت و چشمانم به راه تو نیست تو بمان... من بازمیگردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رد پای عطر پاییز را میگیرم کوچه ب کوچه... شهر ب شهر... رویا ب رویا... در انتهای کوچه باغ ب جای خالیت میرسم... چ سخت است حضور عطر تو میان برگهای خزان زده پاییز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شقایق سوگند که تو بر خواهی گشت...... من به این معجزه ایمان دارم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـــتــــــی کــنــــارمـــــــی جـــــــایــــــــی بـــــــــرای هـیـــچ شــــتــــــابــــی نیـــســــــــــت مــــقــــصــــــــــــد هــــمـــــــینحــــضــــــور مــــن و تـــــــوســــــــــت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بـــاد ورقــــه هــــای دفـــتــــرشــــعــــرم را بـــاخــــودبــــرد فـــــردا تـــــمــــام شـــــهـــــر عـــــاشـــــقـــــت مـــیــــشــــونـــــد..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بازیست نه بازی که مرا مات کنی.. نازنینم دل من صفحه ی شطرنج که نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اون نیست که از نعره کشیدنش دیوار به لرزه بیفته… مرد اونه که از صدای نفس کشیدنش قلبت بلرزه… به سلامتی چنین مردایی ////سهـــــ.... نقطهـــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مى دانم گاهى خوبم  گاهى بد اما وقتهايى كه در دلت مى گويى : خيلى بدى !!!  باز هم دوستت دارم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت را خیالى نیست فقط مانده ام چگونه در چشمانى به آن زلالى، جا داده بودى آن همه دروغ را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خائــــــــن بودن کار راحتیــــــــه ! یه کار سختــــ تر … مثل وفــــــــــآدار بودن رو امتحان کنـ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرینم ، تـقصـیر تـــو نیـست حـتمـاً اشـتبـاه از فرشته ِ آرزوهـا بـوده کـه تـو نصـیب دیــــــگری شـدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبهای من اینجوری صبح میشه با اشک و لبخند و درو دیوار آهنگی که دوست داشتیو تکــرار  !سـیـگـارو هــی سـیـگـارو هــی سـیـگـار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چای می نوشی; غافل از اینکه کسی این جاست که به فنجان درون دست هایت هم حسادت می کند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه هست آرزویم ، که ببینم از تو رویی چه زیان تو را که من هم ، ببینم از تو رویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز عـشـق ورزیدن درک ایـن جـمـلـه اسـت....: "" شـایـد از دسـت بـرود....!! ""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای دوست داشتن تنگ شده ولی دیگه طاقتشو ندارم  احساس میکنم دیگه نمیتونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی بمان بازمیگردم.... جاده تهی است,تو بازنخواهی گشت و چشمانم به راه تو نیست تو بمان... من بازمیگردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رد پای عطر پاییز را میگیرم کوچه ب کوچه... شهر ب شهر... رویا ب رویا... در انتهای کوچه باغ ب جای خالیت میرسم... چ سخت است حضور عطر تو میان برگهای خزان زده پاییز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شقایق سوگند که تو بر خواهی گشت...... من به این معجزه ایمان دارم.