بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگی دلتنگ شدن،به اینه که هر جا دلش بخواد سرک میکشه...این لحظه قسمت تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه از فاصله ماه به من دورتری ولی انگار همینجا و همین دور و بری ماه می تابد و انگار تویی می خندی باد می آید و انگار تویی می گذری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرشکلات بودی شیرین ترین بودی،اگرعروسک بودی بغلی ترین بودی،اگرستاره بودی روشنترین بودی،وتازمانی که دوست من هستی عزیزترینی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک چشمانم قسمتی از تـوست! لااقل بگذار او با من باشد در نبود تـو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید گاهی نشود یادت کنم اما هرگز یادم نمیرود ک چقدر دوست دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت آسمان و زمین هم مثل ما عاشقان است به خاطر این آدما از هم دیگه جدا شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق " خنده هاي ساده ي كسيست كه با تمام غصه هايش ميخندد تا از تمام غصه هايت رها شوي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ایـن بـی تــفـآوتـیهـآ... ایــن بـی خــَـبــَـری هــآ... گــآهی دیــدآر از ســَـر اجـبـآر... نــَـبـودَن هآ ... نـَـدیــدَن هــآ .... یــَـعـنـی بــُـرو ...!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هـوایت بگـو اینقدر به سـرم نزنـد... مــن سـرم درد میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو حرفهایم را نمیخوانی چه تفاوتی دارد که حرف دلم را بنویسم یا از دفتر بغل دستی ام کپی کنم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایان حکایتم شنیدن دارد من عاشق او بودم و او عاشق او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور یعنی تــــــــو مال منی و همه آرزوی داشتنت رو دارن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفم نه برای تو که دوغ برایت خوده زندگیست برای خودم متاسفم که برای اولین بار مزهی عشق را از دستان تو چشیدم.... تا همیشه در شک دروغ بودنش بمانم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو زیر بارانم چتربرای چه؟ خیال که خیس نمیشود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز مخش را زدی حالا دلت را زده... به همین کثیفی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال انار ها و انجیرها... دل تنگ که می شوند می ترکند....@

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگی دلتنگ شدن،به اینه که هر جا دلش بخواد سرک میکشه...این لحظه قسمت تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه از فاصله ماه به من دورتری ولی انگار همینجا و همین دور و بری ماه می تابد و انگار تویی می خندی باد می آید و انگار تویی می گذری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرشکلات بودی شیرین ترین بودی،اگرعروسک بودی بغلی ترین بودی،اگرستاره بودی روشنترین بودی،وتازمانی که دوست من هستی عزیزترینی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک چشمانم قسمتی از تـوست! لااقل بگذار او با من باشد در نبود تـو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید گاهی نشود یادت کنم اما هرگز یادم نمیرود ک چقدر دوست دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت آسمان و زمین هم مثل ما عاشقان است به خاطر این آدما از هم دیگه جدا شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق " خنده هاي ساده ي كسيست كه با تمام غصه هايش ميخندد تا از تمام غصه هايت رها شوي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ایـن بـی تــفـآوتـیهـآ... ایــن بـی خــَـبــَـری هــآ... گــآهی دیــدآر از ســَـر اجـبـآر... نــَـبـودَن هآ ... نـَـدیــدَن هــآ .... یــَـعـنـی بــُـرو ...!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هـوایت بگـو اینقدر به سـرم نزنـد... مــن سـرم درد میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو حرفهایم را نمیخوانی چه تفاوتی دارد که حرف دلم را بنویسم یا از دفتر بغل دستی ام کپی کنم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایان حکایتم شنیدن دارد من عاشق او بودم و او عاشق او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور یعنی تــــــــو مال منی و همه آرزوی داشتنت رو دارن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفم نه برای تو که دوغ برایت خوده زندگیست برای خودم متاسفم که برای اولین بار مزهی عشق را از دستان تو چشیدم.... تا همیشه در شک دروغ بودنش بمانم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو زیر بارانم چتربرای چه؟ خیال که خیس نمیشود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز مخش را زدی حالا دلت را زده... به همین کثیفی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال انار ها و انجیرها... دل تنگ که می شوند می ترکند....@