بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیر رسیدم... با دیگری دیدمت... فهمیدم که گاهی... هرگز نرسیدن... بهتراز دیر رسیدن است...شکستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها پُر و خالی می شوند مثل فنجان های چای در کافه های بعدازظُهر اما... هیچ اتفاق خاصی نمی افتد این که مثلا تو ناگهان... در آن سوی میز نشسته باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ز گهواره تا گور به جای دانش تو را میجویم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه قدرت برعشق فرمانی میراند ونه پول را یارای خریدعشق.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم شب هاي مهتابي سر به جاده ها ميزنم و پي سنگريزه هايي ميگردم كه تو پشت سرت ريخته اي...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بر دلم نگذار! میسوزی... داغ خیلی چیز ها بر دلم مانده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان آمدن و رفتن مانــــــــــــــــــــــــــــده ام بی تو، نه پای رفتنی اســـــــــــــــــــــــت و نه حوصله ی برای مانــــــــــــــــدن . . ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایـا صــبـرم بـا دردم نمیـخـونـه صــبری کــه دادی تمــوم شد ولــی درد هنــور بـاقــیه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من  دلم پیش تو بود تو  دلت پیش اون فاصله بیداد میکنه بین من و تو  بین تو و اون. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اگر پیدا شد... که دیگر عشق نیست..معرفت است. عشق از آن رو هست...که نیست.. پیدا نیست و حس میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد چشمانم را می بستم و اول زمستان باز میکردم . . . . امسال بی تو تحمل نبودنت را در پایِیز ندارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر در تـــــــــــو غــرق شـــده ام.. که از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرى  احســـاس خیانــت میـــکنم!! عشـــــــــــق یعنى همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس نفهمید . . .  شاید شیطان عاشق حوا بود که برای آدم سجده نکرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزگار هزار بار هم نبودنت را به من دیکته کند نمره من باز می شود صفر...نبودنت را یاد نمیگیرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز دلخوشم به "خدانگهدارش" اگر نمی خواست برگردد اصراری نبود که خدا مرا نگه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی مرگ و مرگ یعنی زندگی پس زنده باد مرگ و مرگ بر زندگی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیر رسیدم... با دیگری دیدمت... فهمیدم که گاهی... هرگز نرسیدن... بهتراز دیر رسیدن است...شکستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها پُر و خالی می شوند مثل فنجان های چای در کافه های بعدازظُهر اما... هیچ اتفاق خاصی نمی افتد این که مثلا تو ناگهان... در آن سوی میز نشسته باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ز گهواره تا گور به جای دانش تو را میجویم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه قدرت برعشق فرمانی میراند ونه پول را یارای خریدعشق.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم شب هاي مهتابي سر به جاده ها ميزنم و پي سنگريزه هايي ميگردم كه تو پشت سرت ريخته اي...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بر دلم نگذار! میسوزی... داغ خیلی چیز ها بر دلم مانده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان آمدن و رفتن مانــــــــــــــــــــــــــــده ام بی تو، نه پای رفتنی اســـــــــــــــــــــــت و نه حوصله ی برای مانــــــــــــــــدن . . ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایـا صــبـرم بـا دردم نمیـخـونـه صــبری کــه دادی تمــوم شد ولــی درد هنــور بـاقــیه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من  دلم پیش تو بود تو  دلت پیش اون فاصله بیداد میکنه بین من و تو  بین تو و اون. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اگر پیدا شد... که دیگر عشق نیست..معرفت است. عشق از آن رو هست...که نیست.. پیدا نیست و حس میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد چشمانم را می بستم و اول زمستان باز میکردم . . . . امسال بی تو تحمل نبودنت را در پایِیز ندارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر در تـــــــــــو غــرق شـــده ام.. که از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرى  احســـاس خیانــت میـــکنم!! عشـــــــــــق یعنى همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس نفهمید . . .  شاید شیطان عاشق حوا بود که برای آدم سجده نکرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزگار هزار بار هم نبودنت را به من دیکته کند نمره من باز می شود صفر...نبودنت را یاد نمیگیرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز دلخوشم به "خدانگهدارش" اگر نمی خواست برگردد اصراری نبود که خدا مرا نگه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی مرگ و مرگ یعنی زندگی پس زنده باد مرگ و مرگ بر زندگی